Søg på Ilisimatusarfik

Studie- & praktikophold i udlandet

Som studerende på Ilisimatusarfik har du mulighed for at tage et semesterophold i udlandet som en del af din uddannelse. Det kan enten være ved at studere på et andet universitet eller ved at tage et praktikophold.

Flere og flere studerende vælger at tage et semesterophold i udlandet - og det er der mange gode grunde til.

Hvis du er interesseret i at tage et semesterophold i udlandet, så kan vores Afdeling for Internationalisering & Kommunikation hjælpe dig gennem hele processen.

Ved et semesterophold på et andet universitet vil du:

 • få eftertragtede faglige færdigheder og kompetencer
 • få en faglig profil, der adskiller dig fra dine medstuderende
 • få et internationalt netværk
 • lære en ny måde at løse problemer på
 • lære at forstå andre kulturer, og måske lære et nyt sprog
 • opdage, at hvad du synes er normalt, kan være præcis det modsatte i et andet land
 • opleve at en anden kultur er et minde for livet

Ved et praktikophold ved en virksomhed eller organisation vil du:

 • få mulighed for at komme helt tæt på en anden virksomhedskultur (eller organisationskultur)
 • få praktisk international erfaring til dit CV
 • få relevant erhvervserfaring og nye kompetencer
 • få en faglig profil, der adskiller dig fra dine medstuderende
 • få et internationalt netværk
 • lære en ny måde at løse problemer på
 • lære at forstå andre kulturer, og måske lære et nyt sprog
 • opdage, at hvad du synes er normalt, kan være præcis det modsatte i et andet land
 • opleve at en anden kultur er et minde for livet

Skal du på et studieophold på et andet universitet anbefales det at tjekke de forskellige universiteter, som Ilisimatusarfik har partnerskabsaftaler med.

Ved disse universiteter kan Ilisimatusarfik hjælpe med ansøgningsprocessen, og der kan være en reduktion i dine udgifter som studerende.

Du kan også benytte muligheden for at studere i udlandet, hvis der ikke er en partnerskabsaftale med dit ønskede universitet. Du er så selv ansvarlig for tilrettelæggelsen og ansøgning, samt andre krav der kan være. Du kan også være nødt til at organisere betaling for studieafgift.

Skal du på et semesterophold på et andet universitet, skal du som studerende:

 • finde kurser på et universitet, hvor Ilisimatusarfik har en partnerskabsaftale
 • få forhåndsgodkendelse for kurserne fra din afdelingsleder
 • orientere Afdeling for Internationalisering & Kommunikation (så vi kan nominere dig)
 • søge om optagelse på universitetet i udlandet
 • når universitetet i udlandet har optaget dig: underskriv 'learning agreement'
 • søge om offentlig finansiering (rejse & huslejerefusion)
 • søge om ekstern finansiering

Skal du på et praktikophold, så er der her en oversigt over, hvad du som studerende skal gøre:

 • find en praktikplads der er relevant for din uddannelse
 • få praktikpladsen og praktikopholdet forhåndsgodkendt af din afdelingsleder
 • søg om praktikophold på praktikpladsen
 • når praktikpladsen accepterer din ansøgning: underskriv 'learning agreement'
 • søg om offentlig finansiering (rejse & huslejerefusion)
 • søg om ekstern finansiering

Når du tager på udlandsophold som en del af din uddannelse på Ilisimatusarfik, så kan vores Afdeling for Internationalisering & Kommunikation hjælpe med, at du får:

 • et officielt dokument der forklarer din økonomiske støtte under dit udlandsophold
 • omfattende forsikringskort
 • månedlig forøget 'uddannelsesstøtte' (kun ved udlandsophold udenfor Rigsfællesskabet)

Offentlig finansiering

Som studerende på Ilisimatusarfik, er du berettiget til:

 • at få din 'uddannelsesstøtte' med mens du studerer eller tager et praktikophold i udlandet
 • at få månedlig forøget 'uddannelsesstøtte'
 • at ansøge om 'frirejse'
 • at ansøge om 'refusion of opholdsudgifter'

Det kræver dog, at du er berettiget til at modtage 'uddannelsesstøtte', og at din afdelingsleder forhåndsgodkender dit ophold i udlandet som et fuldt krediteret ophold - dvs. at opholdet kan erstatte en del af din uddannelse på Ilisimatusarfik.

Udover dette, så kan du også have mulighed for at få tildelt et stipendium fra Ilisimatusarfik - f.eks. et:

 • Erasmus+ stipendium (hvis Ilisimatusarfik har en Erasmus+ samarbejdsaftale)
 • Nordplus stipendium (hvis Ilisimatusarfik har en Nordplus samarbejdsaftale)
 • UArctic stipendium (hvis Ilisimatusarfik har en UArctic samarbejdsaftale)

Bemærk: det er ikke alle Ilisimatusarfik studerende, der kan modtage et stipendium. Det skyldes et øget antal Ilisimatusarfik studerende, der ønsker at studere og tage et praktikophold i udlandet - og en begrænset mængde af stipendier. 

Stipendier uddeles efter 'først-til-mølle' princippet.

 

Ekstern finansiering

Udover offentlig finansiering og stipendier - så kan du også søge om andre finansieringsmuligheder i forbindelse med studieophold og praktikophold i udlandet.

Læs mere om legater her.

Det at rejse ud kræver en del planlægning - så her er nogle anbefalinger til hvordan man som studerende kommer i gang med processen:

Hvis dit udlandsophold starter i februar:

 • indledende kontakt til Afdeling for Internationalisering & Kommunikation: begyndelsen af maj
 • afdelingsleders forhåndsgodkendelse af kurser / praktikplads: i midten af juli (din forhåndsgodkendelse vil også dække godkendelse af merit)
 • ansøgning sendt afsted til universitet / praktikplads: normalt fra august 

Hvis dit udlandsophold starter i september:

 • indledende kontakt til Afdeling for Internationalisering & Kommunikation: begyndelsen af december
 • afdelingsleders forhåndsgodkendelse af kurser / praktikplads: i midten af februar (din forhåndsgodkendelse vil også dække godkendelse af merit)
 • ansøgning sendt afsted til universitet / praktikplads: normalt fra marts

Ved alle udlandsophold anbefales det at tjekke rejsevejledningerne fra Udenrigsministeriet i Danmark.

Ilisimatusarfik studerende i udlandet siden 2016 - via det Internationale Kontor

Her kan du læse om nogle studerendes oplevelser med studie- & praktikophold i udlandet .. og måske finde inspiration til dine egne ophold i udlandet under din uddannelse på Ilisimatusarfik.

 

USA

Eva Luusi M.-Mølgaard studerer Kultur- & Samfundshistorie - og ved hjælp af et passende men kærligt skub søgte hun ind på Dartmouth College, og blev optaget som gæstestuderende via vores samarbejdsaftale.

Under sit ophold på Dartmouth College fulgte Eva kurser inden for Native American Studies. De kurser valgte Eva pga. sin store interesse i oprindelige folk. Til Evas held, så blev kurserne undervist af Native Americans.

"Jeg fik indsigt i, hvad oprindelige folk i USA, inkl. Alaska og Hawaii, har gået igennem - og hvad de stadig kæmper med. Gennem kurserne fik jeg bekræftet, at lande som har været underlagt kolonisering har brug for en mere åben diskussion om de afkoloniseringsprocesser landene inkl. Grønland går igennem".

På campus tog Eva også en aktiv del i Native American House, og her mødte hun mange spændende oprindelige folk. Folk som stadigvæk den dag idag bliver ved med at gøre indtryk på hende.

"Jeg så professorerne fra Native American Studies som forbilleder, fordi de også havde deres egen kultur og sprog, som de jo ikke brugte på selve universitetet - men på en måde skinnede det igennem, og de gav mig selvtillid til at have større ambitioner. Det var ikke kun professorerne, der gjorde et kæmpe indtryk. Der var også en masse seje studerende fra forskellige stammer fra hele USA, som mødtes flere gange om ugen og holdt arrangementer i Native American House. Her følte jeg mig velkommen og mødte ligesindede".

 

Island

"Da jeg valgte lærerstudiet, havde jeg på ingen måde forestillet mig, at det var en uddannelse med et internationalt aspekt. Jeg er overvældet over, hvor meget det giver at samarbejde med kolleger fra andre lande, lære om deres læringskultur, udfordringer og løsninger".

Sådan siger den ene af de lærerstuderende, Nivi Møller-Sørensen. Hun og Lisa-Marie Hammeken deltog i forløbet SPICA, der er et nordisk samarbejde mellem læreruddannelserne.

"Årets tema var tolerance og dialog, og vi skulle på tværs af nationaliteter finde løsninger og metoder til at undervise elever i natur og bæredygtighed. Det var meget inspirerende, og vi besøgte blandt andet en børnehave, en folkeskole og et gymnasium", fortæller Lisa-Marie Hammeken.

- Tekst Pia C. Bang / Apropos

 

Norge

Jeg hedder Rune og går på 5. semesters sygeplejerskeudd. i Grønlands Universitet.

Under mit 4. semesters praktik gik jeg på Sørlandets Sykehus Arendal i Norge, hvor jeg gik på Lunge/Emdo/Nefro afdeling, der også deles med Lindrende afdeling.

Jeg blev velmødt af alle i afdelingen og selvom vi kunne have en vis sprog barriere, havde vi altid en god forståelse over for hinanden. Vi morede os sågar over det efterfølgende. Det samme gjaldt for UiT helselære der var hjælpsom under forløbet, som mellemled for min egen lære tilbage i Nuuk i forbindelse med de vanlige samtaler og løbende evalueringer.

Jeg opfyldte mine studiemål, i de 2 måneder jeg var der og jeg havde gode officielle samt ikke- officielle vejleder der altid kan stille sig til rådighed hvis jeg var i tvivl med eller om noget til enhver tid i arbejdet. Grundet til den skiftende vagtplan havde jeg nogle gange, andre sygeplejersker at følges med og som ikke havde imod at have en studerende med sig. Jeg var meget glad for at sygeplejerskerne er villige til at have mig når mine vagtplaner ikke matcher med mine vejledernes vagter. Sygeplejerskerne var altid forstående når jeg blev usikker i visse opgaver og når jeg skulle til at ændre mine vagtplaner var de altid fleksible, især når jeg boede 30 min bustur fra arbejdet som også kan afhænge af ugedagene (weekend/helligdag). Patienterne i afdelingen kan variere en del og jeg fik kun dem der opfyldte mine mål i enighed med mine vejledere angående mine kompetencer. Samtidig var patienterne ikke så forskellige, de var nærmest ens; de var altid hyggelige at snakke sammen med og viser interesse for at jeg er en Inuk fra Grønland (siden jeg var den første Inuk de møder efter hvad de siger). Den eneste forskel var, at de lever blot i en anden landmasse og ikke andet. Jeg gennemførte således praktikken og beståede den tilhørende eksamen med en flot karakter.

For andre de kunne tænke sig at holde praktik i udlandet vil jeg kun sige at I skal tage muligheden. For der vil altid være personer der vil hjælpe jer og I skal blot spørge til hvis I er usikker med noget. Til dem der fokuserer meget på eksamener som mig, alting falder på plads i sidste ende og man består. Sproget skal ikke være en barriere for dette mulighed, I skal være åbne som de fremtidige sygeplejersker I er.

Og en lille sidenote for sygeplejestuderende der ønsker at tage deres praktik her i Grønland. Vi er meget gæstfrie og lader os heller ikke holde os tilbage på grund af sprogforskel. Vi er altid glade for at nye studerende fra andre lande ønsker at tage deres praktikforløb her og vi har altid hjælpsomme lærere I kan henvende jer til.

Der kan være forskel på for eksempel på eksamens art siden jeg fandt ud af at man ikke udførte praktiske eksamener i Norge men, man kan altid finde en løsning med universitetet som jeg selv gjorte med min universitet. Så dette skal heller ikke være en bekymring.

 

Tanzania

Der er adskillige muligheder for de studerende for at komme ud i verden og samtidig passe studierne. Enten gennem det etablerede samarbejde med en lang række universiteter overalt i verden, eller på eget initiativ, som det fx var tilfældet for Lisa Ivalu Lind Fleischer og Birthe Rasmussen.

De er begge sygeplejestuderende og brugte en del af de kolde vintermåneder i begyndelsen af 2016 på et lærerigt og udviklende praktikophold i Tanzania.

I seks uger arbejdede de i det østafrikanske land med fokus på obstetrik – graviditet og fødsel - og blandt andet tog de hver især imod et barn under opholdet. Forholdene og ikke mindst det primitive udstyr var en øjenåbner for de to unge kvinder.

"Vi har fået rigtig meget fagligt ud af opholdet. Vi har set, hvordan de arbejder på trods af, at de har så lidt at gøre godt med, og vi har fået et helt andet indblik i, hvad sygepleje også kan være, end vi ville have fået ved kun at være herhjemme", forklarer Birthe Rasmussen, der også har været på Færøerne i praktik.

At møde en anden kultur og anderledes samfundsforhold, og at opleve sygeplejefaget blive udført på forskellige måder har gavnet og påvirket de to grønlandske studerende både fagligt og personligt.

"Det har været med til at udvikle min kulturelle forståelse og respekt overfor forskellighed. Det er ting, som efter min mening er nødvendige, hvis man vil arbejde som sygeplejerske", siger Lisa Ivalu Lind Fleischer.

- Tekst Pia C. Bang / Apropos


Budgetskabelon

Få styr på din økonomi under ophold i udlandet - download budgetskabelon

Budgetskabelon

Spørgsmål? Bare kontakt:

international@uni.gl