Søg på Ilisimatusarfik
Qimmeq - en jagt på slædehundens sjæl

Om Qimmeq

Ceeg4355 496

Foto: Carsten Egevang

Om Qimmeq-projektet

Grønland huser den største eksisterende slædehundepopulation i Arktis og en slædehundekultur, der er unik i verden. Både slædehunden og den højt specialiserede teknologi og viden, der er knyttet til dens oplæring og anvendelse, er imidlertid i fare for at forsvinde. Hundebestanden er reduceret fra 30.000 dyr for 20 år siden til under 15.000 dyr i dag, og nedgangen fortsætter. Årsagen skal findes i en kombination af den globale opvarmning, der betyder, at havisen lægger sig i stadig kortere tid over mindre havområder, og som et resultat af globalisering og urbanisering samt i konkurrencen med snescooteren.

QIMMEQ-projektet kombinerer forskning på et højt internationalt niveau, er grønlandsk forankret og formidler med en stærk visuel profil.

Projektets forskningsområder inkluderer bl.a. kortlægning af slædehundens genetiske ophav, sundhed og sygdom - herunder årsager til og beskyttelse mod - sygdomsudbrud, samt den immaterielle kulturelle betydning af slædehunden.

Projektets resultater formidles gennem videnskabelige og populære artikler, en vandreudstilling i Grønland og Danmark, fem kortfilm der portrætterer slædekuske, en fotobog, undervisnings- og børnebøger, og på de sociale medier.

QIMMEQ-projektet kombinerer forskning på et højt internationalt niveau, er grønlandsk forankret og formidler med en stærk visuel profil.

Projektets forskningsområder inkluderer bl.a. kortlægning af slædehundens genetiske ophav, sundhed og sygdom - herunder årsager til og beskyttelse mod - sygdomsudbrud, samt den immaterielle kulturelle betydning af slædehunden.

Projektets resultater formidles gennem videnskabelige og populære artikler, en vandreudstilling i Grønland og Danmark, fem kortfilm der portrætterer slædekuske, en fotobog, undervisnings- og børnebøger, og på de sociale medier.

De seks vigtigste mål i Qimmeq-project

 • Forske og indsamle viden om den grønlandske slædehunds genetiske og kulturelle historie
 • Tilskynde, skabe og fastholde interesse og stolthed for den grønlandske slædehund og slædehundekultur og herved bidrage til at opretholde en bæredygtig fremtid for slædehundekulturen
 • Hjælpe til med at sikre en genetisk sund slædehundebestand
 • Dele viden og forskningsresultater, udvikle kommunikationsværktøjer og formidle resultaterne, både i det grønlandske og arktiske samfund og globalt
 • Leve op til Greenland Perspective dogmeregler
 • Være rollemodel for fremtidige forskningsprojekter

QimmeqHealth

1 350 1

QimmeqHealth vil gennem indsamling af data fra grønlandske slædehunde afdække hundenes sundhedstilstand og sygdomshistorie, og i samarbejde med det grønlandske samfund, lægge en strategi for fremtidssikring af en sund bestand af slædehunde.

Tilbagegangen i slædehundebestanden skyldes dels ændringer i anvendelsen af slædehunden på grund af klimaforandringer og generelle ændringer i fangstmønstrene, dels forekomsten af hyppige udbrud af smitsomme virussygdomme som sker af ukendte årsager og slår mange hunde ihjel.

For at bremse den sundhedsrelaterede del af denne udvikling og sikre en bæredygtig hundepopulation for fremtiden er det nødvendigt at optimere sundhedstilstanden for den eksisterende bestand.

3 350 2

QimmeqHealth er den sundhedsmæssige komponent af det overordnede Qimmeq-projekt og har til formål at kortlægge sundhed og sygdom hos den grønlandske slædehund, herunder årsager til- og beskyttelse mod sygdoms-udbrud. Projektet vil udgøre en afgørende støtte til det omfattende vaccinationsprogram, som det grønlandske samfund netop har iværksat.

Desuden vil QimmeqHealth medvirke til etableringen af en basal veterinærfaglig uddannelse i Grønland, idet en sådan ekspertise er afgørende for bevarelsen af en sund hundebestand.

QimmeqHealth projektets hovedformål er:

 • At sikre bevarelsen af den unikke grønlandske slædehundekultur
 • At sikre en bæredygtig bestand af den grønlandske slædehund
 • At forebygge udbrud af virussygdomme
 • At støtte etablering af veterinærfaglig uddannelse i Grønland, og dermed sikre lokale veterinærfaglige kompetencer
 • At formidle sundhedsfaglig- og forskningsmæssig viden til befolkningen i Grønland og resten af verden
 • At bidrage til opbygningen af et akademisk universitetsmiljø i Grønland

Et Greenland Perspective-projekt

QIMMEQ - den grønlandske slædehund er et Greenland Perspective-projekt. Greenland Perspective er et tværvidenskabeligt og tværnationalt forskningsinitiativ, som arbejder ud fra en række dogmeregler, som skal være med til at sikre, at initiativets forskningsprojekter aktiveres ind i det grønlandske samfund. Greenland Perspective arbejder med følgende tre dogmeregler, som projekterne i videst muligt omfang skal leve op til:

 • UNIKKE RESSOURCER: Forskningsprojektet skal fra en række fagvinkler bidrage til at identificere Grønlands særlige karakteristika og udforske, hvordan disse særlige menneskelige, naturlige eller samfundsmæssige karakteristika kan understøtte en harmonisk udvikling i Grønland.
 • GLOBALE UDFORDRINGER: Forskningsprojektet skal bidrage til at vise, hvordan det særlige ved Grønland kan være med til at løse nogle af verdens globale udfordringer som ødelæggelse af økosystemer og stigende pres på fødevaresikkerhed.
 • SAMARBEJDE: Forskningsprojektet skal samarbejde med uddannelsessystemet, myndigheder, erhverv og civilsamfund for at sikre, at forskningen bliver aktiveret ind i og opleves som relevant for det grønlandske samfund.

Organisation

Oversigt Over Qimmeq S Komponenter Vs16052019c 3


Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere

Publikationer

Søg efter publikationer fra vores forskere

Læs mere