Søg på Ilisimatusarfik

Handicap

Adgang for alle.dk/Fri online oplæsning: 
www.adgangforalle.dk 
Hent og installer vores gratis fjernbetjening. Marker den tekst du ønsker oplæst og klik på afspil. Din pc skal bare have lydkort, højttalere og være forbundet til Internettet.

Det Centrale Handicapråd: 
www.dch.dk 
Her kan du bl.a. finde FN´s standardregler om lige muligheder for handicappede m.m.

Center for små handicapgrupper: 
www.csh.dk 
Arbejder med information, erfarings opsamling samt rådgivning og vejledning vedr. sjældne sygdomme og handicap.

Formidlingscenter øst, Socialt udviklingsarbejde for handicappede: 
www.fc-east.dk 
Arbejder med at indsamle, udvikle samt formidle viden og metoder, som kan være med til at forbedre handicappedes levevilkår og livskvalitet.

Grønlandskssproget formidlingscenter for autisme: 
www.autisme.gl 
Grønlandskssproget formidlingscenter for autisme henvender sig til folk, der ikke har mulighed for at få informationer om autisme på grønlandsk.

Handicapidrættens Videnscenter: 
www.handivid.dk 
Videnscentret samler og formidler viden om handicapidræt

Legetek: 
www.pi.sps.gl 
Under Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat er der oprettet et legetek, hvor der tilbydes udlån og rådgivning samt vejledning om aktivering i leg, med særlig vægt på børn og unge med forskellige handicaps. Legeteket er åben for forældre, pædagoger og andre, der tager vare på barnet i hverdagen. Tlf.nr.: 94 44 15, E-mail: 
allaffik@pi.sps.gl

Nyt om Epilepsi: 
www.epilepsi.dk  
Videnscenter om Epilepsi sørger for, at fagfolk har adgang til den nyeste viden om epilepsi med særlig vægt på de psykologiske, pædagogiske og sociale aspekter.

Vidensbank om sundhed: 
www.netdoktor.dk 
Her er der mulighed for at stilles spørgsmål til lægen og bruge leksikon om sygdomme og medicin.

Videnscenter for autisme: 
www.autisme.dk 
Har til formål at fremme den faglige udvikling gennem systematisk indsamling, bearbejdning  og formidling af viden om autisme.

Videnscenter for psykiatri og udviklingshæmning: 
www.oligo.dk 
Formidler viden om psykiske sygdomme og udviklingshæmning. Her er adgang til artikler og bøger, tidsskrifter og video. 

VIKOM: 
Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et Talesprog: 
www.vikom.dk   
Hjemmesiden henvender sig primært til fagfolk. Centeret arbejder med udvikling af den socialpædagogiske indsats for mennesker med multiple funktionsnedsættelser uden et talesprog. 
vikom@vikom.dk 
Telefon tid (dansk tid) mandag til torsdag kl.09.00-12.00 og 13.00-15.00 samt fredag kl.09.00-12.00


Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere

Publikationer

Søg efter publikationer fra vores forskere

Læs mere