Søg på Ilisimatusarfik

Sundhed

Litteratur om sundhed

 • Analysis of Arctic Children and Youth Health Indicators - Future of Children and Youth of the Arctic Initiative, Report of the Health Programme. 
  The future of Children and Youth of the Arctic initiative was developed to promote sustainable development in northern regions and to improve the health and well-being of children and youth in the Arctic. The Initiative, which was undertaken by Arctic Council"s Sustainable Development Working Group (SDWG) and endorsed by the eight Arctic Council member countries in September 1998, combrises two prgrams: health and networking. The Health Prgramme promotes the health of Arctic children and youth; the Networking Programme engages and empowers Arctic children and youth on issues of sustainable development, culture and community. 
  Hent filen her: http://portal.sdwg.org/media.php?mid=13 (pdf-fil 868 KB) 
  Findes kun i engelsk version.
 • An overview of factors influencing the health of canadian inuit infants 
  Af: Alison L Jenkins Ph.D., Kate N Culman Ph.D., Brian J Ward M.D:, Gary S Pekeles M.D., Elaine L Mills M.D. 
  Kan læses på dette link (findes kun i engelsk version)http://ijch.oulu.fi/issues/621/621_Jenkins.pdf
 • Bullying among Greenlandic school-children: Development since 1994 and relations to health and health behaviour. 
  Af: Christina Schnohr og Birgit Vollmer-Larsen Niclasen. 
  Læs den her (pdf-fil 239 KB)
 • Changes since 1980 in body mass index and the prevalence of overweight among inschooling children in Nuuk, Greenland. 
  Af: Christian Schnohr, Thorkild I.A. Sørensen & Birgit Vollmer-Larsen Niclasen. 
  Læs den her (engelsk, pdf-fil 87 KB) 
  Spørgeskema til skolebørn, læs her (pdf-fil 234 KB)
 • Cholestasis familiaris Groenlandica - Sundhedsplejersken i møde med de gule børn 
  Af: Sabine Moratz, Afsluttende opgave ved Danmarks sygeplejerskehøjskole, Århus, 2004 
  Læs opgaven her: 
  Forside (pdf-fil 10 KB) 
  Samlet tekst (pdf-fil 418 KB) 
  Bilagliste (pdf-fil 10 KB) 
  Bilag (pdf-fil 130 KB)
 • Dental health status and development trends among children and adolencents in Greenland 
  Af: Poul Erik Petersen, Lisa Bøge Christensen 2005 
  Rapporten kan læses her (engelsk) (pdf-fil 459 kb)
 • Determinants of health eating in children and youth art. 
  Af: Jennifer P. Taylor, Susan Evers, Mary McKenna 2005
  Rapprten kan læses her PDF (engelsk) (pdf- fill 115 KB)
 • Folkesundhedsprogram - Inuuneritta 
  Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012 
  Af: Inuuneritta - Grønlands Hjemmestyre 
  Læs den her på dansk 
  Læs den her på grønlandsk
 • Folkesundhedsprogram: 
  Af: læge Gert Mulvad. Artikel om folkesundhedsprogram, 2004. 
  Læs den her (pdf-fil 26,5 KB)
 • Forebyggelsesaudit - Grønland 2005 
  Svarrapport, samlet resultat for 13 distrikter 
  Af: Anders Munck, Jens Otto Veje, Peter Bjerregaard og Dorte Gilså Hansen 
  Læs den her (pdf-fil 1,0 mb)
 • Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 4 af 14. februar 2005 om helbredsundersøgelser og sundhedspleje for børn 
  Læs den her på dansk

 • Inuit Health Survey 2007- 2008
  Healthy Foods North: Prevalence and determenants of food security among inuit households with preschool aged children. 
  Kan læses på dette link (findes kun i engelsk version) http://inuithealthsurvey.ca/blog/

 • Illoqarfik Peqqissoq. Et projekt om livskvalitet & sundhed i Qasigiannguit. 
  Af: Hanne Nørby & Tine Curtis 2005, 2005: 
  En rapport om et lokalsamfundsprojekt i samarbejde med forskerne fra Statens Institut for Folkesundhed og Paarisa / Direktoratet for Sundhed, der blev gennemført i 2003 i Qasigiannguit, med formålet: "at støtte befolkningen i Qasigiannguit til selv at planlægge og gennemføre sundhedsfremmende aktiviteter inden for områder, der kan fremme befolkningens sundhed og livskvalitet".

 • Imellem læger og landsmænd 
  Af: Mette Rønsager 
  Ph.d.-afhandlingens emne er den vestgrønlandske jordemoderinstitution i perioden 1820-1920. Det primære fokus ligger på jordemødrenes rolle som mellemmænd mellem de danske em­bedsmænd og den grønlandske befolkning. Sekundært berøres også jordemødrenes status og sociale position i de vestgrønlandske lokalsamfund. Læs den her (pdf-fil 14 KB)

 • Kvartalstal fra sundhedsforskningen i Grønland
  Grønlandsmedicinsk selskab vil gerne være med til at udbrede kendskabet til den forskning som foregår. De udsender derfor 4 gange om året en dansksproget bearbejdning af udvalgte artikler om sundhedsforhold i Grønland.
  Læs'Udbrud af alvorlig leverbetændelse blandt børn i Grønland' (marts 2010)

 • Notat om unge med god trivsel: 
  Af: Inger Dahl-Petersen, Cecilia Petrine Pedersen og Peter Bjerregaard, Statens Institut for Folkesundhed. 
  MIPI - Videnscenter om børn og unge offentliggør i samarbejde med Paarisa en analyse lavet af Statens institut for Folkesundhed med særlig henblik på unge med god trivsel i Grønland. 
  Læs notatet her (pdf-fil 338 KB) 
  Uani allakkiaq atuaruk (pdf-fil 388 KB) 
  Download the memorandum here (pdf-fil 367 KB)

 • Projekt sexualister i Grønland. Foreløbig projektrapport: 
  Af: Birthe Kølle, Aasiaat Sygehus, Juni 1999 
  Læs den her (pdf-fil 87KB)
 • Sexualister i Grønland - et projekt om ung-til-ung formidling i Aasiaat: 
  Af: sygeplejerske Birthe Kølle, Aasiaat Sygehus. NUNA MED 2000 s.158-162. 
  Læs den her (pdf-fil 333 KB)
 • Sundhed og helbred hos skolebørn i Grønland fra 1994 til 2002. 
  Christina Schnohr, J. Michael Pedersen, Maria Carmen Granado Alcón og Birgit Niclasen. INUSSUK/ Arktisk forskningsjournal 2, 2004: 
  Rapportens mål er at formidle både positive og negative sider af grønlandske skoleelevers sundhedsadfærd og levevilkår. Den indeholder forskningsresultaterne fra 1994, 1998 og 2002 i Grønland; som ligger under den internationale forskningsprojekt HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children). 
  Læs den her på dansk (591 KB) 

 • Sygdomme og helbredsproblemer hos børn i Grønland - En epidemiologisk undersøgelse baseret på henvisninger til pædiatrisk 
  speciallægeundersøgelse i 8 grønlandske distrikter 1992-1994. 
  Af Finn Gottfried Becker-Christensen. 1992-1994. Ugeskr Læger 1998;160:2856-62; 
  http://www.pilattuut.suite.dk 
  I en af publikationerne kan du læse artiklen der beskriver sygdomme, følgetilstande efter sygdomme og andre helbredsproblemer hos børn i Grønland. Den er også en analyse af sygdomsmønster og helbredsproblemer hos 350 børn henvist til rejsende pædiatrisk konsulent i otte grønlandske distrikter 1992-1994.

 • Spare Time Occupation for Children and Young People in Greenland. 1981
  Gert Mulvad. Paper at 5th International Symposium on Circumpolar Health.
  Læs den her på engelsk (pdf-fil 89,3 KB)

 • Referral in Pregnancy: A challenge for Greenlandic women 
  Af: Ruth Montgomery-Andersen, masteropgave ved Nordic School of Public Health, 2005 
  Læs den her (pdf-fil 815 KB) 
 • The future of children and youth in the arctic - Report and workplan for 2002-2004. 
  Læs den her (engelsk, pdf-fil 58 KB) 
  Se appendix her (engelsk, pdf-fil 340 KB)
 • Tidlig indsats overfor gravide familier. 
  - Barnets "svøb" fra graviditeten indtil barnet er fyldt 2 år. 
  Af: Projektleder Ruth Montgomery-Andersen samt PI - Peqqissaanermik Ilinniarfik i samarbejde med Direktoratet for sundhed, Grønlands hjemmestyre. 
  Formålet med projektet er at skabe en implementeringsmodel, som er et formelt forebyggende tværfagligt/tværsektoralt samarbejde omkring tidlig indsats overfor omsorgssvigt, og som er systematisk, gennemskueligt og målbart. Dette skal ske indenfor de eksisterende faglige/menneskelige ressourcer i sundhedsvæsenet.

 • Tuberkulose blandt børn og unge i arktis - set fra et grønlandsk perspektiv:
  Af: Turid Bjarnason Skifte, Master of Public Health, MPH 2008:5, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
  Tuberkulose er fortsat en sygdom, man skal tage alvorligt i Grønland. Forekomsten er høj med 150-200 tilfælde per 100.000 indbyggere årligt, hvoraf 20-30% er børn og unge. 
  Find rapporten her: www.nhv.se

 • Tuberkulose, Selvmord og alkohol:
  Af: Peter Bjerregaard, Samfundsudvikling, sundhedsvæsen og sygdom i Grønland i 20. århundrede. 2000. 
  Læs den her  (pdf-fil 222 KB )

 • Violence, sexual abuse and health in Greenland 
  Tine Curtis, Finn B. Larsen, Karin Helweg-Larsen og Peter Bjerregaard, International Journal of Health 61/2002 
  Hent den her (pdf-fil 103 KB)

 • Udvikling i sygelighed i et samfund i forandring - den grønlandske "Framingham" model 
  Sundhedscentret i Sisimiut, Embedslægeinstitutionen i Nuuk, Afdeling for Epidemiologisk Forskning - Statens Serum Institut i København, November 2004 
  Læs blandet andet om opfølgning af 4.000 fødselsanmeldelser fra 1959-1998, opfølgning af kohorten af 0-4 årige børn og bestemmelse af vaccinationsrespons hos 2-12-årige børn. 
  Læs den her (pdf-fil 8,92 MB)

 • Unges trivsel i Grønland 2004 
  Af Tine Curtis m.fl. 
  Inussuk - Arktisk forskningsjournal 1 - 2006. 
  Rapporten beskriver unges livsbetingelser og trivsel i Grønland og en række risikofaktorer for mistrivsel, selvmordsadfærd og helbredsproblemer. Den handler endvidere om tidlige seksuelle erfaringer og oplevelse af seksuelle overgreb og om de faktorer, der kan beskytte de unge mod overgreb og følger af overgrebene. 
  Læs den her (pdf-fil 847 KB)
 • Usi - Embedslægeinstitutionens Nyhedsbrev, Årg. 2006 - Nummer 1 
  "Tuberkulosesituationen i Grønland". 
  Linket er hentet fra Sundhedsdirektoratets hjemmeside, hent den her
 • Unge kvinder før og nu 
  Af: Mette Thybo Jensen, taget fra Grønland - det grønlandske selskab Nr.4 -maj 2005 
  Artiklen handler om de unge kvinder i Tjukotka om deres levemåder og de muligheder der er indenfor skolesystemet.
 • Young people"s health in context; Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2001/2002 survey (WHO); 
  Health Policy for Children and Adolescents, No.4 indeholder oplysninger fra 35 lande inkl. Grønland om: de unges livs/helbredsforhold relateret til deres adfærd / forklaringer om helbred og helbred relateret adfærd og diskussioner/inddragninger. ´
  Kopier af publikationer: 
  publicationrequests@euro.who.int

Links:

 • Folkesundhed i Grønland:
  www.folkesundhed.gl 
  Statens Institut for Folkesundhed, Center for Sundhedsforskning i Grønland
 • Grønlands Nationalbiblioteks søgefunktion: 
  http://www.katak.gl 
  Du kan finde litteratur, der kan lånes. 
  Du kan også søge litteratur i danske biblioteker her: 
  http://www.biblioteket.dk 
  Du kan låne litteratur fra lokale biblioteker derfra.
 • Grønlands sundhedsportal 
  www.peqqik.gl 
  Baggrunden for oprettelsen af Sundhedsvæsnets Internetportal er ønsket om, at samle al væsentlig information om Sundhedsvæsnet så den er tilgængelig for borgere, patienter, uddannelsessøgende, sundhedsfagligt personale, Sundhedsvæsnets institutioner og samarbejdspartnere.
 • Paarisa - Center for folksundhed
  www.paarisa.gl 
  PAARISA varetager den forebyggende og sundhedsfremmende indsats gennem oplysning og rådgivning samt koordinering af centrale og tværsektorielle sundhedsfremmende aktiviteter. Målgruppen for PAARISAs indsats er børn, unge og familien. Børns og unges rettigheder, trivsel og livsmod prioriteres gennem sundhedspædagogiske indsatser. Familiers bevidsthed om sundhed skal styrkes, således at det enkelte familiemedlem kan træffe sunde valg udfra egen indsigt, engagement, visioner og handlekraft.

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere

Publikationer

Søg efter publikationer fra vores forskere

Læs mere