Søg på Ilisimatusarfik

Sorg og krise

Litteratur om sorg og krise


 • Anniaat Katsorsaataasoq: 
  Af: Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick. 
  Atuakkiorfik 1999. 
  Oversættelse af "Den nødvendige smerte" Munksgaard 1987.
 • B2-Projekter for unge i Ammassalik Kommune/Børne- familiecentret: 
  Af: Lotte Wenstrup/Psykolog. 
  Projekt Nordlys / Projekt Artsarniid med emnerne: Udvikling af selvværd/empati-/følelsestræning/konfliktløsning - grænsesætning og "jeg" - opbygning, Projekt Umiaq for unge piger, som ikke går i skole og som ikke har fuldført 11. klasse og Projekt Pigegruppe for piger udsat for seksuelle overgreb. 
  Læs den her (pdf-fil 23 KB)
 • Det er ok at være ked af det: 
  Af: Guni Martin, oversat til grønlandsk: "Aliasunneq ajoqutaanngilaq". 
  Der er tale om et undervisningsmateriale. Hertil hører arbejdshæfte med titlen "Tassaana uanga". Atuakkiorfik 2000.
 • Er det min skyld, eller hvad er meningen?
  Af: Bente Chemnitz, oversat til grønlandsk: "Uanga pisuuvunga?" . 
  Udfra sjælesorgssamtaler beretter forfatteren, der er hospitalspræst om syge og døende og deres trosproblemer. 
  Atuakkiorfik 1998. #
 • Kliniske erfaringer fra Sorggruppen i Nuuk: 
  Af: Asii C. Narup og Conni Gregersen, NUNA MED 1997 s.107-112. 
  Læs den her (pdf-fil 103 KB)
 • Kriseberedskabet i Grønland: 
  Udarbejdet af Siunnersuisarfik Inuk Aps. 1998. 
  Rapporten er udarbejdet på baggrund af henvendelse fra Direktoratet for Sundhed og Forskning i Nuuk. Ønsket var at få udarbejdet forslag til modeller for kriseberedskab i Grønland.
 • Kriseberedskabet i Qaqortoq: 
  Socialforvaltningen, Politi og sygehuset har i samarbejde etableret et psykisk kriseberedskab hvortil der er udarbejdet en en mappe der fungerer som handleguide. 
  Mappen kan fås ved henvendelse til Socialchef i Qaqortoq Kommune.
 • Meerannguamik annaasaqarneq: 
  Paarisa / Atuakkiorfik 1992. 
  Oversat til grønlandsk fra "Om at miste et lille barn" af Inge Albrecht.
 • Når et menneske tager sit liv: 
  Af: Solveig Bøhle, Oversat til grønlandsk "Kingornusoqalersarpoq". 
  Atuakkiorfik 1996. #
 • Omsorgsplan - Isumaginninnissamut pilersaarut. Tasiilaq 2005 marts: 
  Psykologerne Lotte Wenstrup og Bent Wenstrup har skrevet handlingsplaner, m.h.t. kriser vedr. børn, for personalet i børneinstitutioner og individuelt for klasselæreren i skolen. 
  Læs den danske version her (13 KB pdf-fil) 
  eller den grønlandske version her (14KB pdf-fil)

 • Sorg- og krisearbejde i forbindelse med dødsfødsel: 
  Af: Ulla Thygaard. NUNA MED 1991 s.52-56. 
  Læs den her (pdf-fil 140KB).
 • Sorg og krise hos børn - hvordan reagerer de, og hvordan kan man hjælpe dem?: 
  Af: Aasblom R., Tikkuut nr.1/94. Ilinniartittisut Kattuffiat. # 

Links:


 • Børns Vilkår: 
  www.bvdk.dk 
  Børns Vilkår arbejder for børns ret til en tryg barndom.
 • Børn i sorg: 
  www.boernisorg.gl/program/
  Sorggruppe for børn i skolealderen der har mistet en nær pårørende. Det er gratis at deltage i gruppen.
 • www.stjernesol.dk 
  Minihøjskolen Stjernesol er et landsdækkende tilbud til unge og voksne sindslidende. 
  Et tilbud om højskolelignende ophold, hvor der bygges på oplysning og viden i forbindelse med oplevelsesorienterede ture - 
  det både indenfor og udenfor Danmarks grænser - og så er der naturligvis masser af dejligt socialt samvær. Her kan du også finde materialer på grønlandsk, der er udarbejdet i samarbejde en tolk fra Aasiaat sygehus.
 • Danmarks Lærer Forening: 
  http://www.dlf.org 
  Her kan du under "Pædagogik" bl.a. finde pjecen "Børn i sorg", der indeholder inspiration til arbejdet, samt eksempler på, hvordan nogle skoler allerede har grebet det an. 
  læs pjecen her (pdf-fil 298KB).
 • Kræftens bekæmpelse: 
  http://www.cancer.dk 
  Her kan du ved at søge på ordet "omsorg" finde frem til "Projekt Omsorg" og "Omsorgs Handleplaner", der beskriver konkret hvordan f.eks. skoler skal møde børn i sorg.

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere

Publikationer

Søg efter publikationer fra vores forskere

Læs mere