Søg på Ilisimatusarfik

Børnepsykiatri

Litteratur om Børnepsykiatri


 • B2-Projekter for unge i Ammassalik Kommune/Børne- familiecentret:

  Af: Lotte Wenstrup/Psykolog. 
  Projekt Nordlys / Projekt Artsarniid med emnerne: Udvikling af selvværd/empati-/følelsestræning/konfliktløsning - grænsesætning og "jeg" - opbygning, Projekt Umiaq for unge piger, som ikke går i skole og som ikke har fuldført 11. klasse og Projekt Pigegruppe for piger udsat for seksuelle overgreb. 
  Læs den her (pdf-fil 23 KB)

 • Det skrøbelige barnesind:
  Af: Bjarne B.Nielsen (på grønlandsk: Meeqqat ilorlikkut pissusaat qajannartoq). 
  Giver en grundlæggende indføring i børnepsykiatriske symptomer, diagnoser samt undersøgelses- og behandlingsmetoder. Brugen af fremmed af fremmedord er begrænset, og der forudsættes ingen psykologisk eller psykiatrisk specialviden. 
  Dafolo Forlag 1998.
 • Erfaringer fra børnepsykiatriske konsulentrejser:
  Af: Mette Kabel, NUNA MED 1997 s.102-106.
  Læs den her (pdf-fil 2,61MB).
 • Meeqqat ADHD-illit:
  Af: Udgivet af den grønlandske foreningen for ADHD og autisme, (U.S), tekst af: Jan Andreasen
  PJECE på grønlandsk, produktion: Info Design Aps
 • Planlægning af epidemiologisk undersøgelse af den mentale sundhedstilstand hos grønlandske børn, specielt med henblik på børnepsykiatriske lidelser:
  Af: Mette Kabel og Naja Lyberth, NUNA MED 1994 s.95-96.
  Læs den her (pdf-fil).
 • Psykiske lidelser i det grønlandske samfund, af Inge Lynge; 2000: 
  Denne afhandling har på grundlag af litteraturstudier og egne undersøgelser beskrevet og analyseret forekomsten af psykiske lidelser i Grønland, blandt andet om den prækoloniale kultur / samfund i Grønland, samfundsændringer / moderniseringen og i undersøgelserne: skizofreni / affektive lidelser, opvækstvilkår, selvmord samt særlige retspsykiatriske problemer i Grønland.

 • Sygdom og helbred i Grønland:
  Af: Peter Bjerregaard, Hans Chr.Petersen, Inge Lynge og Frank Senderovitz, DIKE 1997. 
  3. temarapport fra projektet sundhedsprofil for Grønland. Her er bl.a. skrevet om psykiske symtomer og sygdomme, psykisk sårbarhed samt somatisk og psykisk helbred.
 • Tarnikkut ineriartorneq:
  Gunilla Ladberg, Atuakkiorfik 1992.
 • Tarnikkut Nappaatit:
  Atuakkiorfik 2001. Original titel: "Psykiatri- sygepleje og sygdomslære" fra 1998. 
  Grundlæggende lærebog i psykiatri. Primært til sundhedsassistentelever, men kan anvendes af alle, der er i berøring med psykisk syge. 
  2 afsnit er skrevet specielt til den denne grønlandske udgave af Inge Lynge og Poul Bisgard.

Links:


 • EUFAMI:
  http://www.eufami.org
  Europæisk forbund af foreninger til familier til mennesker med psykisk sygdom. Her kan du finde informationer om psykisk sygdom. Der er også mulighed for at gå ind i deres "chat room" og tale med andre.
 • Psykiatrifonden:
  http://www.psykiatrifonden.dk 
  Psykiatrifonden har til formål at informere befolkningen om psykiske lidelser, at støtte forskning og at forbedre vilkår og på anden måde støtte mennesker med psykiske lidelser i det danske samfund. Psykiatrifonden udgiver gode og let tilgængelige bøger om psykiske lidelser også om børn og unges psykiske lidelser.
 • Videnscenter for psykiatri og udviklingshæmning:
  http://www.oligo.dk
  Formidler viden om psykiske sygdomme og udviklingshæmning, hvordan de psykiske lidelser kommer til udtryk hos de udviklingshæmmede og hvilke behandlingsmuligheder der er.

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere

Publikationer

Søg efter publikationer fra vores forskere

Læs mere