Søg på Ilisimatusarfik
Viden om medierne & indholdet

Vi analyserer alle nyhedsindslag i grønlandske nyhedsmedier på udvalgte dage. Så kan vi f.eks. belyse hvem, der kommer til orde og hvem der ikke gør, hvad der bliver til nyheder og hvad der ikke gør.

Databank

Alle vores data samles i en databank, som kan bruges til senere undersøgelser.

Hvordan er Grønlands medielandskab?

Her ser vi på, hvilke medier der findes, hvor store de er, hvordan deres økonomi ser ud, hvem der ejer dem m.m.

Vi undersøger hvert andet år

Vi gentager vores undersøgelse hvert andet år - så vi kan vise, hvordan den grønlandske mediestruktur og det grønlandske medieindhold udvikler sig.

Rapport som er nem at læse

24. oktober 2018 lancerer vi rapporten "Tusagassiuutit 2018 - en kortlægning af de grønlandske medier".

På baggrund af en analyse af mere end 1000 nyhedsindslag fra de landsdækkende medier, vil rapporten kortlægge grønlandsk medieindholdet i dag.

Rapporten vil blandt andet tegne et billede af hvilke emner der fylder i medierne, hvem der kommer til orde i medierne og hvem der ikke gør. Derudover vil rapporten opridse det grønlandske medielandskab og medieforbrug i dag samt stille skarpt på journalisternes arbejde med kilder.

Læs om lancering af rapporten
Om forskningsprojektet

Her i Grønland er nationale medier en central forudsætning for demokratiet. Medierne er nemlig en afgørende informationskanal og et middel til at binde den spredte befolkning sammen. Af samme grund er de grønlandske medier ofte genstand for debat.

Det nystartede forskningsprojekt ''Tusagassiuutit 2018" vil bidrage til denne debat med viden om medierne og medieindholdet. Det vil projektet gøre ved at høste og systematisk analysere alle nyhedsindslag i grønlandske nyhedsmedier på udvalgte dage. Derved skal projektet f.eks. belyse hvem, der kommer til orde og hvem der ikke gør, hvad der bliver til nyheder og hvad der ikke gør.

Dette gøres ved hjælp af en kvantitativ indholdsanalyse af indholdet i nyhedsmedierne ud fra forskningsspørgsmålet: Hvad karakteriserer indholdet i de grønlandske nyhedsmedier i 2018?

Ved siden af dette vil Tusagassiuutit 2018 også indeholde en detaljeret kortlægning af det grønlandske medielandskab (hvilke medier findes der, hvor store er de, hvordan ser deres økonomi ud, hvem ejer dem mm).

Data fra projektet vil blive samlet i en databank, som kan bruges til senere undersøgelser af f.eks. kommende kandidat- og ph.d-studerende, og indgå i undervisningsmateriale som led i en øget forskningsbasering af journalistuddannelsen.

Undersøgelsen vil blive gentaget hvert andet år, for på den måde at kunne vise, hvordan den grønlandske mediestruktur og det grønlandske medieindhold udvikler sig. Resultaterne af undersøgelsen skal udgives i en letlæst rapport. Første rapport vil udkomme efteråret 2018.

Publikationer
Personer