Søg på Ilisimatusarfik
Om

Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd (ICAV) beskæftiger sig med nutidige og historiske velfærdsproblemstillinger. Centeret er forankret ved både Institut for Kultur, Sprog & Historie samt Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik på Ilisimatusarfik for at sikre at forskning og aktiviteter i centeret bidrager til, og udvikler sig i samspil med, universitets øvrige beslægtede fagmiljøer og uddannelser der omhandler velfærdsrelaterede emner.

ICAVs formål er at danne ramme om forskning og metodeudvikling inden for velfærdsområdet i et tæt samarbejde med praksis.

I centeret gør vi det som et fagligt fællesskab der tæller / består af forskere, specialestuderende og projekter - og i tæt samarbejde med organisationer, uddannelser, kommuner, styrelser og departementer.

ICAV rummer et forskernetværk, et ph.d.-netværk, en specialebank og klub - ligesom vi hjælper til ved udgivelse af publikationer og formidling af forskning og specialer i velfærdsrelaterede emner i arktiske miljøer.

Forankringen af velfærdsforskning ved Ilisimatusarfik sikrer etableringen af et fagligt bredt bæredygtigt grønlandsk forskningsmiljø med fokus på velfærd gennem forskeruddannelse - samt etableringen af en fast ramme for et tværinstitutionelt netværk af etablerede forskere inden for området.

Hvad skal vi?

ICAV skal samle og styrke Ilismatusarfiks forskning inden for velfærdsrelaterede emner på tværs af fag og institutter.

ICAV skal udvikle ansøgninger om velfærdsrelaterede emner. 

ICAV skal være en enhed, der hjælper eksterne forskningsprojekter til at blive forankret ved Ilisimatusarfik - samt bidrage til forsknings- og studentermiljøer ved Ilisimatusarfik.

ICAV skal udbyde spændende specialeemner.

ICAV skal hjælpe med til promovering af forskning og specialer i velfærdsrelaterede emner.

 

Forskerforum

ICAV skal tilbyde et fagligt netværk gennem regelmæssige møder / præsentationer af projekter. Centeret vil til møderne byde ind med fora / formater ved Ilisimatusarfik, som eksterne projekter kan bidrage til (f.eks. publiceringsmuligheder, specialeudbud mv.).

 

Studenterinvolvering

ICAV vil oprette og drive en speciale / praktikbank, hvor tilknyttede projekter og forskere, undervisere ved Ilisimatusarfik samt eksterne interessenter (firmaer, kommuner, foreninger mv.) kan byde ind med specialemner eller praktikforløb. Speciale / praktikbanken kan ses på hjemmesiden, og bliver løbende opdateret. Centeret vil løbende reklamere for specialebanken via emails til interessenter, i forbindelse med arrangementer mv.

Som studerende får man mulighed for at mødes med andre studerende i specialeklubben. Der er specialeklubarrangement 1 gang om måneden. 

Nogle af de emner der udbydes er fra tilknyttede forskningsprojekter. Ud for hvert emne står der, hvem der bliver den studerendes speciale / praktikvejleder. 

Hvis man skriver speciale ved centeret, får man mulighed for at præsentere sit speciale ved et af centerets seminarer. Vi vil også hjælpe med ideer til, hvordan den studerende kan formidle indsigterne fra sit speciale til et bredere publikum (f.eks. i form af artikel, podcast mv.).

Forskning i velfærd?

Velfærdsbegrebet

I Grønland kan man sætte et lighedstegn mellem velfærd og et offentligt finansieret system, som uddanner befolkningen, stiller sundhedsydelser til rådighed samt har et fokus på den del af befolkningen, som ikke af egen vej kan klare sig i tilværelsen.

På det område ligner det grønlandske velfærdssamfund det skandinaviske. Alligevel er der væsentlige forskelle i velfærdsniveauerne og i forståelsen af, hvad der menes, når vi snakker om velfærd.

I sin 1. maj tale i 2020 ønskede daværende landsstyreformand Kim Kielsen mere velfærd til alle i Grønland - og ved det sidste landstingsvalg i 2021 udtalte folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen, at denne gang stemte de grønlandske vælgere for mere velfærd. Under et møde på Kofoeds Skole i Nuuk med Folketinges Grønlandsudvalg satte Aki Mathilde sammenhæng mellem velfærd og den ældre befolknings mulighed for at kunne spise grønlandsk mad, som en del af deres hverdag.

I ICAV sættes forskning og debat omkring velfærdsbegrebet i Arktis på dagsordenen. Vi skal forske i, hvordan vi forstår begrebet velfærd, hvordan det er udformet historisk og anvendes politisk. 

Velfærdsforskning spænder derfor vidt, og kan gå på mange forskellige facetter af velfærdsstaten, og de hverdagsliv der leves i den. Eksempelvis er forskning i ældres sundhed, forskning i handicap og inklusion på arbejdsmarkedet alle velfærdstemaer, som på forskellig vis kan belyses og give indsigter i alt fra samfundsstrukturer til hverdagsliv.

Projekter & samarbejder

Projekter

  • Street-level social work in two Arctic Cities

 

Tilknyttede projekter

  • KI-Camps
Tilknyttede forskere
Kontakt