Grønlands Center for Sundhedsforskning
Om centeret

Grønland Center for Sundhedsforskning (GCHR) ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab blev indviet ved et møde i Grønlandsmedicinsk Selskab i Nuuk i oktober 2008.

Mål

Formålet med Centeret er at styrke samarbejdet mellem forskere fra andre lande og sundhedspersonale i Grønland, at fremme forskningssamarbejdet inden for Grønland, og for at lette samspillet mellem forskere fra andre lande med det grønlandske samfund. GCHR er aktiv i undervisningen på alle niveauer fra holdundervisningen af sygeplejestuderende til vejledning af ph.d.-studerende. På længere sigt vil GCHR arbejde for etableringen af et dataarkiv og arkiv af prøver indsamlet i Grønland.

Vision

Det er Centerets vision at forbedre sundhedstilstanden i Grønland gennem initiativtagen og koordinering af sundhedsforskning.

Mission

 • Styrke koordineringen mellem forskningsinstitutioner
 • Udvikle, udveksle, udbrede og anvende videnskabelig viden
 • Oprette nationale og internationale netværk
 • Opbygge lokal kapacitet gennem mentorordninger og ph.d.-programmer
 • Forbedre engagement i lokalsamfundet og lokale partnerskaber
Rådgivende komité
 • Gert Mulvad (formand) – Grønlandsmedicinsk Selskab
 • Suzanne Møller (næstformand) – Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab
 • Berit B. Handberg – Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse
 • Peter Bjerregaard – Departement for Sundhed
 • Sten Lund – Departement for Uddannelse
 • Henrik L. Hansen - Landslægeembedet
 • Tilforordnet: Michael L. Pedersen – Grønlands Center for Sundhedsforskning
 • Sekretær: HealthResearch@uni.gl
Publikationer
Forskere
Partnerskab & netværk

GCHR arbejder for at skabe forbindelser mellem forskningscenter, uafhængige forskere og studerende samt sundhedspersonale i Grønland og international. Centeret er organiseret ved Grønlandsuniversitet, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Vi har samarbejdet med Grønlands Naturinstitut om opførsel af den nye bygning. Centeret har underskrevet “Memorandum of Understanding” med det canadiske Institut for Circumpolar Sundhed i Yellowknife (Northwest Territories) og UArctic.

Centeret samarbejder med:

 • Center for Omsorgsforskning ved UIT Norges Arktiske Universitet (UiT)
 • ICN Rural and Remote Nursing Network
 • Arctic Transatlantic Telehealth Research Network

Yderligere er GCHR medarrangør af NUNAMED konferencen, del af det tematiske netværk om sundhed og trivsel i Arktis under University of the Arctic, bl.a. Nordic Nursing Education Network, samt medlem af Circumpolar Health Research Network.

Hvis du ønsker at deltage i vores netværk af forskere, så send venligst en e-mail til HealthResearch@uni.gl med dit navn og interesseområde.

Ph.d.-uddannelse

Følgende ph.d. studerende er dobbeltindskrevet:

 • Karsten Rex, påbegyndt 2014: “Hepatitis among Greenlanders in Denmark and in Greenland, and the effect of chronic HPV infection in Greenland”. Læge kombineret med PhD forløb tilknyttet Aalborg Universitetshospital/Grønlands Center for Sundhedsforskning; 2014-2019. Hovedvejleder: Stig Andersen
 • Malene B. Demant, påbegyndt 1. april 2015: ”Effekten af øredræn - et randomiseret kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT Trial”. Hovedvejleder: Preben Homøe 
 • Paneeraq Noahsen, påbegyndt 1. oktober 2017: ”Thyroid function and autoimmunity among populations in Greenland with 10 and 20 years follow-up”. Hovedvejleder: Stig Andersen
 • Mette Mørup Schlütter, påbegyndt 1. oktober 2017: ”Living with uncertainty in old age – an ethnographic exploration of the experience of old age in Greenland”. Hovedvejleder: Lise Hounsgaard 
 • Trine Jul Larsen, påbegyndt 1. august 2018: “The use of artificial intelligence and telemedicine solutions, to assess diabetic eye diseases in Greenland”. Hovedvejleder: Marit Eika Jørgensen

Afsluttede ph.d. projekter på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab:

 • Arnfjord, Steven (2014): “Deltagende Aktionsforskning med Socialrådgivere - Empowerment af Grønlands oversete velfærdsprofession". Ph.d.-afhandling. Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet
 • Aagaard, Tine (2014): ”Hverdagsliv med sygdom – Patienters kulturelle perspektiver på sundhedspraksis i Grønland”. Ph.d.-afhandling. Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet
 • Mikaela Augustussen (2018): ”Palliation til grønlandske kræftpatienter i Grønland og i Danmark”. Ph.d.-afhandling. Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet

Afsluttede ph.d. projekter i samarbejde med Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab:

 • Todsen, Tobias (2016): "Surgeon-performed ultrasonography – Collecting validity evidence for assessment of abdominal and head & neck ultrasonography skills". Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet
 • Bjørn-Mortensen, Karen (2016): "Tuberculosis in East Greenland - Epidemiologic and Genomic Insights into a TB high incidence setting". Ph.d.-afhandling, Afdeling for Epidemiologisk Forskning og Nationalt Referencelaboratorium for TB og Mykobakterier, Statens Serum Institut
Ph.d.-udvalg

Ph.d. Udvalget ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab (Ilisimatusarfik) består af:

 • Lise Hounsgaard (formand), professor, ph.d., OPEN, Klinisk Institut, Syddansk Universitet & forskningsleder, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik
 • Torunn Hamran, professor, ph.d., Institutt for helse og omsorgsfag, Norges arktiske Universitet, Tromsø
 • Stig Andersen, overlæge, ph.d., klinisk professor, leder af Arctic Health Research Centre & studieleder, Klinisk Institut, Aalborg Universitet & adjungeret lektor, Grønlands Center for Sundhedsforskning, Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik
 • Michael Lynge Pedersen, læge, klinisk lektor, ph.d. - Dronning Ingrids Sundhedscenter & Grønlands Center for Sundhedsforskning
 • Ikke udpeget endnu, ph.d.-studerende
Kontakt

Grønlands Center for Sundhedsforskning

Institut for Sygepleje og Sundhedvidenskab 

Ilisimatusarfik

Manutooq 1, 3905 Nuussuaq

Postboks: 1061

E-mail: HealthResearch@uni.gl