Grønlands Center for Sundhedsforskning

Grønlands Center for Sundhedsforskning

Greenland Center for Health Research (GCHR) ved Institut for Sygepleje og Sundsvidenskab

Mission

  • Styrke koordineringen mellem forskningsinstitutioner
  • Udvikle, udveksle, udbrede og anvende videnskabelig viden
  • Oprette nationale og internationale netværk
  • Opbygge lokal kapacitet gennem mentorordninger og ph.d.-programmer
  • Forbedre engagement i lokalsamfundet og lokale partnerskaber

Vision

  • At forbedre sundhedstilstanden i Grønland gennem initiativtagen og koordinering af sundhedsforskning

Objektiv

Grønlands Center for Sundhedsforskning ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab (GCHR) indviet ved et møde i Grønlandsmedicinsk Selskab i Nuuk i oktober 2008.

Mål

Formålet med GCHR er at styrke samarbejdet mellem forskere fra andre lande og sundhedspersonale i Grønland, at fremme forskningssamarbejdet inden for Grønland, og for at lette samspillet mellem forskere fra andre lande med det grønlandske samfund. GCHR er aktiv i undervisningen på alle niveauer fra holdundervisningen af sygepleje studerende til vejledning af ph.d.-studerende. På længere sigt vil GCHR arbejde for etableringen af et data arkiv og arkiv af prøver indsamlet i Grønland.