Publikationer

Publikationer

Maj 2018

Anne har bidraget til tre kapitler i en ny rapport fra Arktisk Råds Arctic Monitoring and Assessment Programme med titlen ADAPTATION ACTIONS FOR A CHANGING ARCTIC: PERSPECTIVES FROM THE BAFFIN BAY/DAVIS STRAIT REGION.

Kapitlerne handler om sundhed og velfærd, ressourceforvaltning samt et kapitel som opsummerer rapportens pointer. Rapporten kan downloades gratis her.

 

April 2018

Anne and Rachael have just published their chapter, “Improving Public Participation in Greenland Extractive Industries” in Current Developments in Arctic Law, Vol V, a publication of the Arctic Law Thematic Network. The book, edited by Kamrul Hossain and Anna Petrétei, can be downloaded in its entirety, free of charge.

 

August 2017

Anne har skrevet to kapitler i en ny bog, der er udgivet af UCL Press. Bogen har titlen ’Arcticness, Power and Voice from the North’ og er en samling af artikler fra forskellige discipliner, blandt andet geografi, jura og kunst. Den præsenterer viden om og tanker fra folk i Arktis, om Arktis i dag. Annes kapitler handler om hvad folk i Arktis har til fælles henholdsvis om olieefterforskningens påvirkninger på arktiske samfund, når efterforskningen ikke fører til fund og industriudvikling. Bogen kan downloades gratis her: http://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books/arcticness.

 

Juni 2017

Anne har for nylig udgivet en artikel om hvordan politik, økonomi og teknologiudvikling i Alaska, Canada, Grønland og Rusland påvirker implementering af vedvarende energikilder. Artiklen her: How three key factors are driving and challenging implementation of renewable energy systems in remote Arctic communities.

Anne har sammen med seks medforfattere fra Fulbright Arctic Initiativet, skrevet en workshop rapport om sundhed og velfærd i Arktis: Community Wellbeing. Rapporten præsenterer resultaterne fra en workshop afholdt i Nuuk i oktober 2016 i forbindelse med konferencen, Nunamed.

Rachael has published a chapter on Indigenous Rights in the Marine Arctic in a new book exploring the regulation of Offshore Hydrocarbon Developments in the Arctic. Governance of Offshore Oil and Gas is edited by Cécile Pelaudeix and Ellen Margrethe Basse. It is published by Routledge and can be ordered directly from their website.

 

Februar 2017

Rachael has published a new article, entitled “Respectful Neighbourliness: the United Kingdom’s Arctic Approach”  examining the United Kingdom‘s Arctic policies in the 8th Yearbook of Polar Law. The Yearbook is an annual publication from Brill that includes the proceedings of the Polar Law Symposia, in this case, the 8th Symposium in Alaska. The 9th Polar Law Symposium was held in Akureyri in 2016 and the next Polar Law Symposium will be held in Rovaniemi in November 2017. The Yearbooks of Polar Law can be ordered from the Brill website.

 

Oktober 2016

Anne har sammen med fem medforfattere skrevet en artikel til det videnskabelige tidsskrift Regional Environmental Change, som blev udgivet d. 19. oktober 2016: "Why cumulative impacts assessments of hydrocarbon activities in the Arctic fail to meet their purpose". Artiklen præsenterer en analyse af miljøvurderinger foretaget i forbindelse med offshore olieaktiviteter i Rusland, Alaska, Canada, Norge og Grønland.

Rachael has published a paper in Japanese examining the impact of the Arctic Council on norms of environmental law in the Arctic in the Journal of International Cooperation Studies. It can be downloaded free of charge from the journal website.

 

August 2016

Anne har i denne måned udgivet en rapport på baggrund af et studie af miljøvurderingslovgivning i Grønland, Canada, Danmark, Norge og Alaska. Rapporten kan downloades her: http://vbn.aau.dk/files/238030571/Hovedrapport_Endelig_version.pdf.

Som en en del undersøgelsen blev der gennemført to workshops i Nuuk. Bilagsrapporter, som særligt omhandler de to afholdte workshops kan downloades her: http://vbn.aau.dk/files/209588524/Bilagsrapport_1.pdf og her: http://vbn.aau.dk/files/228850342/060116_Bilagsrapport_2.pdf.

 

Juni 2016

Anne og Parnuna har sammen med Pelle Tejsner fra Århus Universitet skrevet et kapitel til en rapport om menneskelige ressourcer i Grønland: Sitting on gold and perspective on skills, som er udgivet af Greenland Perspective. Traditional Knowledge and Industrial Development: On the potential use of indigenous and local knowledge as a resource to assess competencies in Greenland.

 

Maj 2016

Anne har skrevet en kort artikel til tidsskriftet Northern Public Affairs, som blev udgivet 01. maj: Offshore oil exploration and impact assessment in Greenland giver et overblik over krav og udfordringer forbundet med at vurdere konsekvenser og sikre en gavnlig udvikling i forbindelse med olieaktiviteter.

 

April 2016

Rachael has recently published two new papers on Arctic affairs. The first, Environmental Governance through the Arctic Council: the Arctic Council as Initiator of Norms of International Environmental Law explores the role of the Arctic Council in developing environmental law in the Arctic Region. It is published as the first Working Paper of the new Polar Cooperation and Research Centre of Kobe University, Japan.

The second paper, Little Italy, Seeking a Niche in Arctic International Relations, was cowritten by with Federica Scarpa, an Italian anthropologist with a masters degree in Polar law. It reviews Italy‘s latest Arctic policy document which was released in December 2015 and evaluates, amongst other interests, Italy‘s emphasis on Arctic oil and gas and its promotion of Italian Oil Company, Eni.

Both papers can be downloaded free of charge from the links above.

 

Marts 2016

Rachael has recently published a chapter entitled "The Principle of ‘Full Reparation’ for Environmental Damage and Very Small States" in a new book. Rachael’s chapter explores the problems that would arise should Greenland face an overwhelming claim for reparation that would dwarf its small budget. The book is called "Responsibilities and Liabilities for Commercial Activity in the Arctic: The Example of Greenland" and it examines some of the legal aspects relating to responsibility and liability for natural resource activities, maritime transport and commercial activities in Greenland. The book‘s editors are Vibe Ulbeck, Anders Møllmann and Bent Ole Gram Mortensen and it is part of the series Routledge Research in International Environmental Law. The book was developed by the Faculty of Law and the CEVIA Institute, both of the University of Copenhagen.