Formål, prioriteter og aktiviteter

Formål, prioriteter og aktiviteter

En inkluderende forskningsagenda

Centret vil samle repræsentanter fra lokalsamfund, myndigheder, olie og gas selskaber, interesseorganisationer og akademikere for at udveksle viden og lære af hinanden, identificere interessefællesskaber og samarbejder samt for at diskutere forudsætningerne for at udvikle en fælles vision om at inkludere lokale perspektiver i beslutninger om og planlægning af nye industriprojekter og fordeling af goder.

Beslutninger om centrets centrale forskningsområder vil blive defineret i forlængelse af møder med aktører i Grønland og forskningsspørgsmål vil blive formuleret i fælles dialog for at sikre atforskningen vedrører de emner der er af størst betydning for befolkningen, beslutningstagere og praktikere. Centerlederne og forskere i centret vil rejse rundt i Grønland for at mødes med forskellige samfund. De vil mødes med inviterede aktører og holde oplæg i åbne fora for at sikre at alle berørte personer får mulighed for at udtrykke deres syn på udviklingen og forskningen. Symposier vil være åbne for interesserede aktører; briefing notes og arbejdspapirer vil blive publiceret til frit download og de vigtigste resultater vil blive publiceret på Grønlandsk, dansk og engelsk.

Vejledning, undervisning og udvikling af uddannelser på Ilisimatusarfik

Forskningscentret til bidrage til den videnskabelige udvikling af den næste generation a Grønlandske tænkere og ledere. Centerlederne vil personligt vejlede PhD’er og studerende på kandidatniveau samt undervise i fag såsom sociologi, international jura og olie og gas forvaltning. Centerlederne vil også være involveret i udvikling af nye uddannelsestilbud ved Ilisimatusarfik.

Produkter

Centret vil forberede, udvikle og levere forskningsprojekter relateret til Arktisk Olie og gas. Centret vil organisere og være vært for symposier, hvor forskningsresultater præsenteres. Symposierne vil være åbne for alle interesserede borgere. Centrets forskere vil ogsådeltage i internationale konferencer for at sikre vidensformidling og for at promovere centret internationalt. Formidlingen af forskningen vil blive tilpasset til de forskellige målgruppers behov og omfatte akademiske publikationer, suppleret med såkaldte briefing notes, der er 1-2 siders opsummeringer af de vigtigste budskaber i populærvidenskabelig og let tilgængelig form. Briefing notes vil blive udgivet på både grønlandsk, dansk og engelsk. Desuden vil ventrets ledere give mundtlige præsentationer til borgere. Arbejdspapirer og briefing notes will blive publiceret til frit download for at facilitere den bedst mulige tilgængelighed.

Forsknings centret vil udarbejde en årsrapport, der opssumerer hvert års primære aktiviteter, resultater og formidling. I efteråret 2018 vil der desuden blive udgivet en omfattende rapport om de første tre år af centrets aktiviteter, som vil blive publiceret og præsenteret i Grønland og internationalt.