Forskningscentret for Arktisk Olie og Gas

Forskningscentret for Arktisk Olie og Gas

Om Forskningscentret for Arktisk Olie og Gas

Det Arktiske olie og gas forskningscenter på Ilisimatusarfik, åbnede den 16. Marts 2016. Lederne af Centret er Professor Anne Merrild Hansen og Professor Rachael Lorna Johnstone. Centret er tilknyttet Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik ved Ilisimatusarfik.

Centret har til hensigt at udføre forskning med fokus på de økonomiske og sociale konsekvenser af olie og gas aktiviteter i Arktis, med særlig opmærksomhed på Grønland; at etablere et Grønlands-baseret netværk af eksperter indenfor området; og at formidle relevant og praktisk viden og indsigt der kan assistere lokalsamfund, NGOer og beslutningstagere når de planlægger, udvælger, designer  og udvikler projekter. Centret vil formidle forsknings resultater bredt gennembåde traditionelle peer reviewed publikationer og via en hjemmeside med informationer i populært videnskabeligt format, på Engelsk, Grønlandsk og Dansk om Centrets aktiviteter og primære resultater.

Funding

Centerledernes løn er indledningsvist finansieret via en tre årig bevilling fra Råstofstyrelsen. Bevillingen administreres af Ilisimatusarfik. Selskaber som har enerets licenser til efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland er forpligtet til at bidrage til kapacitetsopbygning indenfor olie og gas i Grønland og det er via midler til disse forpligtelser at bevillingen er finansieret. 

Centrets ledere og forskere vil arbejde fuldstændigt uafhængigt af råstofstyrelsen og olieselskaberne. Råstofstyrelsen og olieselskaberne kan ikke direkte udøve indflydelse på forskningsdagsordnen og skal ikke godkende forskningsresultater eller lignende. Centrets forskere vil kontinuerligt søge supplerende ekstern funding fra diverse institutioner til at facilitere udvikling og drift af centrets aktiviteter.  

Centrets organisering

Centerlederne i det Arktiske olie og gas forskningscenter vil styre forskningsagendaen, lede og koordinere centrets aktiviteter, fundraise for at støtte og etablere nye projekter, og udvikle centrets strategi i dialog medcentrets medlemmer. De vil række ud til ikke videnskabelige aktører og søgederes input i forbindelse med forskningsaktiviteter. Disse aktører inkluderer repræsentanter fra industrien, lokalsamfund, NGO’er, og andre fra den politiske verden. Centerlederne vil også vejlede PhD’er, Materstuderende og undervise på de eksisterende uddannelse ligesom de vil bidrage til udviklingen af Ilisimatusarfiks curriculum.

Medlemmer af centret iøvrigt, rekrutteres fra Ilisimatusarfik og tæt associerede institutioner i Grønland. Medlemmerne af Centret kan både være phd studerende eller etablerede forskere. Medlemmerne mødes jævnligt med centerlederne og bidrager til til den strategiske planlægning af centret og identifikation af forskningsprioriteringer, samarbejder om forskningsprojekter og fonds ansøgninger, assisterer i organiseringen og deltager i centrets symposier og andre aktiviteter.

Associerede  forskere og associerede institutioner tilknyttes det Arktiske Olie og Gas forskningscenter. Disse tætte samarbejdspartnere vælges på baggrund af deres bidrag til relevant forskning i og omkring Arktis. De vil deltage og bidrage aktivt til centrets aktiviteter eksempelvis via samarbejde om specifikke forskningsprojekter, projektansøgninger,  symposier, konferencer eller medforfatterskab på publikationer og samarbejde omkring bogudgivelser. De kan også være involveret i vejledning af PhD’er eller levere undervisning. Associerede institutioner kan bidrage med tilskud eller finansiering af forskningsprojekter eller aktiviteter der støtter centret.

Et internationalt netværk af eksperter indenfor Arktisk Olie og Gas vil blive initieret og drevet af centret. Det vil omfatte interesserede forskere, der arbejder med økonomi og sociale konsekvenser afolie og gas aktiviteter i Arktis. Netværket vil inkludere forskere på alle niveauer fra phd’er til etablerede forskere på top niveau indenfor forskningsområder indenfor eksempelvis forskningsområder som økonomi, statskundskab og politologi, antropologi, jura, internationale relationer og geografi.