Søg på Ilisimatusarfik
Om forskningsprojektet

Lektor Annemette Nyborg Lauritsen fra Afdeling for Samfundsvidenskabelige Studier har modtaget DKK 100.000,- fra Det Grønlandske Forskningsråd til et forskningsprojekt om foranstaltningsdomme for retspsykiatriske patienter og udviklingshæmmede.

Formålet med undersøgelsen er for det første at skabe overblik over omfanget af foranstaltningsdømte i Grønland med særligt fokus på udviklingshæmmede og retspsykiatriske patienter. Dernæst, at generere viden om det kriminalretlige grundlag og praksis i forhold til forskellige foranstaltningstyper. Herunder særligt at belyse og identificere problemstillinger, der knytter sig til det kriminalretlige anbringelsesgrundlag i forhold til at sende de dømte til anbringelse i Danmark.

Undersøgelsen vil have fokus på følgende problemstillinger:

  • Kortlægning af samtlige foranstaltningsdomme fra 2010 (hvor ny kriminallov trådte i kraft) til udgangen af 2019 - herunder antallet af dømte og deres anbringelsessteder.
  • Kortlægning af det kriminalretlige anbringelsesgrundlag.

Projektet gennemføres i samarbejde med lektor, ph.d. Mette Rømer fra Aalborg Universitet.

Projektet udgør en indledende del i forhold til et større projekt, som undersøger overleveringspraksis mellem grønlandske og danske myndigheder, og den kriminalpræventive indsats som fuldbyrdes på de institutioner i Danmark, hvor grønlandsk dømte anbringes.

Hvem er vi?