Søg på Ilisimatusarfik
Hvad vil vi?

I det kommende år planlægges nye forskningstiltag, styrkelse af igangværende forskningsaktiviteter samt en konference og publikationer, herunder en konferenceantologi.

Mission & vision
 • Tværfaglig forskning og videns akkumulering indenfor Ilisimatusarfiks institutter med henblik på at styrke de enkelte forskere og undervisere i et fælles samarbejde
 • Aktiv forskning for og med det omgivende samfund
 • Forskerrekruttering og -uddannelse
 • Promovering og synliggørelse af Ilisimatusarfiks kernekompetencer både lokalt og internationalt
 • Centret vil åbne muligheder for tværfaglige uddannelsesudbud i BUFFI regi
Videoer

 

Inuit Qaujimajatuqangit: Traditional Knowledge in the Contemporary World.

Virtual Roundtable - 19 March 2021.

 

  

Center for Børne-, Ungdoms- & Familieforskning ved Ilisimatusarfik afholdte konference d. 08. & 09. november 2018 - og konferencen havde disse fire overordnede temaer:

 • Børn, unge, familier & uddannelse - lokalt & internationalt
 • Udsatte børn & unge
 • Børn, unge, sprog & rettigheder
 • Børn, unge, fritid & livsvilkår

Du kan se de forskellige indlæg fra konferencen her:

 • Emeritus Birger Poppel: "Børns levevilkår - belyst ved MIPI- & MIO-undersøgelser"
 • Direktør for NAPA, Mats Bjerde: "Nordiska Kultursamarbetets möjligheter för barn och unga"
 • Adjunkt med ph.d. forløb Signe Ravn-Højgaard: "Unges mediebrug i Grønland"
 • Studieadjunkt Camilla Kleemann-Andersen: "Unge, sprog & hierarkier"
 • Adjunkt med ph.d. Lars Oksen Demant-Poort & ph.d. stud. Louise Pindstrup Andersen: "Børns oplevelser af skolen"
 • Adjunkt og ph.d. studerende Rosannguaq Rossen: "Grønlandske unge som Influencers
 • Læge, ph.d. Birgit Niclasen & MPH Bodil Karlshøj Poulsen: "Health Behaviour in School-aged Children (HBSC Greenland) undersøgelsen. Muligheder for kvalificering af forebyggelse og sundhedsfremme, samt eksempler på brug af data omkring drinking motives og dårlig hørelse"
 • Lektor, ph.d. Jette Rygaard: "At forske i og sammen med børn og unge i Grønland - metoder, der rykker
 • Professor emeritus Kurt Møller Pedersen: "Refleksioner over folkeskolens afgangseksamen"
 • Professor Peter Berliner: "Social resiliens hos børn og unge - en oversigt over projekter"
 • Socialrådgiver Hanne Siegstad: "Børn og unge i Qaanaaq - tværgående indsats i Kommunia Avanaata"
 • Psykolog Elena de Casas Soberón: "Workshops on sexual rights for young people - experiences in Maniitsoq and Tasiilaq"
 • Adjunkt Mariekathrine Poppel: "Sårbarhed blandt skolebørn"
 • Ph.d. & institutleder Gestur Hovgaard: "Grønlands Universitets rolle i forskning om børn og unges livs- og udviklingsmuligheder set i lyset af ”Small State” - universitetets særlige funktion og rolle"
 • Rektor Juan Camilo Mesa Jaramillo: "The role of the university in creating a caring community for children and young people"
 • Rektor & ph.d. Gitte Adler Reimer: "Forskning i børn og unges liv og muligheder i Kullorsuaq - hvad forskning bidrager med"
Publikationer
Hvem er vi?