Børne-, Ungdoms- & Familieforskning
Hvad vil vi?

I det kommende år planlægges nye forskningstiltag, styrkelse af igangværende forskningsaktiviteter samt en konference og publikationer, herunder en konferenceantologi.

Mission & vision
  • Tværfaglig forskning og videns akkumulering indenfor Ilisimatusarfiks institutter med henblik på at styrke de enkelte forskere og undervisere i et fælles samarbejde
  • Aktiv forskning for og med det omgivende samfund
  • Forskerrekruttering og -uddannelse
  • Promovering og synliggørelse af Ilisimatusarfiks kernekompetencer både lokalt og internationalt
  • Centret vil åbne muligheder for tværfaglige uddannelsesudbud i BUFFI regi
Hvem er vi?
Kontakt

Centerleder: Jette Rygaard

E-mail: jery@slm.uni.gl

Arbejdstelefon: +299 58 56 76 (Grønland)

Mobil: +299 58 58 00 (Grønland)

Mobil: +0045 20 32 90 48 (Danmark)