Søg på Ilisimatusarfik
Om forskningsprojektet

I Grønland stiger antallet af ældre mennesker i disse år, men endnu er der begrænset viden om deres livsvilkår. Det vil projektet Arktisk Aldring gøre noget ved. Projektet, som støttes med 5,6 millioner kr. af VELUX FONDEN, vil gennem blandt andet kulturhistoriske og kulturanalytiske studier samt befolkningsundersøgelser udforske sundhed, velvære og livskvalitet blandt ældre mennesker i Grønland.

Forskningen skal medvirke til udvikling og implementering af nye sundhedsfremmende initiativer og løsninger i de grønlandske kommuner samt forslag til, hvordan man kan forbedre uddannelse for sundhedspersonale.

Projektet integrerer praksis og forskning, og implementeringen af nye tiltag skal foregå i kommunerne. Derfor vægter projektet særligt inddragelse af kulturel viden om grønlandske forhold samt erfaringer med nuværende praksis på området. Der skal skabes ny viden og forståelse af tilstande og ønsker indenfor ældreområdet.

Arktisk Aldring udvikles og gennemføres i tæt samarbejde mellem de grønlandske kommuner og forskere, sundhedsprofessionelle og uddannelsesledere fra Københavns Universitet, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), Syddansk Universitet og Professionshøjskolen UCC.

Læs mere om forskningsprojektet.

Publikationer

Evidence-based Nursing in Greenland: Pioneer spirit and long-term strategies for education & research
Udearealer ved ældreboliger i Sisimiut - et samskabelsesprojekt i Arktisk Aldring
Ældre menneskers liv og helbred i Grønland: En rapport fra forsknings- og udviklingsprojektet Arktisk Aldring (AgeArc)
Åben publikation
Development of health-related quality of life and symptoms in patients with advanced cancer in Greenland

A prospective national cohort study assessed the development of health-related quality of life (H ...

Åben publikation
Enhancing Well-Being Among Older People in Greenland through Partnerships of Research, Practice & Civil Society

This article focuses on the methodology of the project Ageing in the Arctic (AgeArc) – Wellbeing, ...

Åben publikation
Palliation til kræftpatienter i Grønland: set fra sundhedsprofessionelles perspektiv
Åben publikation
Reproductive factors, lifestyle and dietary habits among pregnant women in Greenland: The ACCEPT sub-study 2013 – 2015

Background: During past decades the formerly active lifestyle in Greenland has become sedentary, ...

Åben publikation
Telemedicin i Grønland, borgernes perspektiv
Relatives' level of satisfaction with advanced cancer care in Greenland: a mixed methods study

Palliative cancer care in Greenland is provided by health professionals at local level, the natio ...

Åben publikation
Symptoms and health-related quality of life in patients with advanced cancer: A population-based study in Greenland

Purpose The aims were to describe symptoms and health-related quality of life (HRQoL) in Greenlan ...

Åben publikation
Telemedicine in Greenland: Citizens' Perspectives

BACKGROUND: Telemedicine may have the possibility to provide better access to healthcare delivery ...

Åben publikation