Søg på Ilisimatusarfik

Tine Aagaard

Senior forsker, ph.d.
Institut for Sundhed & Natur
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Telefon: +45 22 22 50 38
E-mail: tiaa@uni.glTine Aagaard, sygeplejerske, ph.d., seniorforsker ved Grønlands Center for sundhedsforskning.

Forsker i patienters/borgeres hverdagsliv med sygdom og funktionsnedsættelser, brugerperspektiver og professionelle perspektiver på praksis i velfærdsinstitutioner, brugerinddragelse og -deltagelse, tværfagligt samarbejde, sundhedsfremme og rehabilitering, aldring og livskvalitet.

  • Teori: Socialpsykologi.
  • Metoder: Etnografisk inspireret feltarbejde, kvalitative interview, fokusgruppeinterview, deltagerobservationer, dokumentanalyse.
  • Aktuel forskning: "Samarbejde om et godt liv som gammel på alderdomshjem". Et samarbejde mellem Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked, Ældreområdet, og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Ilisimatusarfik.