Søg på Ilisimatusarfik

Ph.d. projekt

Den 01. oktober begyndte Mette Mørup Schlütter som ph.d.-studerende i projektet Arktisk Aldring.

Mette er dobbeltindskrevet ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Ilisimatusarfik og Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet.

Mette er uddannet antropolog fra Aarhus Universitet og har specialiseret sig i arktisk sundhed. Baseret på 4 måneders feltarbejde i Nuuk skrev Mette sit kandidatspeciale om styrker blandt grønlandske mødre, der er med til at sikre både børnene og mødrenes egen sundhed.

I sit ph.d.-studium har Mette fokus på ældres sundhed. På baggrund af i alt 12 måneders feltarbejde i bl.a. Uummannaq og Nuuk undersøger Mette oplevelsen af alderdom blandt ældre i Grønland med særligt fokus på hverdagen.

Gennem indsamling af livshistorier udforsker hun vendepunkter i de ældres liv, og hvordan livshistorier har indflydelse på, hvordan ældre lever med både usikkerhed og udfordringer i alderdommen - men også de styrker, visdom og fordele, der kan være i det at blive ældre.

Som en del af sin ph.d. skal Mette være med til at arrangere et skriveværksted for unge grønlændere, hvor der indsamles og formidles livshistorier fra ældre.

Mette kan kontaktes på memosc@cas.au.dk og sidder på Afdeling for Antropologi på Aarhus Universitet, indtil hun flytter til Uummannaq til februar. Fra september 2018 vil hun have sin gang på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab på Ilisimatusarfik.


Kontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere