Søg på Ilisimatusarfik

Lene Seibæk

Sygeplejerske, MHH, ph.d., professor & forskningsleder
Institut for Sundhed & Natur
Grønlands Center for Sundhedsforskning
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboks 1061
3900 Nuuk
Telefon: +45 41 57 31 43
E-mail: lese@uni.gl

 

Gennem de seneste 20 år har LS ledet, gennemført og publiceret forskningsprojekter inden for sygepleje og sundhedsvidenskab med anvendelse af både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Som forsker med tæt tilknytning til klinisk praksis har LS fokuseret på grundlæggende og kirurgisk sygepleje, samt på at udvikle patientforløb der afspejler en holistisk tilgang til patient og familie. Desuden har LS udviklet og testet metoder til øget borger-, patient- og pårørendeinddragelse.

LS vejleder og underviser sygeplejersker og læger på bachelor, kandidat og ph.d.- niveau (inklusive ph.d. hovedvejledning). Desuden udfører LS bedømmelsesopgaver, udarbejder og bedømmer fondsansøgninger, samt medvirker til udvikling af universitære uddannelsesforløb og karriereveje.

Foruden ansættelsen som professor i sygepleje ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Ilisimatusarfik/ Grønlands Universitet er LS seniorforsker ved Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital samt tilknyttet Center for Forskning i Patientinvolvering (ResCenPI) Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet i Danmark.

Aktuelt er LS optaget af at understøtte forskningsmiljøet i Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab i tæt samarbejde med Grønlands Center for Sundhedsforskning. Målet er at der gennem grønlandske forsknings- og udviklingsprojekter fortsat udvikles forskningsbaseret viden inden for sundhed og sygdom i det grønlandske samfund.