Søg på Ilisimatusarfik

Kirsten Føns

Adjunkt med ph.d.-forløb
Institut for Læring
C E Jansensvej 2 
Postboks 1026 
3900 Nuuk
Telefon: +299 38 57 21
Lokale: Ilinniarfissuaq
E-mail: kifs@uni.glJeg er ansat som adjunkt med ph.d.-forløb (2019 – 2025) med følgende titel:

"Udeskole som undervisningsform til at fremme læring og motivation i den grønlandske folkeskole".

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg om og hvordan udeskole kan være en velegnet pædagogisk-didaktiske arbejdsform i den grønlandske folkeskole. Projektet udføres som et aktionsforskningsprojekt i tæt samarbejde med skoler og lærere om at udvikle didaktiske designs i udeskole i en grønlandsk kontekst. Stedbaseret læring, den grønlandske natur og kultur samt lokale ressourcer søges inddraget i udvikling af undervisningsforløb og didaktiske designs i alle skolens fag og i tværfaglige forløb.

Udeskole er som pædagogisk arbejdsform elevinvolverende og skaber forbindelse til den verden, eleven kender udenfor skolen (Jordet 1998, 2010), hvilket giver eleverne en øget motivation og dybdelæring (Ladekjær, Jacobsen, and Jensen 2018; Bølling et al. 2018; Otte 2018; Nielsen et al. 2016; Fägerstam and Blom 2013). Studier har vist, at denne undervisningsform med stedbaseret læring er velegnet blandt børn, der vokser op i isolerede områder, hvilket er vilkårene for mange bygdeskoler i Grønland (Sianturi, Chiang, and Hurit 2018; Borden and Wiseman 2016; Boyer 2006;). Det er projektets antagelse, at udeskole udviklet i en grønlandsk kontekst vil fremme motivation og læring.