Søg på Ilisimatusarfik

Ivalu Katajavaara Sørensen

Ivalu Katajavaara Sørensen

Ph.d.-studerende

Grønlands Center for Sundhedsforskning

E-mail: ivalu@sdu.dk

 

Ivalu har en kandidatgrad i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Som studerende fik hun for alvor vakt sin interesse for forskning i forbindelse med sit arbejdede ved Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter, hvor hun også lavede sit første store registerstudie. Siden 2017 har Ivalu arbejdet som videnskabelig assistent hos Center for Folkesundhed i Grønland ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Her har hun blandet andet arbejdet med analyse af data fra Befolkningsundersøgelsen til rapporter og videnskabelige artikler. Gennem hendes arbejde har hun i høj grad fokuseret på at dygtiggøre sig inden for epidemiologi og ”community and strength-based approaches”, mens forskningsinteressen især har omhandlet mental sundhed, alkohol og unge. Ivalu arbejder også med interventioner, som for eksempel “Project CREATeS”, en arktisk selvmordsforebyggende intervention blandt unge som bygger på deres egne stemmer og fortællinger.

I august 2020 startede Ivalu sit ph.d.-studie med titlen “Trajectories, risk factors and risk patterns for youth suicide in Greenland - A systematic approach based on registries and surveys”. Studiet omhandler selvmord blandt unge og unge voksne i alderen 15-34 år. På baggrund af flere års indsamling af viden, herunder interviews med frontpersonale, stakeholders og forskere, er der udviklet tre delstudier som søger at belyse risikofaktorer, risikomønstre og livsforløb der har betydning for selvmord blandt de unge. Studiet bygger på data fra Befolkningsundersøgelserne, samt registerdata der er blevet udvalgt i en tæt dialog med Grønlandsk Statistik. Resultaterne skal bruges til at styrke det eksisterende forebyggende arbejde, blandt andet ved hjælp af informationer om forskellige typer af risikogrupper, og en kortlægning af risikofaktorer som kan underbygge eksisterende screening.

Ivalu dobbeltindskrives som ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet og Ilisimatusarfik.