Søg på Ilisimatusarfik

Publikationer

102 publikationer - Download Word - Download PDF
Communication | Formidling > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Tre små kinesere og Arctic Noir

Communication | Formidling > Contribution to report | Bidrag til rapport
Kinamiuaqqat pingasut aamma Arctic Noir

Communication | Formidling > Contribution to report | Bidrag til rapport
Under the snow and Arctic Noir

Communication | Formidling > Article | Artikel
Historien om den grønlandske tv-avis Qanorooq

Communication | Formidling > Article | Artikel
Qanorooq kalaallit tv-aviisiat pillugu oqaluttuaq

Communication | Formidling > Article | Artikel
The history of the Greenlandic newscast Qanorooq

Communication | Formidling > Web publication | Netpublikation
Hans Egede og den grønlandske bibel

En kort oversigt over Hans Egedes første grønlandske tekster og hans første forsøg på at oversætt ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Sansede fællesskaber

I denne tekst vil der blive taget afsæt i en beskrivelse af udendørs udstillinger af fotoportrætt ... Læs mere


Research | Forskning > Anthology | Antologi
Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning 2020-21

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Vejen til himlen: den tidlige grønlandske katekismus

Grønlands første trykte bøger var Hans Egedes ABC fra 1739 og hans katekismus fra 1742. Med udgan ... Læs mere


Research | Forskning > Book | Bog
Vestgrønlandsk grammatik

En systematisk opbygget beskrivelse af det officielle sprog i Grønland med oplysning om de vigtig ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Verbumtyper og diateser i grønlandsk – en skitse til syntaktisk karakteristik af grønlandske verber og en oversigt over det grønlandske diatesesystem

The syntactic combination potential of a Greenlandic verb may be epitomized by the concept of syn ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
At blive klar over, hvad Gud kræver af et menneske – Ba’alkulten og dens elimination i Kongebøgerne

Der argumenteres for, at Kongebøgerne i Det Gamle Testamente er en skematisk fremstilling af det ... Læs mere


Communication | Formidling > Article | Artikel
Emergency management services and safety in Greenland

Communication | Formidling > Article | Artikel
Beredskab og samfundsmæssig sikkerhed i Grønland

Communication | Formidling > Article | Artikel
Upalungaarsimaneq inuiaqatigiinnilu isumannaatsuuneq

Communication | Formidling > Article | Artikel
Udeskole - en elevaktiverende undervisningform

Communication | Formidling > Article | Artikel
Silataani atuarfik – atuartitseriaaseq atuartunik sulerusussuseqalersitsisoq

Communication | Formidling > Article | Artikel
Outdoor school: a student-activating teaching method

Communication | Formidling > Article | Artikel
Grønlands teaterhistorie gennem 200 år: 1820-2020

Communication | Formidling > Article | Artikel
Grønlandske unge som influencers – taking Nuuk City to the world

Communication | Formidling > Article | Artikel
De første ti år med landsdækkende tv i Grønland

Communication | Formidling > Article | Artikel
Teologiens verden i Vesten

Communication | Formidling > Article | Artikel
Giv os i dag vor daglige sæl – om den grønlandske version af Fader Vor

Communication | Formidling > Article | Artikel
Selvstyre, paradiplomati og uddannelse i Arktis

Communication | Formidling > Article | Artikel
At være anbragt på døgninstitution

Communication | Formidling > Article | Artikel
Udenrigsnyheder i Grønland

Communication | Formidling > Article | Artikel
Særligt meningsfulde naturvidenskabelige undervisningsaktiviteter

Communication | Formidling > Article | Artikel
Fjernundervisning i en østgrønlandsk bygdeskole

Communication | Formidling > Article | Artikel
“Man bliver glad af at lære”

Communication | Formidling > Article | Artikel
Udearealer ved ældreboliger i Sisimiut

Communication | Formidling > Article | Artikel
Skikke som kan støtte de fødende i Grønland

Communication | Formidling > Article | Artikel
Perspektiver på livet som gammel i Nuuk

Communication | Formidling > Article | Artikel
Nunatsinni isiginnaartitsisarneq ukiuni 200-ni: 1820-2020

Communication | Formidling > Article | Artikel
Kalaallit inuusuttut maligassiuisut – taking Nuuk City to the world

Communication | Formidling > Article | Artikel
Nunamut tamarmut atuuttumik tv-qarnerup ukiui siulliit qulit

Communication | Formidling > Article | Artikel
Nunani killerni teologiip silarsuaa

Communication | Formidling > Article | Artikel
Puisiminertugassatsinnik ullumi tunisigut – Ataatarpooq pillugu

Communication | Formidling > Article | Artikel
Namminersorneq, paradiplomatii aamma Issittumi ilinniartitaaneq

Communication | Formidling > Article | Artikel
Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmut inissinneqarneq

Communication | Formidling > Article | Artikel
Nunanit allanit nutaarsiassat

Communication | Formidling > Article | Artikel
Pinngortitalerinermik ilinniartitsinerit imaqarluartut

Communication | Formidling > Article | Artikel
Tunumi nunaqarfimmiuaqqanik ungasianit atuartitsineq

Communication | Formidling > Article | Artikel
”Ilikkagaqarneq nuannaalersitsisarpoq”

Communication | Formidling > Article | Artikel
Sisimiuni utoqqarnut inissiat eqqaanni aneerfissat

Communication | Formidling > Article | Artikel
Ileqqut naartusunut iluaqusersuisinnaasut

Communication | Formidling > Article | Artikel
Nuummi utoqqaat periarfissaat

Communication | Formidling > Article | Artikel
Greenland’s theatre history through 200 years: 1820–2020

Communication | Formidling > Article | Artikel
Young Greenlanders as Influencers – taking Nuuk City to the world

Communication | Formidling > Article | Artikel
The first ten years of nationwide television in Greenland

Communication | Formidling > Article | Artikel
The world of theology in the West

Communication | Formidling > Article | Artikel
Give us this day our daily seal – the Greenlandic version of the Lord’s Prayer

Communication | Formidling > Article | Artikel
Self-rule government, para-diplomacy and education in the Arctic

Communication | Formidling > Article | Artikel
To be placed in a 24-hour care centre

Communication | Formidling > Article | Artikel
Foreign news in Greenland

Communication | Formidling > Article | Artikel
Particularly meaningful teaching activities in natural science

Communication | Formidling > Article | Artikel
Distance learning at a school in an East Greenlandic settlement

Communication | Formidling > Article | Artikel
“Being happy about learning”

Communication | Formidling > Article | Artikel
Outdoor areas at sheltered housing units for the elderly in Sisimiut

Communication | Formidling > Article | Artikel
Customs that can support women in labour in Greenland

Communication | Formidling > Article | Artikel
Perspectives on life as a senior citizen in Nuuk

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Hjemløshed i Nuuk – et kritisk sociologisk- og planlægningsperspektiv

Homelessness in Nuuk is a social issue that has been known for several years. In the 1970s Nuuk g ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Familieklasser i Nuuk - en problemopløsende praksis

Kapitlet undersøger og diskuterer virksomme processer i familieklasserne i Nuuk og peger især på ... Læs mere


Research | Forskning > Article | Artikel
Jeg ringer efter politiet! Sådan kan I ikke behandle den grønlandske nationaldragt!” – Uenigheder om identitet og kulturelle udtryk i grønlandsk mode

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Bibelen og det alimentære kulturmøde i Grønland

Research | Forskning > Article | Artikel
Litterær shamanisme i Kongebøgerne – sagaen om Elias og Elisa

Research | Forskning > Comment | Kommentar
Indledning og kommentarer til Samuelsbøgerne, Kongebøgerne og Krønikebøgerne

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Israel, the antithesis of Hellas: enslavement, exile and return in the Greek Solon tradition and the Hebrew Bible

Research | Forskning > Article | Artikel
Fire gammelgrønlandske sange

Research | Forskning > Article | Artikel
Halvfems spørgsmål til missionæren på Håbets Ø

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
En ukendt grønlandsk katekismus fra 1724

Communication | Formidling > Book | Bog
Vestgrønlandsk grammatik

Communication | Formidling > Book | Bog
Bibelsk hebraisk grammatik

Communication | Formidling > Book | Bog
Ilisimatusarfik 1984-2014

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Translating the Ten Commandments into the Native Language of Greenland

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
The Earliest Greenlandic Bible: A Study of the Ur-Text from 1725

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Da apokalyptikken kom til Grønland – de første grønlandske tekster og hvad deraf fulgte

Research | Forskning > Article | Artikel
Bibelen som magisk bog i Grønland

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
The Role of Personal Responsibility, Trust in Relationships, and Family Communication in the Prevention of Sexually Transmitted Infections Among Greenlandic Youth: Focus Group Results from Inuulluataarneq

Communication | Formidling > Web publication | Netpublikation
Jøder, manikæere og kristne fra Xinjiang til Rom – godbidder fra et eksegetisk værksted

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Den ældste grønlandske Bibel – et sprogligt og kulturelt møde

Communication | Formidling > Web publication | Netpublikation
Den kristne grundfortælling som sangtekst

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Hvad kan en teolog lære af at lære grønlandsk? Om et objektsmærke og et muligt ergativt islæt i bibelsk hebraisk

Research | Forskning > Article | Artikel
Moses’ Throne Vision: A Hebrew Fragment of Ezekiel the Tragedian and the Question of its Origin

Communication | Formidling > Review | Anmeldelse
The Templeless Age. An Introduction to the History, Literature, and Theology of the Exile

Research | Forskning > Article | Artikel
Lov og åbenbaring. Moses på Guds trone hos tragediedigteren Ezekiel

Research | Forskning > Article | Artikel
Brøndens erotik

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Jahves kamp mod sin udsending

Research | Forskning > Article | Artikel
Kollektiv død og opstandelse i Esajas’ Bog

Research | Forskning > Article | Artikel
Eksilet og det dynamiske ellevetal – numerisk teologi i Kongebøgerne

Research | Forskning > Article | Artikel
»Københavnerskolen« – et moderne syn på bibelhistorien

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Septuaginta: den græske oversættelse

Research | Forskning > Article | Artikel
En kvittering fra kong Salomos tempel?

Research | Forskning > Article | Artikel
Tragediedigteren Ezekiel og Exodus-manuskripterne fra Qumran

Communication | Formidling > Review | Anmeldelse
Ny bog om teologien i Det Gamle Testamente

Research | Forskning > PhD thesis | Ph.d.-afhandling
The exodus story according to Ezekiel the Tragedian and the Exodus manuscripts from Qumran: A study of the early text history of the Book of Exodus

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Det deuteronomistiske og det kronistiske historieværk som historieskrivning

Research | Forskning > Article | Artikel
Tragediedigteren Ezekiel: Introduktion og oversættelse

Research | Forskning > Article | Artikel
The Tragedy in History: Herodotus and the Deuteronomistic History

Research | Forskning > Web publication | Netpublikation
Grønlandske unge som influencers – Taking Nuuk City to the World

Communication | Formidling > Other things | Andet
Bibelen 2020

En oversættelse fra oldhebraisk til nudansk af de gammeltestamentlige bøger Hoseas' Bog og Ezekie ... Læs mere


Research | Forskning > Web publication | Netpublikation
Nasiffik: Ilisimatusarfimmit nunanut allanut aamma sillimaniarnermut politikkimik qitiutitsineq annertusineqarpoq

Nasiffik tassaavoq Ilisimatusarfimmi ilisimatusarnermik ingerlatsivik nutaaq, nunarsuarmi avatits ... Læs mere