Søg på Ilisimatusarfik

Flemming Nielsen

Afdelingsleder, lektor, ph.d.
Institut for Kultur, Sprog & Historie
Afdeling for Teologi
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Lokale: D251
Telefon: +299 38 56 79
E-mail: flni@uni.glMed en baggrund inden for den gammeltestamentlige eksegese er jeg særligt interesseret i den grønlandske Bibels historie, virkningshistorie og temaer, som kan belyse dette felt. Det gælder især:

  • den grønlandske skriftkulturs tilblivelse og udvikling,
  • religionsmødet i 1700-tallets Grønland, herunder forholdet mellem den traditionelle shamanistiske kultur og kristendommen,
  • shamanistisk praksis som generelt religiøst fænomen og spørgsmålet om, hvordan studiet heraf kan bidrage til forståelsen af en række tekster og problemer i den kristne Bibel,
  • Det Gamle Testamentes tilblivelse og virkningshistorie som kristen tekst,
  • Grønlands kateketiske tradition.

Aktuelt arbejder jeg på en kommenteret udgivelse af de ældste bevarede grønlandsksprogede manuskripter, som blev affattet af Hans Egede 1723-1725. Som led i dette arbejde undersøger jeg også den kateketiske tradition i Grønland, som begyndte med Hans Egedes missionsvirksomhed, og som udgør begyndelsen til den grønlandske skole. I en kommende artikel påviser jeg i samarbejde med Thorkild Kjærgaard, at den første bog trykt på grønlandsk, Hans Egedes ABC fra 1739, ikke er forsvundet, selv om det har været den almindelige antagelse i grønlandslitteraturen siden 1932.