Søg på Ilisimatusarfik

Aage Rydstrøm-Poulsen

Institutleder, afdelingsleder, MTh, ph.d., dr.theol.
Institut for Kultur, Sprog & Historie
Afdeling for Teologi
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Lokale: D235
Telefon: +299 38 56 78
E-mail: aarp@uni.gl


Aage Rydstrøm-Poulsen er cand.theol. fra Aarhus Universitet 1978, herefter præst i København, seniorstipendiat ved Københavns Universitet 1982-85 (studieophold Vatikanets bibliotek), og ph.d. i teologi fra Københavns Universitet 1993. Visiting Scholar ved Western Michigan University 1993 og 1995-98. Dr.theol. 2002 fra Københavns Universitet på afhandlingen The Gracious God – Gratia in Augustine and the Twelfth Century, Akademisk Forlag 2002. Siden 2004 leder af teologiuddannelsen ved Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, fra 2018 institutleder for Institut for Kultur, Sprog og Historie. Var rektor i 2008 med indførelsen af den nye universitetslov og udvidelsen af universitetet til det nuværende nye Ilisimatusarfik.

Er forskningsmæssigt engageret i den vestlige verdens teologiske udvikling fra den tidlige middelalder til det 12. århundrede med særligt henblik på udviklingen af det teologiske menneskesyn. Har udover disputatsen skrevet videnskabelige artikler i internationale tidsskrifter og bidraget til internationale bøger. Er igennem 25 år bidragyder til verdens største middelalderkongres i USA. Er aktuelt engageret i et omfattende bogprojekt i anledning 300-års jubilæet i 2021 for Hans Egedes ankomst til Grønland. Arbejder desuden på en bog (kontrakt med Amsterdam University Press) om udviklingen af det teologiske menneskesyn i Vesten.