Søg på Ilisimatusarfik

Publikationer

110 publikationer - Download Word - Download PDF
Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Hvad ønsker man fra politisk side med et hjemløsecenter?

Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Angerlarsimaffeqanngitsunik sullissivissaq eqqarsaatigalugu politikkikkut suut kissaatigineqarpat

Communication | Formidling > Comment/debate | Kommentar/debat
Grønland må finde tilbage til kollektivet

Kollektivismen er under pres i Grønland. En aktiv socialpolitik kan styrke en national og lokal f ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Challenges for Greenland’s Social Policies: How We Meet the Call for Social and Political Awareness

Greenland is a self-declared welfare society. In the present-day political discussions around ind ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Building Booms and Shipping Container Housing: Geographies of Urbanization and Homelessness in Nuuk, Greenland

In this chapter, we examine the ways in which socio-structural forms—particularly social differen ... Læs mere


Research | Forskning > Report | Rapport
Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqanngitsunik kisitsineq 2022 - misiliilluni kisitsineq pillugu nalunaarusiaq

2022-mi Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqanngitsut amerlassusaat.

Angerlarsimaffeqanngitsuni ... Læs mere


Research | Forskning > Report | Rapport
Den grønlandske hjemløsetælling 2022 - pilottællingens oversigtsrapport

Antallet af hjemløse i Grønland 2022.

Der er opgjort 491 mennesker i denne hjemløsetælling1. T ... Læs mere


Consultancy | Rådgivning > Contribution to professional statement | Bidrag til faglig redegørelse
Briefing note - definition af hjemløshed

Det er fagligt og politisk en udfordrende opgave at definere hjemløshed på nationalt og internati ... Læs mere


Consultancy | Rådgivning > Contribution to professional statement | Bidrag til faglig redegørelse
Ilisimatitsinermi nassuiaat - Angerlarsimaffeqannginermit nassuiaat

Suliatigut politikikkullu angerlarsimaffeqannginneq naalagaaffimmi nunallu assigiinngitsut akorna ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
"Du ved godt, at jeg aldrig har penge til dig!" - et modtræk til individualiseringsfokusset på sociale problemer i Grønland

I artiklen tages der afsæt i enkeltstående eksempler på fattigdom og hjemløshed, som udfoldes til ... Læs mere


Communication | Formidling > Paper | Paper
Forskning i og med praksis

Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Hjemløshed kan reduceres kraftigt frem mod 2035

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Greenland’s emerging social conscience – Voluntary food delivery to people experiencing homelessness in Nuuk

Greenland experienced a 5-week lockdown during the COVID-19 crisis. The lockdown effectively took ... Læs mere


Communication | Formidling > Feature article | Kronik
2035 tikillugu angerlarsimaffeqannginnermik annikillisitsingaatsiartoqarsinnaavoq

Research | Forskning - peer review > Contribution to report | Bidrag til rapport
Empowerment and Fate Control

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Trosbaseret socialt arbejde i Grønland – en socialpolitisk legitimering af kristendommen

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Kalaallit Nunaanni upperisaqarneq tunngavigalugu inunnik sullissisarneq kristumiuussutsimik akuerinninneq

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Social Work in Remote Communities

In 2019 a broadcast from Denmark’s Radio (DR) highlighted severe social problems among children a ... Læs mere


Teaching | Undervisning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Samfundsvidenskabelig praksis – Arktiske perspektiver

Introduktionskapitel til metodebogen: "Samfundsvidenskabelig praksis – Arktiske perspektiver".


Teaching | Undervisning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Aktionsforskning

Aktionsforskning som en metodisk tilgang. Aktionsforskningens brug og anvendelse i Grønland


Teaching | Undervisning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Visuel sociologi - Fotoet i arktisk samfundsvidenskab

Hvordan bliver fotos til mere end visuel dokumentation for feltarbejde eller forsider på socialvi ... Læs mere


Teaching | Undervisning - peer review > Book | Bog
Samfundsvidenskabelig Praksis - Arktiske perspektiver

Denne metodebog er den første, som sætter fokus på samfundsvidenskabelige praksisser i Arktis og ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Book | Bog
Grønlandsk socialpolitik & sociale forhold - en tekstsamling

Det centrale i denne tekstsamling er diskussioner om socialpolitik og sociale forhold, samt hvord ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Book | Bog
Nunatsinni isumaginninnikkut politikki inuuniarnikkullu atukkat - allakkiat

Atuakkiami qitiutillugu sammineqarpoq isumaginninnikkut politikkip inuuniarnikkullu atigarisat eq ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Anthology | Antologi
Samfundsvidenskabelig praksis. Arktiske perspektiver

Teaching | Undervisning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Samfundsvidenskabelig praksis - Arktiske perspektiver

Teaching | Undervisning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Deltagende lokalsamfundsforskning

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Kan vi forudsige fremtiden for arktisk mineral minedrift? Elementær statistisk prognose

Research | Forskning > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
På feltarbejde bag anstaltens mure

I valget af deltagerobservation ligger et ønske om, at udforske menneskers perspektiver på deres ... Læs mere


Teaching | Undervisning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Komparativ metode

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Socialpolitiske barrierer i Rigsfællesskabet - Strukturel vold mod udsatte grønlændere i mødet med Danmark

Mødet med Danmark har en problematisk indvirkning på en minoritet af socialt udsatte blandt de gr ... Læs mere


Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Befolkningen ønsker ikke en arbejdsgiver med et handicap

Tilioq og Ilisimatusarfiks ny landsdækkende forskningsundersøgelse "Holdninger Til Handicap" vise ... Læs mere


Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Innuttaasut innarluutilinnik sulisitsisoqarnissaq kissaatiginngilaat

Tiliup Ilisimatusarfiullu nuna tamakkerlugu ilisimatusarluni misissuinerisa nutaap takutippaa inu ... Læs mere


Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Viden om handicap vil øge inklusionen - viser ny forskning

Vi er tryggest ved det handicap, vi kan se – usynlige handicap, skal vi arbejde på at forstå. Det ... Læs mere


Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Peqataatitsineq ilisimasaqarnikkut annertusarneqassaaq – ilisimatusarnermi nutaami tamanna takutinneqarpoq

Innarluut takusinnaasarput toqqissisimanartinneruarput – innarluutip takusinnaanngisatta paasinis ... Læs mere


Communication | Formidling > Article | Artikel
Community fokus på psykisk sundhed i Grønland

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Resettlement, urbanization and rural-urban homelessness geographies in Greenland

This chapter reviews historical and contemporary processes of state-sanctioned resettlement and u ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Book | Bog
Equality in Isolated Labour Markets: Equal opportunities for men and women in geographically isolated labour markets in Læsø (DK), Suðuroy (FO), and Narsaq (GL)

This report details the findings of the EQUIL project: Equality in Isolated Areas. The project fo ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Report | Rapport
Holdninger til handicap – En undersøgelse af befolkningens holdninger til personer med handicap i samfundet og på arbejdsmarkedet

Research | Forskning - peer review > Report | Rapport
Innarluuteqarnermut Isummat - Innuttaasut inuiaqatigiinni suliffeqarfeqarfinnilu inunnut innarluutilinnut tunngatillugu isumaannik misissuineq

Research | Forskning - peer review > Working paper/preprint | Working paper/arbejdspapir/preprint
Ledelse i Grønland

Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Inuit ataasiakkat ajornartorsiutat kommuninilu suliassat angerlarsimaffeqannginnermut pissutaasutuaanngillat

Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Hjemløshed rækker ud over individuelle problemer og kommunale opgaver

Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Grønlandsk socialpolitik skal være sexet

Kan grønlandsk socialpolitik være sexet? Mit oplæg i kronikken er ja. Det er sexet at arbejde for ... Læs mere


Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Kalaallit Nunaanni isumaginninnermut politikki alutornaateqassaaq

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Grønlændernes deltagelse i socialforskningen i Grønland

Den dansk dirigerede grønlandske samfundsforskning i Grønland tog for alvor fart i tiden efter An ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Hjemløshed i Grønland – og socialpolitiske perspektiver

I Grønland oplever vi som i flere lande i Europa, Canada og Nordamerika en stigning i hjemløs- he ... Læs mere


Research | Forskning > Article | Artikel
Hjemløshed og alkoholmisbrug i et grønlandsk socialpolitisk perspektiv

Problemstillingerne omkring hjemløshed og misbrug er velkendte i den socialpolitiske debat i Grøn ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Sociologiske perspektiver på psykisk sundhed

Psykisk sundhed perspektiveres i denne artikel socialvidenskabeligt, og temaet behandles i relati ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Der er langt fra Tasiilaq til Nuuk – perspektiver på socialt arbejde på distancen

En udsendelse fra Danmarks Radio fremhævede i år alvorlige sociale problemer blandt børn og unge ... Læs mere


Consultancy | Rådgivning > Contribution to report | Bidrag til rapport
Orpigaq – Evalueringsrapport

Evaluering af døgninstitututionen Orpigaq i Kangerlussuaq for Villumfonden


Communication | Formidling > Feature article | Kronik
§37-volapyk hjælper slet ikke de hjemløse

Communication | Formidling > Feature article | Kronik
§37-imik paasiuminaatsuliorneq angerlarsimaffeqanngitsunut iluaqutaanngilaq

Research | Forskning > Paper | Paper
50 years of Arctic social policy and social work education – the Greenlandic case

Greenland is on the one hand a unique case of independent Arctic social policy development and so ... Læs mere


Research | Forskning > Paper | Paper
Vulnerability and social change in Greenland: How can the Greenlandic Red Cross’ national vulnerability study informs future social action

Previous social and public health research has documented a range of issues concerning vulnerabil ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Poster | Poster
An illustration of 50 years of social administration & social work in Greenland

By 2018, Greenland has officially had an independent controlled social and labour administration ... Læs mere


Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Ufaglig social arv

Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Inuttut atukkatigut kingornussisarnermik isuma tunngavissaqanngitsoq

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Grønlandsk politisk neokonservatisme overskygger for åbne socialpolitikker

Det problematiseres at det politiske fokus herhjemme handler om middelklassens ve og vel. Man kun ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Report | Rapport
Sårbare grupper i Grønland - Kalaallit Røde Korsiats Sårbarhedsanalyse 2017-18

Sårbarhedsundersøgelsen har identificeret, hvilke grupper i landet der ifølge en befolksningsunde ... Læs mere


Research | Forskning > Review | Anmeldelse
Underholdende og dramatiserende bog om Grønlands fremtid

Research | Forskning - peer review > Report | Rapport
Trivsel & udbrændthed i det socialfaglige arbejdsliv

I rapporten undersøges forekomsten af trivsel og udbrændthed blandt ansatte i Grønlands sociale s ... Læs mere


Communication | Formidling > Web publication | Netpublikation
Oplæg til folkemøde om hjemløshed i Nuuk – november 2017

Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Naalakkersuisoq vil nedlægge socialrådgiveruddannelsen på Ilisimatusarfik uden faglig begrundelse

Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Ilisimatusarfimmi Isumaginninnermut siunnersortinngorniarneq suliamut tunngaviit misissuiffigeqqaarnagit Naalakkersuisumit matuneqalerpoq

Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Socialrådgiveruddannelsen er igen truet

Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Isumaginninnermut siunnersortinngorniarneq kingumut aarlerinartorsiorteqqinneqarpoq

Research | Forskning > Article | Artikel
50 år med socialadministration og socialfaglighed – del 1

I år har Grønland haft en central socialadministration i 50 år. Den blev et historisk vendepunkt ... Læs mere


Communication | Formidling > Web publication | Netpublikation
Øger en manglende grønlandsk hjemløsestrategi antallet af lykkerejser?

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Participatory Action Research with social workers in Greenland

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Hjemløshed i Nuuk – et kritisk sociologisk- og planlægningsperspektiv

Homelessness in Nuuk is a social issue that has been known for several years. In the 1970s Nuuk g ... Læs mere


Research | Forskning > Article | Artikel
50 år med socialadministration og socialfaglighed: 2. del – socialpolitik, kommissioner og socialrådgivere med BA

Efter første artikels (TG 2/2017) fokus på Grønlands overtagelse af det socialt administrative om ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Indledning - Om Psykologi i Grønland

Artiklen diskuteres, hvorledes psykologien i Grønland indgår i den generelle udvikling af samfund ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Psykologi i Grønland - En refleksion

I artiklen diskuteres, hvorledes psykologien i Grønland indgår i den generelle udvikling af samfu ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
"De Søger Trygheden" - Kvinder Ramt af Hjemløshed i Nuuk

Artiklen tager afsæt i et feministisk perspektiv på kvinder, som er ramt af hjemløshed. Med afsæt ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Homelessness across Alaska, the Canadian North and Greenland: A Review of the Literature on a Developing Social Phenomenon in the Circumpolar North

Over the past three decades, homelessness has become an area of significant social concern in Ala ... Læs mere


Communication | Formidling > Web publication | Netpublikation
Forskning i hjemløshed - er det politisk videnskab?

Communication | Formidling > Web publication | Netpublikation
Angerlarsimaffeqannginneq pillugu misissuineq - politikkikkut ilisimatusarnerua?

Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Angerlarsimaffeqanngitsunut inissianit 100-niit Kalaallit Nunaanni ineqarneq pillugu politikkimut nalinginnaasuunngitsunik inissiartalimmut

Communication | Formidling > Web publication | Netpublikation
Sociale udfordringer hos et mindretal af grønlandske kvinder i Danmark skal håndteres i (Rigs)fælleskab

Communication | Formidling > Article | Artikel
TB og udsathed i Nuuk

Research | Forskning > Article | Artikel
Understanding the social dynamics of homelessness in Nuuk

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Sociale forhold og socialpolitik i Grønland

Research | Forskning - peer review > Paper | Paper
Social planning around homelessness in Nuuk (Greenland) through Intersectoral collaboration - a rural/arctic case

Research | Forskning - peer review > Paper | Paper
Social Innovation, Planning and Community in a Nordic/Arctic context

Research | Forskning - peer review > Poster | Poster
Angerlarsimaffeqannginnerup kingunerinut Nuummi paasisimasaqarneq

Research | Forskning - peer review > Paper | Paper
Forskning i Hjemløshed

Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Fra 100 hjemløseboliger til en grønlandsk boligpolitik med skæve boliger

Communication | Formidling > Article | Artikel
Researching homelessness - is that politicising science?

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Grønlandsk socialt arbejde i et empowermentperspektiv

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Problems of Professional Disempowerment: An Initial Study of Social Work Conditions in Greenland

This study explores social workers’ experiences in a social service department in Greenland. The ... Læs mere


Communication | Formidling > Article | Artikel
Socialpolitikken i Grønland – empowermentopråb - vi kan hjælpe os selv

Communication | Formidling > Web publication | Netpublikation
Socialpolitikken i Grønland skal udvikles med socialarbejderne og have et mere socialt blik

Research | Forskning > Article | Artikel
Social udsathed og tuberkulose i Nuuk

Communication | Formidling > Article | Artikel
Forskning i Williamscafe

Research | Forskning > Contribution to report | Bidrag til rapport
Skolen og skoletrivsel

Research | Forskning - peer review > Paper | Paper
Deltagerorienteret aktionsforskning som et demokratisk udgangspunkt

Research | Forskning - peer review > Conference abstract | Konference abstrakt
PAR as a way of organising a social workers labour union in Greenland

Research | Forskning - peer review > Paper | Paper
Mødet som udgangspunkt for deltagelse og empowerment - Social udsat og tuberkulose

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Socialt arbejde og aktionsforskning i Grønland

Socialforskningen i Grønland har gennem årtier dokumenteret sociale problemer. Populært sagt har ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Paper | Paper
Social work and action research - in an arctic context

Research | Forskning > PhD thesis | Ph.d.-afhandling
Deltagende Aktionsforskning med Socialrådgivere - Empowerment af Grønlands oversete velfærdsprofession

Ph.d.-projektet er sagt med en kort sætning: - et deltagende aktionsforskningsprojekt om socialrå ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Positiv Magt - deltagende aktionsforskning som empowerment af socialarbejdere i Grønland

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Transforming a disempowered social worker profession using participatory action research in Greenland

The social worker profession in Greenland has to some extent been overlooked in Greenlandic socia ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Conceptualizing and contextualizing food insecurity among Greenlandic children

Objective: To review the context of food insecurity in Greenlandic children, to review and compar ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Poster | Poster
Empowerment evaluation and social work in Greenland

Research | Forskning - peer review > Paper | Paper
Empowering social work through critical participatory action research in Greenland

Research | Forskning - peer review > Contribution to report | Bidrag til rapport
Det Sunde Sexliv

Research | Forskning - peer review > Paper | Paper
Anvendelsesorienteret forskning i socialt arbejde

Research | Forskning - peer review > Paper | Paper
In search of security - women’s homelessness in Nuuk, Greenland

The paper explores women’s experiences of homelessness in Nuuk, Greenland from a feminist theoret ... Læs mere