Søg på Ilisimatusarfik

Publikationer

57 publikationer - Download Word - Download PDF
Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Psychotherapy and indigenous people in the Kingdom of Denmark

Greenlanders are the indigenous people of the Kingdom of Denmark. Through the study of literature ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Imagery Rehearsal Therapy for Trauma-affected Refugees - a case series

Psychotherapy for nightmares and sleep disturbances in refugees suffering from post-traumatic str ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Sansede fællesskaber

I denne tekst vil der blive taget afsæt i en beskrivelse af udendørs udstillinger af fotoportrætt ... Læs mere


Communication | Formidling > Article | Artikel
Kunst og Sociale Fællesskaber – når børn og unge gennem kunst skaber nye fællesskaber i byens rum

I denne artikel beskriver vi, hvordan vi i projekterne Siunissaq og Kunst og Sociale Fællesskaber ... Læs mere


Communication | Formidling > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Sumiiffitta nassaarigaangatigut / Når stedet finder os

En eftertanke over Davids historie om at han som lille dreng blev sendt to år til Kysthospitalet ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Pædagogen som aktivist for social bæredygtighed

Kapitlet beskriver og diskuterer social støtte blandt unge i forbindelse med deltagerbaseret sams ... Læs mere


Teaching | Undervisning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Deltagende lokalsamfundsforskning

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Fællesskaber, trivsel og sundhed

Research | Forskning > Book | Bog
Collaboration, Dialogue and Trust

Thanks to everyone in the towns and villages of Greenland we have visited from 2015-2019. It is t ... Læs mere


Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Naalakkersuisoq vil nedlægge socialrådgiveruddannelsen på Ilisimatusarfik uden faglig begrundelse

Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Ilisimatusarfimmi Isumaginninnermut siunnersortinngorniarneq suliamut tunngaviit misissuiffigeqqaarnagit Naalakkersuisumit matuneqalerpoq

Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Socialrådgiveruddannelsen er igen truet

Communication | Formidling > Feature article | Kronik
Isumaginninnermut siunnersortinngorniarneq kingumut aarlerinartorsiorteqqinneqarpoq

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Indledning - Om Psykologi i Grønland

Artiklen diskuteres, hvorledes psykologien i Grønland indgår i den generelle udvikling af samfund ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Psykologi i Grønland - En refleksion

I artiklen diskuteres, hvorledes psykologien i Grønland indgår i den generelle udvikling af samfu ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Familieklasser i Nuuk - en problemopløsende praksis

Kapitlet undersøger og diskuterer virksomme processer i familieklasserne i Nuuk og peger især på ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Familieklasser i Nuuk - at skabe fredelige løsninger midt i skolen

I artiklen beskrive forældres fortællinger om deres og deres barns deltagelse i familieklassen i ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Man skal kunne se glæden – familieklassen i Nuuk: tryghed, åbenhed og fælles læring

I denne artikel undersøger vi familieklassen som metode i Kalaallit Nunaat (Grønland) som en muli ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Resiliens: om at have definitionsmagten over et begreb

En diskussion af resiliensbegrebet.


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Social resiliens: forandringsressourcer i to byer i Grønland

Vi starter ud med at give en oversigt over aktuel teori om resiliens og viser, at disse teorier p ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Social resiliens i Nanortalik

Artikel handler om social resiliens blandt unge i Nanortalik. Dette undersøges dels gennem en spø ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Syv forundringer over resiliensbegrebet

Der præsenteres syv forundringer over resiliensbegrebet og peges på muligheden for at udvikle et ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Unges fortællinger om resiliens i Nanortalik

I artiklen præsenteres og diskuteres resultaterne af en kvalitativ, semistruktureret interview un ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Forty years of research concerning children and youth in Greenland: a mapping review

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Unge på vej: netværk, deltagelse og lokalsamfund

Kapitlet undersøger udsatte unges adgang til netværk, deltagelse og lokalsamfund og på, hvad det ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Fra lukket til åben dialog: udviklingsmuligheder for socialt arbejde i Grønland

Artiklen peger – med fokus på børn og unge – på potentielle udviklingsmuligheder for community-ba ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Book | Bog
Fremtiden tilhører os: om det smukke og forunderlige i Nanortalik og Tasiilaq

Bogen beskriver og diskuterer de historiske og videnskabsteoretiske baggrunde for at udforme en r ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Community psykologi

Kapitlet giver en introduktion til community psykologien ud fra teori og ud fra forfatterens egen ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Krise- og traumepsykologi

Kapitlet giver en introduktion til krise- og traumepsykologi dels på baggrund af teorier dels ud ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Læringspsykologi

Kapitlet præsenterer og diskuterer klassiske og moderne psykologiske teorier om læring, deres gru ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Mental and social health in disasters: Relating the Sphere standards to post-tsunami psychosocial interventions in Asia

The article presents a study of important themes in relation to the Sphere standards of psycho-so ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Pædagogisk psykologi

Psykologisk forskning i pædagogisk psykologi præsenteres og diskuteres. Kapitlet omfatter den pæd ... Læs mere


Research | Forskning > Book | Bog
Fremtiden tilhører os - Om det smukke og forunderlige i Nanortalik og Tasiilaq

Research | Forskning > Book | Bog
Siunissaq uaguut pigaarput

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Conceiving and applying the self-culture-mind triangle

Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Disaster mental health: research and implications for intervention

In this chapter we focus on disaster mental health, particularly theoretical and research-based i ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Fra anstalt til samfund: nye veje for domfældte unge i Grønland

I denne artikel beskrives, hvordan der i øjeblikket sker en markant udvikling i behandlingen af d ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Fredspsykologi - en begrundelse for et vigtigt område i psykologien

En beskrivelse af fredspsykologiens udvikling og aktualitet -og en argumentation for betydningen ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Motivation, læring og udvikling i et nutidigt læringsmiljø

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Utopi i praksis: læring som et rum for fred

Artiklen fremlægger en analyse af læring i et fredspsykologisk undervisningsforløb i Mexico som e ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
At være i verden som en krop, der løber ind i samfundet: et community psykologisk perspektiv

Artiklen beskriver tre aspekter ved social, kropslig og rumslig læring og belyser disse ud fra da ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Fredsopbygning som social og materiel læring

I denne artikel beskriver vi den lokale befolknings skabelsen af et fredsområde (Space for Peace) ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Glæde og styrke: en undersøgelse af ældre menneskers værdier i Paamiut

Artiklen præsenterer resultaterne af en undersøgelse af ældre menneskers fortællinger om værdier ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Unges fortællinger om resiliens

Artiklen præsenterer resultaterne af en undersøgelse af unges fortællinger om resiliens - i Paami ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
"Nogle vælger døden. Jeg vælger livet, drømmene og troen på fremtiden": om kunst, billeder og unge i Paamiut

The article presents and analyses 20 photographs taken by ten young people in Paamiut, Greenland. ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Så rejser jeg mig op og vandrer tilbage til Paamiut: om monologer i unges teater i Paamiut Asasara

I denne artikel undersøges indhold i og betydningen af unges teater monologer – som de fandt sted ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Bæredygtig pædagogik og fælles læring som community resiliens

Med afsæt i læringsprocesser i Fisker- og fangerakademiet i Paamiut i Grønland vises det, hvordan ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
Case study: Promoting community resilience with local values – Greenland's Paamiut Asasara.

The chapter describes the programme Paamiut Asasara. The programme mobilised the local community ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Challenges of youth participation in participatory action research: methodological considerations of the Paamiut Youth Voice research project

Paamiut Youth Voice (PYV) is a Participatory Action Research (PAR) project, exploring youth perce ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Contribution to book/anthology | Bidrag til bog/antologi
A social action learning approach to community resilience: “Our sharing of thoughts and feelings, our respect and trust should be passed on to the next generation”

In Paamiut in Kalaallit Nunaat (Greenland) a community mobilisation programme has been launched a ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Inklusion i foranderlige fællesskaber: et communitypsykologisk perspektiv

Artiklen beskriver, hvordan inklusion udvikles gennem systemer, der sætter muligheder for deltage ... Læs mere


Communication | Formidling > Report | Rapport
Lokale værdier og social styrke: rapport om projekt Paamiut Asasara 2011

Den seneste evalueringsrapport om projekt Paamiut Asasara fremlægger konkrete tal, der viser virk ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Religious Diversity as Peacebuilding: the Space for Peace

Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Man er mere fri: community psykologiske programmer for psykosocial trivsel

Artiklen belyser community psykologisk praksis gennem en præsentation af det community psykologis ... Læs mere


Communication | Formidling > Report | Rapport
Rapport om Projekt Paamiut Asasara: 2010

Rapporten beskriver resultaterne af community mobiliseringsprogrammet Paamiut Asasara i Kalaallit ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Som at noget lettede: strukturel vold og unge i Paamiut i Kalaallit Nunaat

Den høje voldsrate i Kalaallit Nunaat (Grønland) forklares ofte ud fra alkoholmisbrug og affektiv ... Læs mere


Research | Forskning - peer review > Article | Artikel
Unges liv og muligheder: deltagende aktionsforskning i Paamiut

Paamiut Youth Voice (PYV) er et deltagende aktions forskningprojekt (Participatory Action Researc ... Læs mere