Socialpolitikki Massakkut

Socialpolitikki Massakkut

Socialpolitikki - Massakkut

(2015-2019)

Socialpolitikken sættes til diskussion og i fokus gennem formidlingsartikler, undervisningsmaterialer og forskningsartikler. Baggrunden for dette løbende arbejde er en oplevet mangel på kvalitet i den socialpolitiske debat og en socialpolitik som i flere takter er centraliseret og styret efter et for snævert perspektiv. Arbejdet handler om at demokratisere socialpolitik og sætte emner som hjemløshed, førtidspension, offentligt arbejde og arbejdsløshed på dagsordenen.

2015-2017 (udgivet & planlagt arbejde)

Arnfjord, S. (2017). 50 år med socialadministration og socialfaglighed– del 2. Tidsskriftet Grønland, 65(4). (UNDER UDARBEJDELSE)

Arnfjord, S. (2017). 50 år med socialadministration og socialfaglighed– del 1. Tidsskriftet Grønland, 65(2).

Arnfjord, S. (2016). Sociale forhold og socialpolitik i Grønland. In I. H. Møller & J. E. Larsen (Eds.), Socialpolitik (4th ed.). København: Hans Reitzels Forlag.

Arnfjord, S. (2016). Sociale udfordringer hos et mindretal af grønlandske kvinder i DK skal håndteres i (Rigs)fælleskab. Socialpolitisk Forening. København.

Arnfjord, S. (2015). Socialpolitikken i Grønland skal udvikles med socialarbejderne og have et mere socialt blik. Retrieved from http://socialpolitisk-forening.dk/blog/2015/10/28/socialpolitikken-i-groenland-skal-udvikles-med-socialarbejderne-og-have-et-mere-socialt-blik/

Arnfjord, S. (2015). Socialpolitikken i Grønland – empowermentopråb - vi kan hjælpe os selv. Social Politik, 6.

Hent publikationer her