Søg på Ilisimatusarfik

Mette Apollo Rasmussen

Adjunkt
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Afdeling for Samfundsvidenskabelige Studier
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
E-mail: mear@uni.glJeg er ansat som adjunkt på Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik, Ilisimatusarfik og Institut for samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet.

Min forskningsinteresser er inden for feltet ledelse, organisering og samarbejde. Jeg er optaget af at undersøge hvordan ledelsesaktiviteten foregår som en kollektiv aktivitet der udvikler den organisatoriske kontekst. Den type ledelse der optager mig, er relationel, situationsbestemt, responsiv og refleksiv. For at forstå ledelsespraksissen undersøger jeg ledelse der hvor den udspiller sig, og zoomer ind på interaktioner og altså mikroprocesserne i organiseringspraksisser. Det vil sige, at jeg ser ledelse som noget der er tæt forbundet med den daglige praksis i organisationerne og de rutiner der knytter sig dertil. Metodisk tilgår jeg forskningen på baggrund af etnografiske metoder – og insisterer på at placere mig hvor relevante og interessante organisatoriske aktiviteter foregår. For øjeblikket arbejder jeg med at beskrive og forstå, hvordan ledelse udspiller sig i grønlandske organisationer på baggrund af observationer og interviews.

Derudover er jeg optaget af, at udvikle og integrere problemorienteret projektarbejde i uddannelserne – og udvikle relationen mellem universitet og det omkringliggende samfund. Igennem det problemorienterede projektarbejde udvikles problemstillinger der kan producere relevant viden, der er brug for.