Søg på Ilisimatusarfik

Master i Didaktik, Kulturmøder & Forandringsprocesser

Introduktion til uddannelsen

I september 2022 havde masteruddannelsen i Didaktik, Kulturmøder & Forandringsprocesser premiere.

Master i Didaktik, Kulturmøder & Forandringsprocesser er til dig, der er underviser og ønsker at videreuddanne dig, samtidig med at du er med til at videreudvikle den institution, du er ansat på.

Det er en deltidsefteruddannelse for undervisere, der ønsker at videreudvikle egen praksis og egen arbejdsplads. Et centralt element på uddannelsen er sparring med andre studerende og dannelsen af stærke relationer deltagerne imellem.

Hensigten er at uddanne mastere, der kan bidrage til udvikling af uddannelsesinstitutioner med udgangspunkt i den nyeste forskning og deltagernes egen praksis og institutionelle kontekst. Deltagerne udvikler i løbet af uddannelsen metodiske kompetencer til at undersøge didaktiske og kulturelle problemstillinger samt initiere udviklingsarbejde på egen uddannelsesinstitution.

Det er muligt at tage hele uddannelsen eller vælge et enkelt modul, fx modul 1 i efteråret 2022. Hvis man vælger et enkelt modul, er det muligt på et senere tidspunkt at fortsætte med andre moduler eller søge merit til andre masteruddannelser.


Uddannelsens opbygning

Masteruddannelsen varer to år, består af fire moduler og omfatter 15 ECTS per semester.

Modul 1Omhandler undervisning og læring og sætter fokus på alt det, der foregår mellem lærere og elever mellem og mellem elever. Lokale, regionale og globale problemstillinger inddrages løbende, herunder elevers kulturelle forudsætninger og identitet samt sprogmøder mellem lærere og elever og elever indbyrdes. Der undervises desuden i den særlige betydning, lærerens rolle og relationsarbejde har for klasserumskultur og motivation.

Modul 2Retter fokus mod udviklings- og forandringsprocesser, hvor specielt aktionslæring og aktionsforskning benyttes. Der arbejdes med professions- og organisationsteori med særligt henblik på forandringsprocesser inden for uddannelsesverdenen i et nutidigt og historisk perspektiv. Overgange mellem forskellige uddannelsesniveauer inddrages.

Modul 3Giver mulighed for specialisering i et af følgende fire områder: fagdidaktik, innovation, digital dannelse eller IT samt andetsprogspædagogik.

Modul 4Er dedikeret til udarbejdelse af en masteropgave inden for et eller flere af uddannelsens fokusområder.

I løbet af uddannelsen får de studerende mulighed for at undersøge egen praksis og den institutionelle kontekst, de virker i. Der anvendes metoder, der på en gang er tæt på egen undervisning og samtidigt er videnskabeligt valide.

Selve undervisningen veksler mellem forelæsning, øvelser, feedback og vejledning.

Undervisere


Uddannelsen ledes af lektor, ph.d. Steen Beck, leder af Center for pædagogisk udvikling på Institut for læring, Grønlands Universitet. Til uddannelsen er også knyttet universitetslektor, ph.d. Anders Øgaard, gymnasielektor Per Lykke Søndergaard samt en række andre undervisere.

Uddannelsessted


Uddannelsen organiseres som henholdsvis internat à fem dage per modul i Nuuk samt løbende onlineundervisning, studiegrupper og på møder med lokal vejledning.


Pris


Masteruddannelsen koster 15.000 kr. per semester, i alt 60.000 kr.
Dertil kommer udgift til rejse og ophold i forbindelse med internat samt litteratur, som den studerende selv eller arbejdsgiver betaler.
Ydermere skal tidsforbruget til undervisning, forberedelse, gruppearbejde og opgaveskrivning tages i betragtning.


Krav til optagelse


Ansøgere til uddannelsen optages ud fra følgende kriterier:
• Bestået videregående uddannelse som fx bachelor, professionsrettet bachelor, kandidat med gymnasialt pædagogikum eller erhvervspædagogikum.
• Mindst to års relevant erhvervserfaring.


Ansøgere der ikke opfylder optagelseskravet kan vedlægge en begrundet ansøgning, som evt. opfølges af en samtale med institutleder/afdelingsleder ved Institut for Læring.
Det forudsættes, at den studerende kan læse og anvende faglitteratur på dansk og engelsk.

Ansøgning om optagelse


Der kan ansøges om optagelse via webformularen 'Ansøgning for andre' her til højre på siden.

Skolelærere på ældstetrin bedes ansøge om optagelse via 'Ansøgning for lærere' til højre her på siden eller direkte på Ilinniaqqinneq.


Studiestart

Første hold startede i september 2022.
Uddannelsen udbydes igen i 2024 med start september 2024.

Information

Læs gerne mere om uddannelsen i studieordningen her på siden på knappen til højre.

Yderligere information kan fås hos Steen Beck, Leder af Center for Pædagogisk Udvikling: STBE@uni.gl.

Start dato Uddannelsen udbydes igen i efteråret 2024
Sted Ilimmarfik
Ansøgning for lærere Ansøgning for andre Studieordning Brochure