Søg på Ilisimatusarfik

HD enkeltfag i Ledelse & Organisation

I samarbejde med Syddansk Universitet udbyder Ilisimatusarfik i foråret 2019 HD(O) enkeltfag i Organisation & Ledelse til 15 ECTS. 

Indhold

Faget giver dig et grundlæggende indblik i og viden om:

  • Forhold ved organisationer, der er afgørende for deres funktion, udvikling og overlevelse og 
  • Ledelse, herunder lederegenskaber, lederroller, personligt lederskab og situationsbestemt ledelse

Faget giver dig viden og overblik over de forskellige teoretiske og empiriske perspektiver, som sætter dig i stand til at deltage i planlægning og gennemførelse af ledelsesmæssige og organisatoriske aktiviteter og forandringer.

Yderligere om fagets indhold og planlægning kan du se nærmere i fagbeskrivelsen, som du kan downloade herunder.

Forudsætninger 

Forudsætning for at deltage i fag på HD 2. del er relevant uddannelse svarende til HD 1. del, relevant AU-uddannelse eller tilsvarende. 

Det er dog muligt at deltage i ét enkeltfag på HD 2. del uden at opfylde alle adgangsbetingelser til HD 2. del, men det betyder, at de videre uddannelsesmuligheder må overvejes.  

Efterfølgende uddannelsesmuligheder

Hvis du opfylder alle adgangsbetingelser til HD 2. del:  

  1. Fortsætte på HD(O) ved SDU som fjernstudie, hvor det gennemførte fag i Organisation og Ledelse vil blive meriteret
  2. Gennemføre Diplom i Ledelse ved Ilisimatusarfik, som forventes udbud som forløb fra efteråret 2019

Efter gennemførelse af dette ene fag kan du (hvis du ikke opfylder alle adgangsbetingelser) vælge to veje i forhold til videre uddannelse:

  1. Gennemføre HD 1. del, og derefter fortsætte HD (O) som fjern fjernstudie, hvor det gennemførte fag i Organisation og Ledelse vil blive meriteret
  2. Gennemføre Diplom i Ledelse ved Ilisimatusarfik, som forventes fra efteråret 2019

Pris

HD 2. del uddannelserne er deltidsuddannelser, som finansieres gennem deltagerbetaling.

Pris pr. deltager er DKK 19.950. Beløbet er excl. bøger, som den studerende selvanskaffer forud for opstart.