HD enkeltfag i Erhvervsøkonomisk metode

HD enkeltfag i Erhvervsøkonomisk metode

Du har nu mulighed for at tage faget Erhvervsøkonomisk metode som et intensivt forløb i Nuuk.

  • Tidspunkt: undervisningen gennemføres i perioden 23. november 2016 til 05. december 2016, med efterfølgende udarbejdelse af grupperapport
  • Eksamen: grupperapporten afleveres 17. januar 2017, og der afholdes mundlig eksamen 01. februar 2017
  • Underviser: Søren Voxted
  • Pris: 7.150 DKK
  • Tilmeldingsfrist: 10. november 2016 - anvend tilmeldingsskema

Målgruppe

Hvis du har planer om at søge optagelse på HD 2. del (eller er betinget optaget), så har du muligheden for at få et intensivt forløb gennemført med en dygtig og engageret underviser.  

Forudsætninger

Ingen

Indhold

Faget har som mål at udvikle den studerendes metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Opøvelse af en sådan systematisk arbejdsmetode vil være af stor værdi i forbindelse med den studerendes daglige arbejde i praksis, og det vil være en forudsætning for at kunne gennemføre de videre studier på HD-uddannelsen.

Den studerende trænes i at kunne udarbejde en klar problemformulering i relation til en given problemstilling. I forlængelse heraf skal den studerende kunne operationalisere problemformuleringen i de undersøgelsesspørgsmål, som ønskes belyst. Den studerende skal også trænes i at søge inspiration i relevante teorier og modeller ved arbejdet med praktiske problemer. 


Studievejledning

Brug for studievejledning? Kontakt os nemt og hurtigt

Læs mere

Book tid til studievejledning