Søg på Ilisimatusarfik

HD 2. del

 

Information om næste opstart af HD 2. del uddannelsen kommer snarest muligt her på siden

 

Ilisimatusarfik udbyder i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) følgende to uddannelser i HD 2. del:

 • HD(O) - Organisation & Ledelse
 • HD(R) - Regnskab & Økonomistyring

HD 2. del er videreuddannelsen for dig, som har flere års praktisk erfaring, som du vil supplere med et solidt teoretisk niveau – og nyeste viden inden for dit fagfelt. Uddannelsen er særdeles velestimeret i erhvervslivet, da der lægges vægt på at kombinere teoriske, metodemæssige og anvendelsesorienterede tilgange, således at den studerende kan udvikle viden, færdigheder og kompetencer til at forstå, vurdere, handle og reflektere i forhold til virksomhedens udfordringer.

HD 2. del er en deltidsuddannelse som varer to år – 4 semestre med hver 15 ECTS point.

Uddannelserne udbydes i tæt samarbejde med SDU, hvor vi lægger vægt på at udbyde undervisning lokalt og anvende lokale undervisere, hvor det er muligt. Det afgørende for os i samarbejdet er, at det faglige niveau er i top, og dimittenderne vil være i stand til at anvende den opnåede viden i sin hverdag uanset om det er i Grønland, Danmark eller andetsteds i verden.

Der lægges således vægt på et højt fagligt niveau samtidig med at uddannelsen er fleksibel i forhold til en travl hverdag. Uddannelsen er derfor tilrettelagt som blended-learning, som et undervisningskoncept, som bygger på nyeste viden om effektiv læring. Ved ”blended learning” tilbringer du mindre tid i klasselokalet, men har til gengæld adgang til og bliver løbende støttet gennem vores e-learningsplatform (Black Board).  

Når du studerer HD 2. del hos Ilisimatusarfik får du en uddannelse som er fuldt anerkendt – helt på linje med uddannelsen i Danmark, og du har mulighed for at tage en del af undervisningen hos SDU eller en anden udbyder, hvis det passer bedre for dig i forhold til arbejde og familieliv. Du får desuden adgang til alle faciliteter både hos Ilisimatusarfik og SDU, herunder righoldige undervisningsmaterialer og biblioteksfaciliteter.

Adgangsgivende uddannelser

 • HD 1. del - ingen suppleringskrav
 • Finansøkonom - ingen suppleringskrav
 • AU-uddannelse, hvor følgende 4 fag indgår og er bestået:
  • Erhvervsøkonomi
  • Erhvervsret
  • Statistisk
  • Global økonomi

AU-uddannelsen skal endvidere suppleres med Erhvervsøkonomisk metode (5 ECTS).

Herudover findes en række uddannelser, som med nogle suppleringer er adgangsgivende. Hvis du er i tvivl om din uddannelse er adgangsgivende, så kan du finde yderligere oplysninger her.

Erhvervserfaring

Udover en adgangsgivende eksamen skal du også have minimum to års relevant erhvervserfaring, enten to år på fuld tid eller for eksempel fire år på deltid. Erhvervserfaringen skal være erhvervet efter eller sideløbende med din adgangsgivende eksamen. Erhvervserfaringen skal dokumenteres via arbejdsgivererklæring fra din nuværende arbejdsgiver (se ansøgningsskemaet) eller i form af en udtalelse fra din tidligere arbejdsgiver, årsopgørelse, lønsedler eller lignende.

1. semester
Organisation og ledelse - grundmodul ( 15 ECTS )

2. semester
Strategi og kompetencer ( 5 ECTS )

Beslutningsprocesser ( 5 ECTS )

Organisationsanalyse ( 5 ECTS )

3. semester
Valgfag 1 ( 5 ECTS )

Valgfag 2 ( 5 ECTS )

Valgfag 3 ( 5 ECTS )

4. semester
Afgangsprojekt ( 15 ECTS )

Adgangsgivende uddannelser

 • HD 1. del - ingen suppleringskrav
 • Finansøkonom - ingen suppleringskrav
 • AU-uddannelse, hvor følgende 4 fag indgår og er bestået:
  • Erhvervsøkonomi
  • Erhvervsret
  • Statistisk
  • Global økonomi

AU-uddannelsen skal endvidere suppleres med Erhvervsøkonomisk metode (5 ECTS).

Herudover findes en række uddannelser, som med nogle suppleringer er adgangsgivende. Hvis du er i tvivl om din uddannelse er adgangsgivende, så kan du finde yderligere oplysninger her.

Erhvervserfaring

Udover en adgangsgivende eksamen skal du også have minimum to års relevant erhvervserfaring, enten to år på fuld tid eller for eksempel fire år på deltid. Erhvervserfaringen skal være erhvervet efter eller sideløbende med din adgangsgivende eksamen. Erhvervserfaringen skal dokumenteres via arbejdsgivererklæring fra din nuværende arbejdsgiver (se ansøgningsskemaet) eller i form af en udtalelse fra din tidligere arbejdsgiver, årsopgørelse, lønsedler eller lignende.

1. semester
Strategisk ledelse ( 5 ECTS )

Eksternt regnskab ( 10 ECTS )

2. semester
Økonomistyring ( 10 ECTS )

Skatteret ( 5 ECTS )

3. semester
Praktisk seminar ( 5 ECTS )

Valgfag 1 ( 5 ECTS )

Valgfag 2 ( 5 ECTS )

4. semester
Afgangsprojekt ( 15 ECTS )

Da HD studiet er lagt an på virtuel undervisning, bør dit udstyr som minimum opfylder følgende krav.

Anbefaling til studerendes computere:

 • PC: Windows 7/8/10 med minimum Internet Explorer 11 browser
 • Mac: Mac OS X 10.10 med Firefox browser 

Minimumskrav til studerendes IT-udstyr:

 • PC: Windows 7 med Internet Explorer 9 browser
 • Mac: Mac OS X 10.7 med Firefox browser
 • Hukommelse: 2 GB RAM kræves for at anvende SDU Scribble

Vi anbefaler at man tester sit udstyr i god tid inden man skal til eksamen.

Det er muligt at låne, leje eller købe visse typer af software.

Skal vi supportere dit private udstyr, vil du blive bedt om, at underskrive en 'disclaimer'.

HD 2. del uddannelserne er deltidsuddannelser, som finansieres gennem deltagerbetaling.

Betaling pr. semester vil være DKK 19.950, hvilket betyder at den samlede pris for uddannelserne er DKK 79.800.

Beløbet er eksklusiv bøger.

Hvis du har spørgsmål om HD 2. del uddannelsen, så er du velkommen til at kontakte:

 

Gestur Hovgaard

Institutleder, lektor, ph.d.
Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik
Ilimmarfik, Manutooq 1
Postboks 1061
3900 Nuuk
Telefon: +299 38 56 72
Lokale: D237
E-mail: gehov@uni.gl

Studievejledning

Brug for studievejledning? Kontakt os nemt og hurtigt

Læs mere

Tidligere studerende

Tidligere studerende udtaler sig om HD 2. del

Læs mere