Søg på Ilisimatusarfik

Diplomuddannelse i specialpædagogik

Formål

Formålet med diplomuddannelsen i specialpædagogik er at sætte den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge i komplicerede læringssituationer under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger.

Faget sigter mod at gøre den studerende i stand til at varetage en bred vifte af specialpædagogiske opgaver i skolen.

Læs mere om uddannelsen her.

Britta Lohmann
Institutleder
Institut for Læring
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Telefon: +299 38 57 02
Lokale: D123
E-mail: blo@uni.gl

 

Qinnuteqaat | Ansøgning