Søg på Ilisimatusarfik

Diplomuddannelse i Specialpædagogik

Uddannelsen starter ikke op i 2019

 

Formål

Uddannelsen sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge i komplicerede læringssituationer, under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger. Fagets forskellige indholdsområder ses i en tæt indbyrdes sammenhæng og integreres i et helhedssyn på specialpædagogik som bestående af at skabe udvikling, læring og inklusion. Faget sigter mod at gøre den studerende i stand til at varetage en bred vifte af specialpædagogiske opgaver i skolen.

Studiet er opbygget som et deltidsstudium og fungerer således ved, at den studerende arbejder ved siden af studierne. Derved lægges der op til modulbaseret undervisning på internater. Diplomuddannelsen er en et - årig uddannelse svarende til 60 ECTS point på heltid, som tages som et deltidsstudium fordelt over 3 år.

Ansøgere skal inden tilmelding have en forhåndsgodkendelse af forvaltningschef og skoleleder. Det er et krav for at kunne tilmelde sig uddannelsen, at man har en folkeskolelæreruddannelse.


Studievejledning

Brug for studievejledning? Kontakt os nemt og hurtigt

Læs mere

Book tid til studievejledning