Diplomuddannelse i Evaluering, Læring & Udviklingsarbejde

Diplomuddannelse i Evaluering, Læring & Udviklingsarbejde

Formål

Uddannelsen giver de studerende bred indsigt i formativ og summativ evaluering, læring og pædagogisk udviklingsarbejde. Aktionslæring og aktionsforskning er grundlaget for den studerende arbejde med baggrund i den studerendes egen praksis. Det vil kvalificere den studerende til løsning af konsulentopgaver, rådgivning, vejledning, samt undervisnings-, udviklings- og ledelsesopgaver i folkeskolen og i andre dele af det grønlandske uddannelsessystem samt private organisationer.

 

Studiet er opbygget som et deltidsstudium og fungerer således ved, at den studerende arbejder ved siden af studierne. Derved lægges der op til modulbaseret undervisning på internater. Diplomuddannelsen er en et - årig uddannelse svarende til 60 ECTS point på heltid, som tages som et deltidsstudium fordelt over 3 år.

Download studieordning 

 

Ansøgere skal inden tilmelding have en forhåndsgodkendelse af forvaltningschef og skoleleder. Det er et krav for at kunne tilmelde sig uddannelsen, at man har en folkeskolelæreruddannelse.

Tryk her for at tilmelde dig.

Tilmelding til diplomuddannelserne er senest den 1. april 2018.


Studievejledning

Brug for studievejledning? Kontakt os nemt og hurtigt

Læs mere

Book tid til studievejledning