Søg på Ilisimatusarfik

Studerende

Ilimmarfik-biblioteket tilbyder en lang række services til dig som studerende på Ilisimatusarfik. Det kan være alt fra at finde litteratur til studiet eller opgaven, hjælp til referencehåndtering eller noget helt tredje.

Du er mere end velkommen til at kontakte Ilimmarfik bibliotek med dine spørgsmål eller bibliotekaren, så vil vi forsøge at hjælpe dig.

Informationssøgning

Litteratursøgning er en vigtig del af opgavebesvarelsen, og det kan betale sig at bruge god tid på den. Inden du går i gang, bør du tænke på følgende:

 • Hvad skal jeg skrive om – vælg et emne, du har lyst til at arbejde med.
 • Hvilke krav stilles der til opgaven – spørg din underviser eller slå op i studieordningen for din uddannelse.
 • Hvad vil jeg med opgaven – problemformulering – hvad vil du fortælle og hvorfor.

 

Du skal tænke din informationssøgning ud fra disse tre spørgsmål: Hvad har jeg brug for at vide for at kunne besvare min opgave? Hvor kan jeg finde det materiale jeg skal bruge for at kunne besvare min opgave? Hvordan søger jeg?

Her er fem trin til informationssøgning:

 • Trin 1: Afdæk de centrale begreber i den problemstilling du vil belyse
  • Hvilke ord og begreber vil være relevante at gå videre med?
  • Afklar evt. med din underviser eller vejleder.
  • Lav en oversigt over ord og begreber til dig selv.
 • Trin 2: Definer dine søgetermer
  • Få inspiration til emneord: Brug evt. håndbøger, ordbøger, emnelister, faglitteratur.
  • Lav en oversigt over emneord eller keywords baseret på dine problemstillinger.
  • Find gerne synonymer - både på dansk og engelsk!
 • Trin 4: Overvej og formuler din søgning for hver kilde
  • Der kan være forskel på kildernes søgesprog og søgefaciliteter.
  • Brug vores søgetips.
  • Spørg andre studerende hvad de har gjort i deres kildesøgning.
 • Trin 5: Evaluer dit søgeresultat
  • Tilret og udfør gerne en ny søgning.
  • Husk at informationssøgning og litteratursøgning til opgaveskrivning er en dynamisk proces, hvilket vil sige, at du gentager dine søgninger i takt med at du får ny viden og bedre indsigt i problemstillingen.

Opgaveskrivning

Her kan du se udvalgte titler på litteratur om problemformulering og opgaveskrivning samt litteratur om forskningsmetode.

Litteratur om opgaveskrivning

 • "Kunsten at skrive speciale" - Umberto Eco
 • "Den skinbarlige virkelighed" - Ib Andersen
 • "Den gode opgave: Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser" - Lotte Rienecker
 • "Specielt om specialer: En aktivitetsbog" - Lotte Rienecker
 • ”God vejledning af specialer, bacheloropgaver og projekter” - Lotte Rienecker, Gitte Wichmann-Hansen og Peter Stray Jørgensen

Hvis du mangler fagspecifikke vejledninger i opgaveskrivningen, har Ilimmarfik-biblioteket et udvalg af vejledninger under klassifikationen 19.1 Forskningsetik og opgaveskrivning.

Litteratur om forskningsmetode

 • "Interview: Introduktion til et håndværk" - Steinar Kvale
 • "Et sociologisk værktøj: Introduktion til den kvantitative metode"- Erik Jørgen Hansen og Bjarne Hjorth Andersen

Hvis du mangler andre vejledninger i metoder har Ilimmarfik-biblioteket et udvalg af litteratur om metoder under klassifikationen 30.1 Samfundsvidenskaberne.

Semesterhylde

Biblioteket opstiller en semesterhylde til materiale der skal bruges i din undervisning. Hvis underviserne har ønsket nogle bøger anbragt på semesterhylden, kan semesterlitteratur findes på 3. sal til venstre for lokale 11. Vi ønsker dog, at bøgerne i semesterhylderne ikke lånes eller fjernes fra stedet, vi ser det som en sikring som alle burde værdsætte.

Opgavesamlinger

Du kan se på forskellige afgangsprojekter ved at trykke her.