Søg på Ilisimatusarfik

Sprogseminar

21.09.2022 - 22.09.2022

Tid: 21. – 22. september 2022.

Sted: Ilimmarfik (lokale oplyses senere), Manutooq 1, 3905 Nuuk.

Deltagere: Fagpersoner, forskere, undervisere, fagkonsulenter etc. på folkeskoleniveau, Grønlands Gymnasiale Uddannelse og videregående niveau, samt studerende fra Institut for Læring, Sprog, Litteratur & Medier samt Oversættelse & Tolkning.

Deltagergebyr: 1600 kr. per person.

Formålet med seminaret er at formidle grammatiske forskelle i grønlandsk, dansk og engelsk med henblik på at udvikle og skrive materiale til fremmedsprogsundervisning i de respektive sprog.

Det er meningen, at dette grammatiske seminar gentages år for år i en årrække for at fremme materialeudvikling i fremmedsprog i grønlandsk, dansk og engelsk. I 2016 handlede seminaret om grammatisk valens og i 2018 handlede seminaret om tempus i de tre sprog, mens det i 2020 handlede om præpositioner (forholdsord og forholdsendelser - kasus i grønlandsk).

I 2022 vil seminaret handle om: adverbier.

Selvom adverbier er ret begrænset både på grønlandsk, dansk og engelsk, er der tydelige forskelle i sprogene imellem.

Et manuskript om grønlandske, danske og engelske adverbier vil blive sendt til deltagerne før sommerferien, hvor idéen er at alle deltagerne har gennemlæst materialet ved seminaret.

Foreløbigt program for seminaret:

  • 20. september kl. 9.00 til 12.00: Fremlæggelse af adverbier i de tre sprog.
  • 20. september kl. 13.00 til 16.00: Workshops - diskussion af spørgsmål som:

Hvilke problemer opstår ved formidling af adverbier i grønlandsk og tilsvarende adverbier i dansk og engelsk. 

Hvilke betydninger er inkluderet i adverbierne i sproget? 

Hvilke adverbier giver problemer?

  • 21. september kl. 9.00 til 12.00: Oplæg om pædagogiske principper fokuseret på adverbier.
  • 21. september kl. 13.00 til 16.00: Workshops indenfor grønlandsk, dansk og engelsk: diskussion om egen materialeudvikling samt udforme plan for forsættelse og færdiggørelse af arbejdet med undervisningssmaterialet.


Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Nyheder

Læs de seneste nyheder om stort og småt fra Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere