Søg på Ilisimatusarfik

Fundraising-kursus

18.09.2018 - 17.10.2018

Kursets formål

Formålet med Fundraising-kurset er, at deltageren tilegner sig fundraiser-kompetencer på et rimeligt højt niveau. Målet er at uddanne deltageren til at påtage sig såvel større som mindre fundraising opgaver og –funktioner.

Indhold og metode

Kurset foregår i en vekselvirkning mellem teori, eksempler på fundraising opgaver og anvendelse af praktiske værktøjer, samt selvstændigt arbejde med deltagerens eget projekt mellem de to seminarer. Vi arbejder løbende med cases, hvor deltageren udsættes for virkelighedsnære fundraising-problemstillinger.

Det er tanken, at hver deltager medbringer en konkret og virkelig projektidé, som er godkendt i hjem-organisationen. Ideen er at hver enkelt deltager gerne skal stå med en konkret ansøgning ved afslutningen af kursusforløbet klar til afsendelse – og forhåbentlig efterfølgende bevilling. Såfremt man ikke selv har en projektidé, kan man måske samarbejde med én af de øvrige på holdet.

Fundraising kurset er bygget op som et udviklingsorienteret forløb, hvor deltageren trænes i at overskue og beherske hele fundraising processen: Fra projektidé, over projektplanlægning til ansøgning af tilskud. Desuden en systematisk indføring i EU ́s opbygning og politikker samt et grundigt kendskab til nationale og internationale (EU) støtteinstrumenter.

Forløbet består af i alt 5 dage, - hvoraf der er målrettet undervisning i 3,5 dage og 1,5 dag til individuel fremlæggelse af en større hjemmeopgave efterfulgt at fælles refleksion og feedback fra resten af holdet og underviseren. Der udstedes kursusbevis for deltagelsen i kurset.

Uddannelsen består af følgende emner

  • Hvad kendetegner et godt projekt?
  • EU projekter – mange spændende muligheder
  • Projektplanlægning med udgangspunkt i LFA og forandringsteori
  • Budget og finansieringsplaner
  • Succes med fundraising - Den gode ansøgning
  • Partnerskaber med erhvervslivet
  • Lobbyisme
  • Hjemmeopgave og refleksion

Hvem bør deltage

Alle der allerede arbejder med – eller står overfor at skulle arbejde med fundraising opgaver i private og offentlige virksomheder og institutioner. Der kræves i øvrigt ingen formelle kvalifikationer for deltagelse, men lyst til og mulighed for at arbejde med en hjemmeopgave vil være en fordel. Max 20 deltagere.

Tid og sted

Uddannelsen foregår over 5 dage i efteråret 2018:

  • 18 - 20. september
  • 16 - 17. oktober

Undervisningen foregår på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk.

Pris

For et samlet undervisningsforløb indeholdende 5 hele dage, undervisningsmaterialer, udarbejdelse af personlige hjemmeopgaver, frokost, afslutningsmiddag samt feedback på hjemmeopgave: 8000 kr. pr. deltager.

Deltageren får tillige 6. måneders gratis medlemskab af www.upfrontnet.dk svarende til en værdi på kr. 1.600,-.

Tilmelding og program

Tilmelding med angivelse af stillingsbetegnelse, kontakt info m.m. skal ske senest d. 1. september 2018 til Forskningskoordinator på Ilisimatusarfik: Hans Kristian Olsen på hkol@uni.gl eller +299 38 56 88.

Underviser

Lotte Jensen, indehaver af projektudviklings- og fundraising firmaet Up Front Europe siden 1990 og medejer af www.UpFrontNet.dk - et virtuelt netværk for udviklingsmedarbejdere og fundraisere. Lotte er en erfaren underviser, der udover at have gennemført sin egen Fundraising Uddannelse gennem mange år, er fast tilknyttet som underviser på Magistrenes Efteruddannelse samt tidligere ekstern lektor på Syddansk Universitet i ”Fundraising og projektudvikling”.Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Nyheder

Læs de seneste nyheder om stort og småt fra Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere