Søg på Ilisimatusarfik

Foredrag: Kampen for et rent sprog

11.01.2018

Foredrag fra Ilisimatusarfik
Sponsor: Nunafonden & Katuaq

Foredrag fra Ilisimatusarfik

Kampen for et rent sprog - en diskursanalytisk undersøgelse af purisme i en grønlandsk Facebook-gruppe

BA-projekt ved Sprog, Litteratur og Medier

Grønlandsktalende har en tendens til at stille store krav til hinanden. På trods af at sprogbrugen er forståelig, retter man tit hinandens sprogbrug.

Sprogpurisme er en meget naturlig del af et sprogsamfund, som også gør sig gældende i det grønlandske sprog.

Ud fra en kritisk diskursanalytisk undersøgelse af en Facebook-gruppe hvor det grønlandske sprog bliver debatteret, kan man ved hjælp af sociolingvistiske studier af purisme se forskellige aspekter af den puristiske bevægelse. Nationalistiske og æstetiske faktorer er de mest dominerende i diskursen, som delvis bunder i den grønlandske historiske udvikling.

Den ældre generation anses for at være eksperter i sproget, mens den unge generation siges at være dem, der ødelægger sproget. Der foregår en diskursiv kamp for at gøre sproget rent for uønskede ord og udefrakommende dominans, samtidig med at der opretholdes en hierarkisk opdeling om hvem der har ret til at sige hvad der er rigtigt og forkert ved sprogbrugen.

Purisme kan, hvis den bruges konstruktivt, hjælpe med til at udvikle et samfundsbærende sprog, men i sidste ende er det sprogbrugerne selv der bestemmer hvilken retning man vil gå.

Foredragsholder: Camilla Kleemann-Andersen

 

Hvor: Lille Sal i Katuaq

Dato: 11. januar 2018, kl. 19.00 - 21.00    

 

Arrangementet er gratis

Der vil være kaffe og te

Arrangementet vil foregå på grønlandsk

Sponsor: Nunafonden & KatuaqKommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Nyheder

Læs de seneste nyheder om stort og småt fra Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere