Søg på Ilisimatusarfik

Anders Øgaards ph.d forsvar

13.01.2016

Anders Øgaard, Institut for Læring på Ilisimatusarfik, skal forsvare sin ph.d. afhandling med titlen: Fjernundervisning i skolen i Grønland.

Forskningsspørgsmålet lyder: 

  • Hvilke udfordringer møder fjernundervisning i skolen i Grønland, praktiseret ud fra krav i folkeskoleloven om: at styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven (§ 2.5) og om at fremme elevens evne til selvstændig tænkning og kritisk stillingtagen, evne til at give udtryk for egne meninger, holdninger og følelser samt målrettethed, omstillingsevne, engagement og kreativitet (§ 2, stk. 2)? 

Projektet er en undersøgelse af muligheder med progressiv fjernundervisning i skolen i Grønland. En væsentlig udfordring som præsenteres er et generelt fravær af pædagogisk begrebsdannelse knyttet til fjernundervisning, især fjernundervisning med skoleelever. I afhandlingen præsenteres foreløbig teoridannelse som kan understøtte fjernundervisning som progressiv pædagogisk praksis i skolen. I afhandlingen beskrives andre udfordringer som fjernundervisning møder i den grønlandske skole. Herunder udfordringer med at integrere praksis med projektarbejde igennem virtuel kommunikation blandt lærere og elever.

Ph.d. forsvaret finder sted onsdag d. 13. januar 2016, kl. 13 i auditoriet på Ilimmarfik.

Ph.d. forsvaret er offentligt og alle er velkomne.Foredrag på KNR

Hør Ilisimatusarfiks offentlige foredrag online på KNRs website

Link til KNR

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere