Søg på Ilisimatusarfik

Samarbejdsdag på Ilisimatusarfik

22.10.2015

Den 10. december 2014 havde rektor Tine Pars inviteret Ilisimatusarfiks forskere, undervisere, studerende og erhvervslivet til en temadag for at fokusere på samarbejdsmuligheder.

Denne temadag var et fint startskud.

Vi har siden arbejdet videre på, hvordan vi kan samarbejde med flere virksomheder - og vi vil gerne fortsætte med at udvikle dette samarbejde.

Derfor inviterer vi endnu engang Ilisimatusarfiks forskere, undervisere, studerende og erhvervslivet til en temadag på Ilisimatusarfik - denne gang d. 22. oktober fra kl. 09.30 til 15.00.

Temadagen foregår i Panoptikon på Ilimmarfik.

Formål med temadagen

Vi ønsker med denne dag at komme mere konkret i gang med samarbejdet. Vi ønsker at sætte fokus på:

  • de studerendes muligheder for at kunne medvirke til mindre analyseprojekter i virksomheder, der både kommer den studerende til gode i form af en BA- eller kandidateksamensopgave, og virksomhederne i form af en mindre analyse eller andet produkt, der giver betydning for den enkelte studerende og virksomhed
  • samarbejde omkring praktikmuligheder for uddannelserne
  • et aftagerpanel – et panel, hvor der skabes dialog mellem aftagere af Ilisimatusarfiks uddannede BA studerende og kandidater, så det sikres, at der er sammenhæng mellem uddannelserne og den virkelighed i Grønland, de studerende skal ud og arbejde i, når de afslutter deres uddannelse

Dagens form - og indhold

Dagen er tilrettelagt således, at der vil være oplæg fra virksomheder, undervisere og studerende.

Der vil være mulighed for drøftelser og dialog under oplæggene.

Efter frokost og forfriskninger vil der være tema-borde, hvor virksomheder kan få et bord - således at de studerende kan besøge borde til videre drøftelser af mulige konkrete projekter.

Der kræves tilmelding senest d. 14. oktober til Kristine Lynge-Pedersen på e-mail klyp@uni.gl

Ved tilmelding skal der gives information om, hvorvidt virksomheden ønsker et bord til konkrete drøftelser om samarbejde.

For nærmere information, kontakt venligst afdelingslederne:Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Nyheder

Læs de seneste nyheder om stort og småt fra Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere

Samarbejd med os

Start et projektsamarbejde med studerende på Ilisimatusarfik

Læs mere

Foredrag på KNR

Hør Ilisimatusarfiks offentlige foredrag online på KNRs website

Link til KNR

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere