Søg på Ilisimatusarfik

Offentligt foredrag: "Hvad havbunden gemmer"

25.03.2015

Offentligt foredrag omkring "Hvad havbunden gemmer - et kig ind i Maringeologiens verden" v. Seniorforsker Tove Nielsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Indhold

Store dele af det grønlandske territoriale område findes under havet langs det der kaldes ’kontinentalsokkelen’. 

En forståelse af havbundens landskab på den grønlandske kontinentalsokkel, og hvilke processer der har skabt det – og ikke mindst hvilke processer der stadig er aktive i dag – er en vigtig brik i en fornuftig forvaltning af det store havområde. Det er også vigtigt i forbindelse med anlægsarbejder og efterforskning, f.eks. placering af boreplatforme, kabler og rørledninger.  Endelig har kendskabet til havbunden haft en vigtig rolle i arbejdet med at søge om udvidelse af havområderne syd, øst og nord for Grønland.

I foredraget vil jeg kort belyse de metoder, der bruges ved en maringeologisk kortlægning og vise eksempler på undersøgelser og studier fra grønlandske farvande, som GEUS har bidraget til gennem de sidste 15 år. 

 

Hvornår: onsdag d. 25. marts kl. 19.30

Hvor: Auditorium på Ilimmarfik

Det offentlige foredrag er på dansk - gratis adgang, alle er velkommenKontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere