Søg på Ilisimatusarfik

ILI ILI generalforsamling

07.05.2015

ILI ILI inviterer alle medlemmer og interesserede til generalforsamling 7. maj 2015 kl. 16.15, lokale 2-3.

ILI ILI’s bestyrelse skal skiftes, og du har mulighed for at blive medlem.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer samt referent
 2. Hovedbestyrelsen beretning
 3. Beretning fra tilhørende foreninger
 4. Forelæggelse og godkendelse af organisationens årsregnskab af de stemmeberettiget medlemmer
 5. Indkomne forslag
 6. Diskussion og fastlæggelse af organisationens fremtidige arbejdsopgaver
 7. Fremlæggelse og godkendelse af ændringsforslag til vedtægter
 8. Fastsættelse af kontingent til organisationen
 9. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer
 10. Eventuelt valg af hovedbestyrelsessuppleanter,efter behov
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

§4 Stk. 4. Forslag, der ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, skal være i hovedbestyrelsens hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen, dvs. senest 24. april 2015.

Med venlig hilsen

Hovedbestyrelsen ILI ILIKontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere