Sygeplejerske

Sygeplejerske

Har du en interesse for sundhed, og vil du gerne være med til at hjælpe borgere til at blive sunde og raske efter sygdom?

En uddannelse til sygeplejerske giver mange forskellige muligheder.

Mange sygeplejersker arbejder på sygehuse og sundhedscentre, hvor de plejer patienter, uddeler medicin og planlægger hele behandlingsforløb.

Men uddannede sygeplejersker kan også arbejde med at informere om almen sundhed, undervisning og mange andre ting.

Sygeplejersker har et meget alsidigt job, hvor man både skal bruge sin faglige viden og personlige egenskaber.

Man skal have stor viden om sygdomme og sundhed for at sikre folks sundhed og have gode menneskelige egenskaber, når man skal tale med patienter og pårørende.

Download venligst gældende studieordning for at læse mere om adgangskravene til uddannelsen (du finder studieordningen til højre)

Sygeplejestudiet er en professionsrettet bacheloruddannelse med en længde på 4 år. Fra 1. januar 2008 er uddannelsen blevet en del af Ilisimatusarfik. Det vil sige, at man efter endt uddannelse enten kan tage arbejde som sygeplejerske eller læse videre. Sygeplejerskeuddannelsen veksler mellem teoretiske og praktiske studier, hvor den praktiske/kliniske uddannelse udgør knap en tredjedel af den samlede uddannelse.

Teoretiske studier

Hovedfaget i den teoretiske del er sygepleje. Herudover læses også fag fra sundheds-, natur-, human- og samfundsvidenskaberne.

Sygeplejersken skal kunne benytte sin faglige viden til at vurdere en observation, så behovet for sygepleje kan identificeres. Sygeplejersken benytter sin viden fra den teoretiske undervisning til at planlægge, udføre og vurdere sygeplejehandlinger. Sygeplejefaget består blandt andet af undervisning i menneskets anatomi, fysiologi og biokemi samt mikrobiologi og infektionspatologi. Humaninstiske og samfundsvidenskabelige fag som psykologi, pædagogik, filosofi, videnskabsteori og sociologi giver kvalifikationer til at vejlede patienter og pårørende. Fagene giver desuden forudsætninger for at medvirke til at udvikle sygeplejefaget.

Undervisningen er tilrettelagt med holdundervisning, gruppe- og projektarbejde. Det skemalagte timetal veksler mellem 20-25 timer pr. uge, men man skal regne med at bruge 40-45 timer ugentligt på studierne. Studieaktiviteten dokumenteres gennem prøver eller obligatorisk fremmøde. Studiet er tilrettelagt med vægt på at udvikle den studerendes personlige, faglige og akademiske kvalifikationer. Der afholdes 5 eksterne prøver, hvor den 5. prøve er et bachelorprojekt.

Kliniske studier

De kliniske studier/praktik er længerevarende forløb, der gennemføres i sundhedssektoren i Grønland eller Danmark. I Grønland foregår de på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, på kysten ved sygehuse og sundhedscentre, og i bygder på sygeplejestationer. Undervisningen foregår desuden i sundhedsplejen, ved hjemmesygepleje og på alderdomshjem. I Danmark undervises der i den psykiatriske sygepleje. Der er herudover muligheder for praktikstudier i de nordiske lande.

I de kliniske forløb deltager den studerende i den konkrete sygepleje under vejledning af sygeplejersker og jordemødre. Som sygeplejestuderende lærer, afprøver og udvikler man altså sine kliniske færdigheder i praksis. De kliniske kvalifikationer afprøves ved interne prøver i samarbejde mellem vejledere og sygeplejelærer fra skolen.

 

Herunder kan du kort se uddannelsens kursusudbud. Download studieordningen i højre margin for at se detaljerede beskrivelser af uddannelsens samlede kursusudbud.

 

1. semester
1. semesters prøver I ( 13 ECTS )

Sygeplejeteori, ergonomi, videnskabsteori og forskningsmetodologi, organisation og ledelse, sundhedsjura og sygeplejepraktik

1. semesters prøver II ( 17 ECTS )

Anatomi, fysiologi, embryologi, genetik og biokemi

2. semester
2. semesters prøver ( 30 ECTS )

Sygeplejeteori, ernæring og diætetik, videnskabsteori og forskningsmetodologi, psykologi og sygeplejepraktik

3. semester
3. semesters prøver ( 30 ECTS )

Sygeplejeteori, sygdomslære, mikrobiologi sundhedsinformatik, pædagogik, kommunikation

4. semester
4. semesters prøver ( 30 ECTS )

Sygeplejeteori, sygdomslære, farmakologi Sygeplejepraktik samt anatomi og fysiologi

5. semester
5. semesters prøver ( 30 ECTS )

Sygeplejeteori, epidemiologi og miljømedicin, folkesundhed, sociologi, filosofi, etik og religion, pædagogik og videnskabsteori og forskningsmetodologi

6. semester
6. semesters prøver I ( 23 ECTS )

Sygeplejeteori, organisation og ledelse, sygeplejepraktik

6. semesters prøver II ( 7 ECTS )

Sygeplejeteori, sygdomslære, anatomi og fysiologi

7. semester
7. semesters prøver ( 30 ECTS )

Sygeplejepraktik, organisation og ledelse

8. semester
8. semesters prøver I ( 7,5 ECTS )

Valgfag

8. semesters prøver II ( 22,5 ECTS )

Bachelorkonference, bachelorprojekt: sygeplejeteori, videnskabsteori og forskningsmetodologi

Sygeplejersker uddannes til i et komplekst sundhedsvæsen at varetage sygepleje til børn, unge, voksne og ældre - med såvel akutte som kroniske, somatiske og psykiatriske lidelser.

Sygeplejerskeuddannelsen er vejen til et job, hvor man både arbejder med mennesker og får store faglige udfordringer.

Samtidig giver sygeplejerskeuddannelsen gode muligheder for at komme til udlandet - både under studiet og som uddannet sygeplejerske.

Uddannelsen er tilrettelagt i dialog med aftagerne i det grønlandske sundhedsvæsen.

Gennemført uddannelse giver graden Bachelor i sygepleje, med ret til betegnelsen sygeplejerske og autorisation som sygeplejerske.

Hvis du vil have mere at vide om uddannelsen, så kan du kontakte Studievejledningen eller:

 

Suzanne Møller
Institutleder
Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab
Svend Jungip Aqqutaa 2 
Postboks 1499 
3900 Nuuk
Telefon: +299 38 59 02
E-mail: sum@uni.gl

Instituttet besluttede i 2014, at de studerende fra 2. semester fremover selv skal indkøbe deres litteratur til sygeplejestudiet, og at biblioteket kun skaffer bøger til studerende på 1. semester.

Biblioteket ligger dog fortsat inde med et mindre restlager.

Begrundelsen for at ændre på proceduren var, at mange bøger ikke blev solgt og som biblioteket dermed havde liggende - med en meget stor udgift til følge.

Det er desuden blevet meget lettere at finde og bestille bøger på nettet, og de fleste bøger udgives nu også som e-bøger, hvilket er meget billigere. Fragten er dyr, så det anbefales at de studerende slår sig sammen og bestiller samlet.

I kan købe momsfrit, og en del steder giver studierabat på ca. 10%. Der er også ofte bøger på tilbud hos de store forhandlere.

Forslag til boghandlere på nettet:

Hold 2012 teori

Litteratur indkøbsliste: 3. semester & 4. semester

Lektionskatalog: 1. semester2. semester3. semester5. semester & 6. semester

Eksamenskatalog: 1. semester2. semester3. semester4. semester5. semester & 8. semester

 

Hold 2013 teori

Litteratur indkøbsliste: 1. semester3. semester & 5. semester

Lektionskatalog: 1. semester2. semester3. semester4. semester5. semester6. semester & 8. semester

Eksamenskatalog: 1. semester2. semester3. semester4. semester5. semester6. semester & 8. semester (bachelorprojekt)

 

Hold 2014 teori

Litteratur indkøbsliste: 1. semester & 2. semester

Lektionskatalog: 1. semester2. semester4. semester5. semester & 6. semester

Eksamenskatalog: 1. semester2. semester5. semester & 6. semester

 

Hold 2015 teori

Litteratur indkøbsliste

Lektionskatalog: 1. semester2. semester3. semester & 4. semester

Eksamenskatalog: 1. semester3. semester & 4. semester

 

Hold 2016 teori (& praktik)

Semesterbeskrivelse: 1. semester teori & praktik & 2. semester (ny studieordning)

Dokumentation for praktik: 1. semester

Litteratur indkøbsliste: 1. semester

Dokumentation for praktik: 2. semester 

Portfolio

 

Hold 2012 klinisk

Litteratur indkøbsliste: 3. semester & 4. semester

Lektionskatalog: 1. og 2. semester3. semester4. semester6. semester & 7. semester

Eksamenskatalog: 1. semester2. semester3. semester4. semester6. semester & 7. semester

 

Hold 2013 klinisk

Litteratur indkøbsliste: 1. semester3. semester & 5. semester

Lektionskatalog: 1. og 2. semester3. semester & 7. semester

Eksamenskatalog: 1. semester2. semester & 7. semester

 

Hold 2014 klinisk

Litteratur indkøbsliste: 1. semester & 2. semester

Lektionskatalog: 1. og 2. semester3. semester4. semester & 6. semester

Eksamenskatalog: 1. semester2. semester3. semester4. semester & 6. semester

 

Hold 2015 klinisk

Litteratur indkøbsliste

Lektionskatalog: 1. og 2. semester3. semester & 4. semester

Eksamenskatalog: 3. semester & 4. semester

 

Evaluering af den kliniske uddannelse (efter praktik)

De sygeplejeetiske retningslinier

Etiske retningslinier for opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinier for opgaveskrivning

Ansøgningsfrist 01.03.2018
Start dato September
Sted Peqqissaanermik Ilinniarfik
Søg om optagelse Studieordning 2016 Studieordning 2015 Praktik i Tanzania Studievejledning
Sundhedsvidenskab

Brug litteraturdatabasen til sundhedsvidenskab

Direkte link