Kursus i forskningsformidling

Kursus i forskningsformidling

Som studerende på Ilisimatusarfik eller ansatte i en grønlandsk privat eller offentlig institution ved du en masse om et fagligt emne, som resten af befolkningen ikke kender noget til. Det kan være forfatningers historiske betydning for moderne samfund, ændringer i sælens habitat eller statistik om børns skolegang.

Alt dette vil være interessant almindelige befolkning - men de sluger ikke akademiske opgaver, pivottabeller med normalfordelte tal, eller historiske gennemgange på engelsk, som du gør. Der skal altså noget andet til. Lær hvordan du formidler det i øjenhøjde med den almindelige grønlandske befolkning.

På kurset skal du selv prøve kræfter med forskningsformidling, og eksamen er således produktion af en journalistisk podcast om et selvvalgt videnskabeligt emne/forskningsprojekt.

Efter gennemført kursus kan kursisten:

 • skelne mellem akademisk formidling og journalistisk formidling
 • karakterisere god forskningsformidling
 • have forståelse for målgruppetænkning og hvilke journalistiske midler man kan anvende for at nå en bestemt målgruppe
 • anvende viden om grønlandske medier og den grønlandske befolkning som målgruppe i egen formidling
 • finde en historie i videnskabelige tekster og vinkle og formidle den journalistisk
 • anvende journalistiske virkemidler og metoder til at omdanne akademisk viden til populærvidenskabelig formidling i forskellige medier til den grønlandske befolkning
 • argumentere for journalistiske valg og fravalg i sin egen produktion af forskningsformidling
 • teknisk producere sin egen podcast
 1. Forskning i medierne: vi ser og læser og lytter til eksempler på god forskningsformidling og aflurer mestrene
 2. Grønlandske medier og målgrupper - med besøg hos grønlandske medier
 3. Formidling: sproglige virkemidler (dansk), journalistiske genrer og forskningsformidling
 4. Forskningformidling særligt på grønlandsk: fokus på radiosprog, sproglige udfordringer og korrekt sprog
 5. Spot de spændende historierne i selv kedelige rapporter og akademiske artikler
 6. Forskningsreportage og felttur
 7. Radio- og podcastteknik
 8. Eksamensprojekt: Her skal du bringe al din nyerhvervede viden om journalistisk formidling i spil og selv producere en podcast om et selvvalgt fagligt emne/forskningsprojekt. Optagelserne kan foregå i KNR's studie. Og du vil få vejledning undervejs 
 9. Sprogworkshop

På kurset vil du møde en række undervisere, der vil undervise i hver deres ekspertområde.

Den primære underviser vil være: Charlotte Koldbye, videnskabsjournalist og tidligere leder af Experimentarium Medier. Hun har skrevet for de fleste printmedier i Danmark, lavet videnskabsradio som f.eks. DR's Videnskabens Verden og har været kommunikationskonsulent for fonde og universiteter.

Derudover vil du møde: 

 • Masaana Egede, journalist og radiochef i KNR
 • Aminnguaq Petrussen, journalist, kommunikationsmedarbejder i Selvstyrets departement for Uddannelse 
 • Signe Ravn-Højgaard (kursusansvarlig), Naja Paulsen og Mariia Simonsen fra Afdeling for Journalistik, Ilisimatusarfik

Undervisningen foregår d. 21-30. august 2017, derefter følger eksamensprojekt-perioden.

Da kurset er et intensivt forløb med praktiske øvelser, vil der være mange undervisningstimer.

Undervisningen foregår på Ilisimatusarfik, og feltturen vil være omkring Nuuk (med overnatning undervejs).

Download undervisningsplan ..

Kurset er målrettet Ilisimatusarfik-studerende på tværs af studieretninger samt udefrakommende fra andre grønlandske private og offentlige institutioner.

Kurset kan indgå på både BA- og kandidatniveau, samt tages som et enkeltstående kursus. Kurset er åbent både for studerende og ikke-studerende.

Det er en fordel, men ikke et krav at kunne forstå og tale grønlandsk. Ligeledes skal man kunne forstå dansk.

Eksamensopgaven kan udarbejdes på enten grønlandsk eller dansk.

Kurset giver 7,5 ECTS-points. Det svarer til en samlet arbejdsindsats på ca. 200 timer (inkl. forberedelse, undervisning og eksamensprojekt).

Husk, at du som studerende ved Ilisimatusarfik skal søge om forhåndsgodkendelse af kurset (og senere merit), så det kan indgå i din uddannelse (dette gælder ikke journaliststuderende, hvor kursus allerede er en del af uddannelsesforløbet).

Download:

For at få ECTS-point for kurset skal eksamen bestås.

Ikke-studerende er velkomne til blot at deltage i undervisningen uden at gå til eksamen. Ved aktiv deltagelse udstedes et kursusbevis.

Eksamensopgaven er et journalistisk produkt (en podcast/radioudsendelse), hvor du formidler din egen eller andres forskning. Produktionen vil foregå i samarbejde med KNR, hvor vi bl.a. kan låne studie og teknisk assistance.

Derudover skal du udarbejde en refleksionsrapport, hvor du redegør for de journalistiske valg du har truffet i forbindelse med dit journalistiske produkt.

Kurset er åbent for alle, der opfylder deltagelseskravende - og deltagelse er gratis.

Der er lukket for tilmelding ..

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte kursusansvarlig Signe Ravn-Højgaard på sirh@uni.gl | +299 38 56 87 | +299 23 29 43.