Gitte Adler Reimer får overrakt rektorkæden

Gitte Adler Reimer får overrakt rektorkæden

05.12.2017

Officiel tiltrædelse af ny
rektor Gitte Adler Reimer

Mandag d. 04. december var der officiel tiltrædelse af Ilisimatusarfiks nye rektor Gitte Adler Reimer, hvor hun fik overrakt rektorkæden af prorektor Suzanne Møller. 

Efter den officielle tiltrædelse holdt vores nye rektor tale, og hele arrangementet blev afsluttet med en let reception.

Du kan læse vores nye rektors tale her:

 

Kære bestyrelse, kære fungerende rektor, kære kolleger, kære studerende og gæster;

Velkommen til Ilisimatusarfik og tak fordi I kunne komme til receptionen. Først vil jeg gerne sige en varm tak for den tillid bestyrelsen for Ilisimatusarfik har vist mig ved at vælge mig som rektor for Ilisimatusarfik.

Det er med stor ydmyghed jeg nu overtager rektorposten ved Ilisimatusarfik - der er mange opgaver og planer som skal iværksættes og gennemføres. Som rektor vil jeg lægge stor vægt på at inddrage og samarbejde med medarbejderne og de studerende og være åben om beslutninger som træffes. Ilisimatusarfiks medarbejdere og studerende er vigtige nøgler til at sikre gode resultater til gavn for samfundet derfor er det vigtigt at tilvejebringe muligheder for at udvikle høje faglige kompetencer inden for undervisning og forskning.

De studerende på Ilisimatusarfik er utrolig vigtige for institutionen og landets fremtid. På institutionens vegne kan jeg kun udtrykke stolthed over det faktum, at vores studerende og dimittender er eftertragtede inden for en række grene af erhvervs- og samfundslivet. Det til trods, skal vi ikke læne os tilbage i selvtilfredshed men derimod bidrage hver sit til at sikre og højne kvaliteten af vores uddannelser. Det er vigtigt at vi uddanner studerende som oplever succes, glæde og stolthed ved at studere og dimittere fra Ilisimatusarfik. Denne opgave skal ikke kun løftes af vores dygtige undervisere og medarbejdere i studieservice og administrationen men skal bl.a. også ske i samarbejde med vores meget aktive studenterforening Ili Ili, som på ganske få år har fået genetableret foreningen til stor gavn for hele Ilisimatusarfik og det grønlandske samfund.

En af mine arbejdsopgaver er at styrke læreruddannelsen og området for efteruddannelse og det er min klare overbevisning, at det er meget vigtigt at få opkvalificeret læreruddannelsen gennem efteruddannelse - et tiltag som jeg også mener, er relevant for andre afdelinger på Ilisimatusarfik.  Institut for lærings forskningsmæssige udvikling skal sikres ved et tættere samarbejde med forskere/professorer på Ilisimatusarfik og andre relevante samarbejdspartnere i Danmark og internationalt.

Forskningsbaseret undervisning kræver forskning, forskere og ph.d. studerende. Ved at løfte forskningsdelen vil man kunne øge kvaliteten og bredden i undervisning og forskningen. 

Mine visioner og tanker for udvikling af de mange fag og uddannelser på Ilisimatusarfik har samme høje prioritering som ved institut for læring. Men for at nå kvaliteten og bredden i undervisning og forskning er det Ilisimatusarfiks strategiske mål at få samlet universitetets aktiviteter til et campusområde. Der er store fordele ved at samle hele Ilisimatusarfik i et campusområde ikke kun i forhold til kvalitetsløft for undervisning og forskning - et samlet campus vil bidrage til at Ilisimatusarfik bliver et globalt og internationalt universitetshub.

For Ilisimatusarfik er det meget vigtigt at dyrke samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Dette gøres ved at institutionen proaktivt kontakter samarbejdspartnerne, ligesom jeg mener Ilisimatusarfik fortsat skal arrangere lokale, nationale og internationale konferencer og seminarer. Gennem sådanne arrangementer skal Ilisimatusarfik vise sin synlighed og demonstrere at man er førende inden for grønlandsk og arktisk forskning. Samtidig skal synligheden også medvirke til at man i det grønlandske samfund får følelsen af medejerskab til Grønlands højeste uddannelsesinstitution - Ilisimatusarfik skal åbne sine døre og invitere til samarbejde.

Vores første rektor ved Ilisimatusarfik professor Robert Petersen og i øvrigt min gamle underviser som jeg beundrer meget sendte mig et kort for at lykønske mig med min nye post som rektor – samtidig bad han mig også om at være en god leder for Ilisimatusarfik. Det ønske vil jeg af hele mit hjerte prøve at leve op til - en opgave jeg håber bestyrelsen, medarbejderne, de studerende og det grønlandske samfund vil være med til at løfte sammen med mig. For hvis noget skal løftes så skal vi løfte i flok. 

Til slut vil jeg gerne sige tusind tak til fungerende rektor Suzanne Møller for hendes store arbejde i den tid hun har siddet som rektor. Suzanne du har simpelthen på en meget professionel og meget kvalificeret måde ledet universitetet - som studerende og som dine kolleger har vi haft stor glæde og fornøjelse af dit lederskab. Jeg glæder mig utrolig meget til mit fortsatte samarbejde med dig som prorektor.

Suusaat qujanarujussuaq.Kommunikationskontor

Kom nemt i kontakt med vores kommunikationskontor

Læs mere

Arrangementer

Offentlige arrangementer på Ilisimatusarfik

Læs mere

Ilisimatusarfik i pressen

Se oversigt vedr. Ilisimatusarfiks omtale i presse og medier

Læs mere