Job

Job

Her på siden kan du se alle ledige stillinger ved Ilisimatusarfik.

GENOPSLAG - Studiechef til Ilisimatusarfik / Grønlands Universitet

Spændende lederstilling med ansvar for universitetets studieservice

Ilisimatusarfik / Grønlands Universitet er et lille universitet med ca. 700 studerende og er centralt placeret i den Arktiske verden og i den arktiske forskning. Vi er midt i en spændende omstillings- og udviklingsproces på tværs af både egne og især nordiske grænser.

Vi søger en ny studiechef med stor viden om uddannelsesverden særligt i Grønland; men også gerne internationalt. Tiltrædelse 1. september 2017 eller efter aftale.

Studiechefen har det overordnede ansvar for universitetets Studieservice, som består af en række enheder fordelt på forskellige fysiske placeringer i Nuuk: 

 • Studieservicekontorer
 • Eksamenskontor
 • Internationalt Kontor
 • Studievejledningen 

Studiechefens ansvarsopgaver er mangeartede og omfatter bl.a.

 • opgaven med at styrke Studieservice på tværs af universitetets fire institutter med fælles indsatser og mål
 • en synlig, stærk og pragmatisk ledelse med fokus på medarbejdere og studerende 
 • professionalisering af studiemiljøet via understøttelse, dialog, samarbejde og kommunikation
 • styrkelse af studie- og karrierevejledning 
 • et stærkt internationalt kontor 
 • opbygning af et styrket Eksamenskontor med forenklede arbejdsgange og smidig ekspedition
 • en serviceminded og professionel betjening af studerende og undervisere
 • sparring med og understøttelse af universitetsledelsen i alle spørgsmål vedrørende uddannelse, vejledning og internationalisering

Studiechefen skal desuden indgå i sagsbehandling og administration af den grønlandske studiestøtte, i den årlige optagelsesprocedure samt i udvikling og vedligehold af en ny studenterdatabase. 

Du får en central rolle i revision af nuværende uddannelser, implementeringen af nye uddannelser og i udformningen af uddannelsesstrategiske planer i tæt samspil med ledelsen. 

Du bliver leder for syv engagerede medarbejdere som gennem et øget fokus på teamoptimering skal kunne understøtte og erstatte hinanden i pressede og uventede situationer. 

Studieservice er en del af universitetets Fællesadministration, og det bliver en af dine daglige arbejdsopgaver at bidrage til et godt arbejdsklima på Ilisimatusarfik på tværs af de administrative enheder.

Vi forventer, at du

 • har en relevant akademisk baggrund og uddannelse
 • har dokumenteret ledelseserfaring med personaleansvar
 • har praktisk erfaring med at koordinere og styre administrative processer
 • har erfaring med arbejde med studerende 
 • har evner for forhandling og for samarbejde
 • har kompetencer for it-understøttelse, af relevante arbejdsgange
 • er god til at kommunikere – på flere sprog
 • kan arbejde både selvstændigt og i samarbejde med øvrigt personale inden for områderne
 • er ansvarsbevidst, initiativrig og udadvendt
 • og ikke mindst være klar til at gribe alle de bolde, der bliver kastet i din retning

Der vil endvidere blive lagt vægt på, at du har en vis fortrolighed med administration af studiestøtte, kendskab til det grønlandske uddannelsessystem og til grønlandske samfundsforhold i det hele taget.

Vi tilbyder

 • et spændende job med personlige og faglige udfordringer 
 • en travl hverdag der ofte foregår på tre forskellige sprog 
 • et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor den enkelte har mulighed for at præge dagligdagen

Lidt om organisationen

Universitetet har p.t. fire institutter med i alt 10 forskellige uddannelser: 

 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik
 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring 
 • Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab 

Ilisimatusarfik tilbyder desuden enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. 

Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.  

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos universitetsdirektør Mette Barslund på meba@uni.gl.

Motiveret ansøgning samt CV med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt evt. udtalelser, bilagt kopier af eksamensbeviser fremsendes i én fil senest d. 19. juli kl. 12.00 til mailadressen job@uni.gl eller via ansøgningsmodulet på Selvstyrets http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

Ilisimatusarfik opretter en ny stilling i forbindelse med overdragelsen af Gymnasiepædagogikum fra Departementet for Uddannelse, kultur, Forskning og Kirke til Institut for Læring. Stillingen refererer til prorektor, med dagligt samarbejde med og betjening af Institutleder ved Institut for Læring hvor Centeret er lokeret. 

Centeret vil have ansvar for universitetets pædagogiske udviklingsarbejde og skal varetage Gymnasiepædagogikum, adjunktpædagogik, praktikvejlederuddannelse og kurser for medarbejdere. 

Vi søger en person, der har følgende personlige kompetencer:

 • Erfaring med, at arbejde med systematisk sagsbehandling med respekt for faglige behov
 • Der har IT-kundskaber på superbrugerniveau særligt Excel og Outlook 
 • Der er bruger af skemalægningsprogrammet UNTIS
 • Der lægges vægt på økonomisk erfaring
 • Der er dobbeltsproget – gerne indenfor Dansk/Grønlandsk og/eller Engelsk
 • Der er samarbejdsvillig og imødekommende samtidig med at krav og systematikker overholdes
 • Der er løsningsorienteret, pligtopfyldende og serviceminded
 • Der kan have flere bolde i luften uden at miste overblikket
 • Der trives i et udviklingsmiljø, hvor der er mulighed for stor medindflydelse på opgaver og instituttets udvikling

Arbejdsopgaver 

 • Tovholder op udvikling af centeret
 • Administrative opgaver i forbindelse med afholdelse af Gymnasiepædagogikum, herunder fakturering og rejse- og opholdsbestilling inkl. opfølgning i samarbejde med afdelingsleder
 • Referentopgaver ved instituttets ledelsesmøder, personalemøder samt institutrådsmøder
 • Årshjul, bistand til institutledelsen i forhold til dokumenter og afrapportering

Stillingen ønskes besat af en person med videregående uddannelse indenfor: 

  • Økonomi og regnskab 
  • Juridisk administration
  • Akademisk administrativ uddannelse
  • Det socialfaglige eller samfundsfaglige felt

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er til besættelse d. 1. juli 2017 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder, Britta Lohmann, på telefon +299 385702 eller mailadressen blo@uni.gl.

Motiveret ansøgning samt CV med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt evt. udtalelser, bilagt kopier af eksamensbeviser fremsendes senest d. 26. juni kl. 12.00 til mailadressen job@uni.gl eller via ansøgningsmodulet på Selvstyrets hjemmeside http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

Socialrådgiveruddannelsen, Afdelingen for Sociale Forhold, Ilisimatusarfik, søger en studieadjunkt/faglærer i socialt arbejde fra d. 1. september 2017 eller snarest derefter.

Afdelingen for Sociale Forhold uddanner socialrådgivere og udbyder desuden en decentral socialrådgiveruddannelse samt rådgivningsassistentuddannelsen.

Stillingen byder på gode faglige udviklingsmuligheder og faglig sparring.

Stillingen som underviser indebærer undervisning på vores ordinære uddannelse samt de decentrale uddannelser. 

Hovedopgaver og forventninger

 • Undervisning på alle uddannelser ved Sociale Forhold 
 • Tilrettelægge undervisningen ud fra uddannelsernes studieordning og uddannelsesplan
 • Skemalægning og ansvar for udarbejdelse af lektionsplaner for hvert modul i uddannelserne, i samarbejde med afdelingens øvrige ansatte 
 • Temaundervisning i afdelingen
 • Modulansvarlig for et eller flere undervisningsmoduler 
 • Vejledning af de studerende 
 • Eksamination af de studerende
 • Intern censurering

Der kan forekomme rejseaktivitet hen over året.

Som ansat indgår man i afdelingens:

 • Ugentlige afdelingsmøder
 • Pædagogiske dage
 • Husmøder for de studerende
 • Institutmøder og andre styrende organer

Vi forventer, at du er

 • Minimum BA socialrådgiver og gerne med en efteruddannelse evt. en Diplomuddannelse
 • At du har erfaring med og er glad for formidling og undervisningsopgaver
 • At du har stærkt kendskab til det sociale felt i Grønland
 • Gerne dobbeltsproget dansk/grønlandsk og kan engelsk

Vi kan tilbyde

 • Et stærkt fagligt miljø
 • Mulighed for personlig kompetenceudvikling
 • Deltagelse i forskellige udviklingsopgaver
 • Deltagelse i mulige forskningsprojekter

Stillingen ønskes besat af en uddannet socialrådgiver, gerne med en master eller kandidat som overbygning, eller andre uddannelser og kurser samt erhvervserfaring, der kan dispensere for en manglende kandidat/masteruddannelse. Ved eventuel ansættelse vil der blive lagt vægt på, at der laves en kompetenceudviklingsplan for den ansatte med henblik på videreuddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jeanette Sandy Shalmi jesa@uni.gl eller telefon +299 385669.

Ansøgning samt CV og relevante eksamensbeviser fremsendes senest d. 14. juli kl. 12.0 til mailadressen job@uni.gl eller via ansøgningsmodulet på Selvstyrets hjemmeside http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

Ph.d.-stilling til projektet Qimmeq – Grønlands slædehundekultur fra fortid til nutid  

Ilisimatusarfik søger en ph.d.-studerende til projektet ”Qimmeq” med tiltrædelse 1. juli 2017. 

Vi forventer, at du

 • har en Cand. Mag. i kultur og samfundshistorie
 • har den fulde finansiering af ph.d.-forløbet på plads med ekstern funding
 • i øvrigt opfylder kravene for at kunne indskrives som ph.d.-studerende 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos universitetsdirektør Mette Barslund på meba@uni.gl.

Motiveret ansøgning senest d. 29. juni kl. 12.00 til mailadressen job@uni.gl eller via ansøgningsmodulet på Selvstyrets http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

1-2 studieadjunter/-lektorer/adjunkter til undervisning i grønlandsk på Institut for Læring til ansættelse 1. september 2017 eller efter aftale

Læreruddannelsen er en professionsrettet bacheloruddannelse, organiseret under Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, på Institut for Læring. Du vil indgå som en del af en undervisergruppe på omkring 25 undervisere. 

Institut for Læring har ca. 180 studerende og består af en ordinær læreruddannelse og en decentral læreruddannelse, der fungerer via fjernundervisning og internater. Derudover varetages relevant efter- og videreuddannelser for folkeskolelærere. Institut for Læring er en forskningsbaseret institution, hvor alle undervisere forventes at indgå i forsknings og udviklingsarbejder indenfor deres arbejdsområde. Ansatte med ph.d.-grad får særskilt forskningstid.

Vi søger lektorer/adjunkter/studieadjunkter, der brænder for at ruste vores studerende til at varetage rollen som folkeskolelærere i Grønland, samt styrke det eksisterende lærerkorps i Grønland gennem relevante efter- og videreuddannelser. Institut for Læring undergår i denne periode en større udviklings- og reformproces, hvorfor vi søger medarbejdere, der kan bidrage konstruktivt til dette udviklingsarbejde. 

Arbejdsopgaver

 • Varetage undervisningen af lærerstuderende i grønlandsk, såvel som modersmål og som andet- og fremmedsprog
 • Løbende udvikling af faget grønlandsk 
 • Udvikle modersmålsdidaktik og fremmedsprogsdidaktik
 • Indgå i tværfagligt samarbejde med øvrige fagteams på læreruddannelsen 
 • Gennemføre udviklings- og/eller forskningsprojekter, alene og i samarbejde med kolleger og med folkeskolen
 • Indgå i projekter rettet mod udvikling af læreruddannelsen og efter- og videreuddannelserne
 • Evt. forskning jf. kvalifikationer

Vi tilbyder

 • Et arbejdsmiljø i rivende udvikling, hvor der tilstræbes balance mellem selvstændighed og teamwork i arbejdsopgaverne
 • Et levende undervisningsmiljø med engagerede og motiverede kolleger
 • Et aktivt forskningsmiljø med masser af faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder 

Følgende kvalifikationer og kompetencefelt vægtes i ansøgningsrunden

 • Du har relevant uddannelsesbaggrund på minimum kandidatniveau, og eventuelt gerne vil starte på et ph.d forløb.
 • Du har undervisningserfaring
 • Du har erfaring med at arbejde med et alment didaktisk og professionsrettet sigte
 • Du har erfaring med udviklingsprojekter- gerne med relation til folkeskoleområdet
 • Du kan tilrettelægge arbejdsform og arbejdsproces ud fra givne forudsætninger, gennem et samarbejde med øvrige undervisere 
 • Du har indsigt i nyere sproglig forskning internationalt, med fokus på læreruddannelse og folkeskoleområdet
 • Har kendskab til både modersmål- og fremmedsprogsdidaktik
 • Du er indstillet på at varetage undervisning tværfagligt eller skabe mulighed for tværfaglige samarbejder
 • Du har erfaring med koordineringsopgaver
 • Du trives med nye udfordringer i et dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø
 • Du kan anvende medier i din undervisning
 • Følgende grønlandsk færdigheder vægtes: begynderlæsning, børne- og ungdomslitteratur, faglæsning, historisk læsning, grammatik og genreskrivning 

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er til besættelse d. 1. september 2017 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere oplysninger om uddannelsen kan hentes på universitetets hjemmeside www.uni.gl,  hvor dele af studieordningen findes og hvor du også kan læse mere om universitetet.  Yderligere information om stillingerne kan fås ved henvendelse til Institutleder Britta Lohmann telefonisk på +299 38 57 02 eller på mailadressen: blo@uni.gl.

Motiveret ansøgning, samt CV med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt evt. udtalelser, bilagt kopier af eksamensbeviser og publikationsliste m.v. fremsendes senest d. 24. juli 2017 kl. 12.00 til mailadressen: job@uni.gleller via ansøgningsmodulet på Selvstyrets http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

Samtaler afholdes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. 

 


Kontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere