Job

Job

Her på siden kan du se alle ledige stillinger ved Ilisimatusarfik.

Stillingsbeskrivelse og kvalifikationskrav

Der opslås en stilling som adjunkt/lektor i historie ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, på Institut for Kultur, Sprog og Historie ved Afdelingen for Kultur- og Samfundshistorie. Ansættelsen sker som adjunkt eller lektor.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2017.

Ansøgeren skal have en relevant universitetsuddannelse og kunne dokumentere forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer på mindst adjunkt-niveau.

Stillingen indbefatter undervisning, herunder vejledning og eksamination, og forskning. Udover undervisning og forskning forventes den ansatte at deltage i det administrative og kollegiale samarbejde.

Til stillingen er knyttet en forskningsforpligtelse, som fortrinsvis forventes anvendt til studier af emner vedrørende Grønlands historie efter 1700.

Den undervisning og vejledning, der knyttes til stillingen, dækker undervisning i historisk metode, idéhistorie og videnskabsteori dele af verdenshistorie og historiske emnefag på bachelor- og kandidatuddannelsen samt vejledning i tilknytning til undervisningen og vejledning af specialeskrivere og ph.d.-studerende.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk, engelsk eller grønlandsk.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 med fire institutter, herunder Institut for Kultur og Samfundshistorie. Med universitetsreformen i 2008 (fusionering, ekstern bestyrelse m.m.) skiftede instituttet navn til Afdeling for Kultur og Samfundshistorie under et fusioneret Ilimmarfik Institut.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, har fire institutter: Institut for Kultur, Sprog og Historie, Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Institut for Læring og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Instituttet for Kultur, Sprog og Historie omfatter tre klassiske universitetsuddannelser samt et professionsrettet bacheloruddannelse. De er placeret i hver sin afdeling: Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie, Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier, Afdeling for Teologi og Afdeling for Oversættelse og Tolkning.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.

På Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie udbydes en 3-årig bacheloruddannelse, en 5-årig etfags kandidatuddannelse (bachelor + overbygning), en hovedfagsuddannelse i historie på 3½ år og en sidefagsuddannelse på 1½ år. De to sidste sigter på undervisning i gymnasiet.

Ved Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie er der fire og en halv fuldtidsansatte med undervisnings- og forskningsforpligtelse samt omkring 50 studerende.

Ansøgningen

Ansøgere skal klart angive om, der søges en stilling som adjunkt eller som lektor.

Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer
 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på tre personer hvorfra, der kan hentes reference
 • Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste
 • Medsendte værker (jfr. Bilag 8) markeres med * i publikationslisten.
 • Bilag 5: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er)
 • Bilag 6: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt portfolie og pædagogikum)
 • Bilag 7: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 8: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen

Bedømmelse og ansættelsesprocedure

Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Gitte Adler Reimer, +299 38 56 52, gitr@ks.uni.gl.

Ansøgningen skal mærkes ”Stilling, adjunkt/lektor i historie” og sendes med bilag, inklusiv de valgte publikationer i tre eksemplarer, til:

Ilisimatusarfik

Postboks 1061

3900 Nuuk

Grønland

Eller til: job@uni.gl eller via ansøgningsmodulet på http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest d. 1. maj 2017.

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik søger to lektorer/adjunkter til undervisning og forskning i økonomifagene i Afdeling for Samfundsvidenskabelige og Økonomiske studier.

Stillingerne er ledige til besættelse 1. august 2017 eller efter aftale.

De faglige profiler for stillingerne skal dække følgende fagområder: økonomistyring, eksternt regnskab, finansiering, organisation, strategi, markedsanalyse og marketing.

Stillingerne indebærer en forpligtelse til undervisning, vejledning, forskning og medvirken til faglig udvikling af fagområderne. 

Ansøgere til stillingerne som adjunkt eller lektor skal have en relevant universitetsuddannelse og kunne dokumentere forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer. Der vil være mulighed for at tiltræde stillingen som adjunkt med et sideløbende ph.d.- forløb.

Alle ansøgere forventes at være i besiddelse af et godt kendskab til aktuelle samfundsvidenskabelige og økonomiske problemstillinger i Grønland eller øvrige Arktiske egne.

Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:

 • Cand. oecon., cand. merc. eller tilsvarende
 • Relevant ph.d. grad for adjunkt- eller lektoransøgere
 • Undervisningserfaring
 • Videnskabelige kvalifikationer

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk/nordisk, engelsk eller grønlandsk.

Ansøgningen

Ansøgere skal klart angive om der søges en stilling som lektor eller adjunkt.

Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer herunder ph.d.-bevis
 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på personer hvorfra, der kan hentes reference
 • Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Vedlagte værker (jfr. bilag 8) markeres med * i publikationslisten
 • Bilag 5: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til fremtidige forskning. Ansøgere der ønsker at søges stillingen som adjunkt med phd -forløb skal opfylde kriterierne i retningslinjer for indskrivning som phd- studerende: http://www.uni.gl/media/1538536/faelles-phd-retningslinjer-ilisimatusarfik-til-godkendelse-i-ar-2016-v-19-april-2.pdf
 • Bilag 6: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt port folie og bevis for adjunkt pædagogikum)
 • Bilag 7: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 8: Op til tre publikationer. Ansøger udvælger højst tre publikationer som er særligt relevante for bedømmelsen

Bedømmelse og ansættelsesprocedure

Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. Udvalget kan indhente yderligere oplysninger, hvis det anses for nødvendigt. 

Løn- og ansættelsesforhold 

Løn - og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Institutleder Gestur Hovgaard, telefon: +299 38 56 72, e-mail: gehov@uni.gl.

Ansøgningen skal mærkes ”Stilling Adjunkt/lektor” og sendes med bilag, inklusiv de valgte publikationer til:

Ilisimatusarfik

Postboks 1061

3900 Nuuk

Grønland

eller til job@uni.gl eller via ansøgningsmodulet på http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest d. 28. april 2017.

 


Kontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere