Job

Job

Her på siden kan du se alle ledige stillinger ved Ilisimatusarfik.

Ph.d.-stilling til projekt om virkningen af døgnanbringelser for børn og unge i Grønland

Ilisimatusarfik / Grønlands Universitet er et lille universitet med ca. 700 studerende og er centralt placeret i den Arktiske verden og i den arktiske forskning.

Institut for sociale forhold, økonomi og journalistik ved Ilisimatusarfik søger én ph.d.-studerende til et projekt om virkningen af døgnanbringelser for børn og unge i Grønland, med tiltrædelse 1. oktober. 

Vi forventer, at du

 • Har en relevant videregående uddannelse, fx cand. pæd. fil eller lignede.
 • Har den fulde finansiering af ph.d.-forløbet på plads
 • Har en grundig viden om kohorte-undersøgelser, herunder registerforskning og mixed methods med kombination af kvantitative og kvalitative forskningsdesign.
 • Har et grundigt praktisk kendskab til anbringelsesområdet i forskellige dele af Grønland og gerne i Vestnorden samt med ledelsesuddannelse og praksis erfaring fra den offentlige forvaltning i Grønland.
 • I øvrigt opfylder kravene for at kunne indskrives som ph.d.-studerende

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos universitetsdirektør Mette Barslund på meba@uni.gl.

Motiveret ansøgning samt CV med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt evt. udtalelser, bilagt kopier af eksamensbeviser fremsendes i én fil senest d. 20. september kl. 12.00 til mailadressen job@uni.gl eller via ansøgningsmodulet på Selvstyrets http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

GENOPSLAG - Socialrådgiveruddannelsen, Afdelingen for Sociale Forhold, Ilisimatusarfik, søger en studieadjunkt/faglærer i socialt arbejde fra d. 1. november 2017 eller snarest derefter

Afdelingen for Sociale Forhold uddanner socialrådgivere og udbyder desuden en decentral socialrådgiveruddannelse samt rådgivningsassistentuddannelsen.

Stillingen byder på gode faglige udviklingsmuligheder og faglig sparring.

Stillingen som underviser indebærer undervisning på vores ordinære uddannelse samt de decentrale uddannelser. 

Hovedopgaver og forventninger 

 • Undervisning på alle uddannelser ved Sociale Forhold 
 • Tilrettelægge undervisningen ud fra uddannelsernes studieordning og uddannelsesplan
 • Skemalægning og ansvar for udarbejdelse af lektionsplaner for hvert modul i uddannelserne, i samarbejde med afdelingens øvrige ansatte 
 • Temaundervisning i afdelingen
 • Modulansvarlig for et eller flere undervisningsmoduler 
 • Vejledning af de studerende 
 • Eksamination af de studerende
 • Intern censurering

Der kan forekomme rejseaktivitet hen over året.

Som ansat indgår man i afdelingens

 • Ugentlige afdelingsmøder
 • Pædagogiske dage
 • Husmøder for de studerende
 • Institutmøder og andre styrende organer

Vi forventer, at du er

 • Minimum BA socialrådgiver og gerne med en efteruddannelse evt. en Diplomuddannelse
 • At du har erfaring med og er glad for formidling og undervisningsopgaver
 • At du har stærkt kendskab til det sociale felt i Grønland
 • Gerne dobbeltsproget dansk/grønlandsk og kan engelsk

Vi kan tilbyde

 • Et stærkt fagligt miljø
 • Mulighed for personlig kompetenceudvikling
 • Deltagelse i forskellige udviklingsopgaver
 • Deltagelse i mulige forskningsprojekter

Stillingen ønskes besat af en uddannet socialrådgiver, gerne med en master eller kandidat som overbygning, eller andre uddannelser og kurser samt erhvervserfaring, der kan dispensere for en manglende kandidat/masteruddannelse. Ved eventuel ansættelse vil der blive lagt vægt på, at der laves en kompetenceudviklingsplan for den ansatte med henblik på videreuddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jeanette Sandy Shalmi jesa@uni.gl eller telefon +299 385669.

Ansøgning samt CV og relevante eksamensbeviser fremsendes senest d. 25. september kl. 12.0 til mailadressen job@uni.gl eller via ansøgningsmodulet på Selvstyrets hjemmeside http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

AC-fuldmægtig til Studieservice,  Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet

Interesserer du dig for uddannelse? Er du grundig og systematisk? Kan du byde ind med nye arbejdsgange?

Hvis du sætter pris på gode kollegaer, en afvekslende hverdag, mulighed for udvikling og for at sætte dit eget præg - ja så har vi lige stillingen til dig!

Om stillingen

Vi er i Studieservice 8 medarbejdere (inklusiv dig) til at servicere ca. 600 studerende og ca. 100 undervisere. Da vi er et lille team, skal alle kunne indgå i opgaver på tværs og hjælpes samtidig med, at man er tovholder på bestemte områder.

Universitetets administration, som Studieservice er en del af, spiller en meget vigtig rolle i organisationen og er med til at støtte op om de studerende, underviserne, kollegerne, borgerne og samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at du ser din rolle i forhold til en gruppe af forskellige mennesker, men holder for øje, at først og fremmest er vi her for vores studerende - og vi er her, når de har brug for hjælp.

Dine arbejdsopgaver

 • Administration af de studerendes uddannelsesforløb - fra optagelse til dimission
 • Forvaltning af uddannelsesstøtte i samarbejde med Departementet for Uddannelse
 • Vejledning og besvarelse af spørgsmål vedr. uddannelsesstøtte og rejser
 • Deltagelse i udviklingen af arbejdsprocesserne og sagsbehandling 
 • Bistå studiechefen med udviklingsopgaver, fortolkning af lovgivning, analyseopgaver mv. 

Kvalifikationer

 • Videregående uddannelse
 • Gerne tresproget: grønlandsk, dansk og engelsk
 • Positiv tilgang til alle opgaver
 • Erfaring fra lignende stilling er en fordel, men ikke et krav
 • Stærke systemkompetencer

Der ligger en del sagsbehandling i jobbet, så du skal selvstændigt kunne forholde dig til lovgivning og træffe beslutninger.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte studiechef Line Ellemann Høgh på +299 385615 eller lieh@uni.gl.

Ansættelse sker hurtigst muligt. Ansøgningsfrist er kl. 12.00 mandag den 2. oktober 2017.

Ansøgning, uddannelsesbeviser og evt. referencer sendes elektronisk til job@uni.gl.

Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – har en stilling ledig som HR medarbejder/afdelingsleder i Personaleafdelingen under Fællesadministrationen. 

Stillingen vil kunne besættes pr. 1. november eller efter aftale.  

Du vil arbejde med

 • Lønadministration og lønafstemning 
 • Rejsebestilling og indkvartering 
 • Generelle HR opgaver og personalesagsbehandling
 • Udarbejdelse af kontrakter  

Du vil også skulle deltage i Fællesadministrationens øvrige arbejdsopgaver. Der vil være mulighed for, at du kan specialisere dig inden for dine særlige kompetenceområder.

Vi forventer, at du

 • har en kontoruddannelse, gerne med videreuddannelse 
 • flere års erhvervserfaring – gerne personalesagsbehandling
 • gerne kendskab til Selvstyrets procedurer, regler og værktøjer
 • har kendskab til almindelige IT-værktøjer 
 • er ansvarsbevidst og er god til at organisere 
 • er serviceminded og har lyst til at være med til at indgå i et bredt samarbejde med undervisere og øvrige ansatte 
 • kan grønlandsk, dansk og med fordel engelsk

Vi tilbyder

 • et job med udfordringer og mulighed for både personlig og faglig udvikling 
 • et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor den enkelte har mulighed for at præge dagligdagen 
 • løn efter gældende overenskomst 
 • der kan ikke anvises bolig til stillingen 

Du vil referere til Regnskabschefen for Økonomi- og Personaleafdelingen og Direktøren. 

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere oplysninger

Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte Regnskabschef Otto Mikaelsen, otmi@uni.gl, 38 56 22 eller Universitetsdirektør Henriette Nolsøe Rosing, henr@uni.gl, 38 56 03.

Motiveret ansøgning samt CV og relevante eksamensbeviser fremsendes i én fil senest d. 6. oktober kl. 12.00 til mailadressen job@uni.gl eller via ansøgningsmodulet på Selvstyrets http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

 

Om Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik består af 4 institutter. 

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie 
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere 
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:

Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. 

Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Ilisimatusarfik / Grønlands Universitet er med sine 750 studerende og ca. 100 medarbejdere Grønlands største forsknings- og uddannelsesinstitution. Ilisimatusarfik er centralt placeret i den arktiske verden og i den arktiske forskning. Vi er midt i en spændende omstillings- og udviklingsproces på tværs af både egne og internationale grænser.

Vi søger en forskningskoordinator med stor viden om forskningsverdenen i Grønland, Arktis, nordiske lande og internationalt. Tiltrædelse d. 1. december 2017 eller efter aftale.

Forskningskoordinatoren har det overordnede ansvar for oprettelse og drift af universitetets forskningskontor.

Arbejdsopgaver

Forskningskoordinatoren rådgiver og støtter Ilisimatusarfiks ledelse, afdelingsledere, forskere, forskergrupper og forskningscentre i forhold til en lang række opgaver på det forskningsadministrative område. Heri indgår kvalitetssikring af ansøgninger om eksterne midler til forskning fra fonde, forskningsråde, Nordiske- og EU-midler.

Forskningskoordinatorens arbejdsopgaver omfatter bl.a.

 • Tovholder på projektudvikling og fundraising i samarbejde med forskere ved Ilisimatusarfik, erhvervslivet, myndigheder og civilsamfundet
 • Bidrage til fokus på kommercialisering af forskning – bl.a. ved at inddrage Greenland Venture/Greenland Business i aktiviteter
 • Forskningskoordinering, herunder budgetopfølgning og regnskabsføring, samt koordinering af forskningsaktiviteter.
 • Udvikling af fundraisings strategi i samarbejde med forskningsaktører
 • Understøtte fundraising til forskningsprojekter ved Ilisimatusarfik
 • Initiere møder med forskere ved Ilisimatusarfik og give support på ansøgninger, bl.a. gennem udvikling af CV’er
 • Afholdelse af temadage/workshops indenfor projektudvikling og fundraising
 • Gennemførelse af forskningsevalueringer i samarbejde med relevante enheder på Ilisimatusarfik
 • Sekretær for ph.d. skolen

Kvalifikationer

Du forventes at have en relevant akademisk baggrund og uddannelse.

Vi forventer du har erfaring med forskningsadministrative opgaver, herunder:

 • Kvalitetssikring af formelle krav inklusive budgetter i ansøgninger om eksterne midler.
 • Opfølgning på og afrapportering af forskningsprogrammer/-projekter mht. såvel indhold som økonomi.
 • Har viden og erfaringer i arbejde med nationale og internationale tilskudsgivere, herunder særligt de private og internationale fonde.
 • Samarbejde med forskere med både humanistisk, samfundsvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig og naturvidenskabelig baggrund

Vi forventer, at du som person

 • Kan arbejde selvstændigt og i samarbejde med øvrigt personale på områderne
 • Har udprægede samarbejds- og kommunikationsevner – såvel internt på Ilisimatusarfik som eksternt i forhold til fonde, forskningsråd mv.
 • Kan kommunikere på flere sprog, herunder gode engelske kundskaber
 • Er robust og trives med mange samtidige komplekse opgaver

Vi tilbyder

 • et spændende job med personlige og faglige udfordringer 
 • en travl hverdag der ofte foregår på tre forskellige sprog 
 • et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor den enkelte har mulighed for at præge dagligdagen 

Lidt om organisationen

Universitetet har p.t. fire institutter med i alt 10 forskellige uddannelser: 

 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik
 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring 
 • Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab 

Ilisimatusarfik tilbyder desuden enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. 

Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd. Forskningskoordinatoren placeres i ledelsessekretariatet med reference til universitetsdirektøren og rektor.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos rektor, Suzanne Møller, på sum@uni.gl eller tlf. +299 38 56 00.

Motiveret ansøgning samt CV med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt evt. udtalelser, bilagt kopier af eksamensbeviser fremsendes i én fil senest d. 16. oktober kl. 12.00 til mailadressen job@uni.gl eller via ansøgningsmodulet på Selvstyrets jobportal http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

 


Kontakt

Du kan kontakte os på mange forskellige måder

Læs mere

Find forsker

Kom nemt i kontakt med vores forskere på Ilisimatusarfik

Læs mere