Gitte Adler Reimer (Tróndheim)

Gitte Adler Reimer (Tróndheim)

Institutleder, afdelingsleder, lektor, ph.d.
Institut for Kultur, Sprog & Historie
Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie
Ilimmarfik, Manutooq 1 
Postboks 1061 
3900 Nuuk
Telefon: +299 38 56 52
Lokale: C219
E-mail: gitr@uni.gl