Find forsker

Find forsker

Navn Afdeling Emne Telefon Email
Anders Øgaard Institut for Læring E-læring, Fjernundervisning +299 38 57 13 andgaard@uni.gl
Andreas Otte Institut for Læring Globalisering, Kosmopolitisme, Musik & sted, Nationalisme, Populærmusik fra Grønland +299 52 46 68 otte@uni.gl
Anna-Sofie Skjervedal Afdeling for Samfundsvidenskabelige & Økonomiske Studier ashs@uni.gl
Anne Merrild Hansen Afdeling for Samfundsvidenskabelige & Økonomiske Studier Olie, Gas +45 2537 3915 anmh@uni.gl
Annemette Nyborg Lauritsen Afdeling for Samfundsvidenskabelige & Økonomiske Studier Afsoning, Anstalter, Frihedsberøvelse, Indsattes forhold, Kriminologi, Resocialisering, Socialantropologi, Sociologi +299 38 56 60 anla@uni.gl
Aviaja Lyberth Hauptmann Greenland Perspective alha@uni.gl
Birger Poppel Afdeling for Samfundsvidenskabelige & Økonomiske Studier Arktisk levevilkårsundersøgelse, Befolkningsdynamik i grønlandske bygder, Blandet markeds selvforsyningsøkonomi, Erhvervsudvikling og politik, Klimaændringer i Arktis, Mineraludvinding, Subsistensøkonomi, Økonomisk udvikling og politik +299 38 56 62 bipo@uni.gl
Ebbe Volquardsen Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie Afkolonisering, Dansk-grønlandske forhold, Globalhistorie, Globalisering, Historiografi, Kollektiv erindring, Kulturhistorie, Kulturteorier, Nordatlanten & Rigsfællesskabet, Nordisk kolonihistorie, Nordisk litteratur & film, Postkolonialisme +299 38 56 49 ebbe@uni.gl
Gestur Hovgaard Afdeling for Samfundsvidenskabelige & Økonomiske Studier +299 38 56 72 gehov@uni.gl
Gitte Adler Reimer (Tróndheim) Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie Antropologi, Demografisk udvikling, Kulturel identitet, Urbant slægtskab og køn +299 38 56 52 gitr@uni.gl
Javier L. Arnaut Afdeling for Samfundsvidenskabelige & Økonomiske Studier +299 38 56 29 jaar@uni.gl
Jette Rygaard Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier Rockwell Kent, Børne og ungdoms og familieforskning +299 38 56 76 jery@uni.gl
Lise Hounsgaard Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab Feltarbejde som forskningstilgang, Humanistisk sundhedsforskning, Kronisk syge patienter og pårørende, Kvalitativ metode, Patientens og pårørendes perspektiv, Problemorienteret projektarbejde, Projektvejledning, Sundhedsvidenskab, Sygepleje +45 29 27 55 99 lhounsgaard@health.sdu.dk
Maria Ackrén Afdeling for Samfundsvidenskabelige & Økonomiske Studier Grønland internationalt set, Kvalitativ metode, Nordiske forhold, Regeringsførelse, Selvstyrende områder, Ø-studier +299 38 56 63 maac@uni.gl
Mariekathrine Poppel Afdeling for Sociale Forhold Køn, Ligestilling, Socialpolitik, Socialrådgiveres arbejdsområde, Socialrådgivning, Statsborgerskab, Vold (forebyggelse af) +299 38 56 70 mkp@uni.gl
Merete Watt Boolsen Institut for Læring mwbo@uni.gl
Peter Berliner Afdeling for Sociale Forhold Forebyggelse, Forebyggelse af sociale problemer, Fællesskaber, Kollektiv læring, Lokalsamfund (mobilisering), Projekt 'Fremtiden tilhører os’, Paamiut Asasara, Resiliens, Social resiliens, Social støtte, Sociale læringsprocesser, Socialt netværk, Trivsel, Unge, Vold (forebyggelse af) pebe@uni.gl
Rachael Lorna Johnstone Afdeling for Samfundsvidenskabelige & Økonomiske Studier Olie, Gas +354 460 8666 ralo@uni.gl
Ruth Montgomery-Andersen Afdeling for Kultur- & Samfundshistorie Antropologi, Børne og ungdoms og familieforskning, Etik, Humanistisk sundhedsforskning, Kvalitativ metode, Selvstændiggørelse, Socialantropologi rumo@uni.gl
Steven Arnfjord Afdeling for Sociale Forhold Aktionsforskning, Hjemløshed, Problemorienteret projektarbejde, Projektvejledning, Selvstændiggørelse, Socialpolitik, Socialrådgiveres arbejdsområde, Socialrådgivning, Sociologi +299 38 56 31 star@uni.gl
Tine Aagaard Institut for Sygepleje & Sundhedsvidenskab Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet, Humanistisk sundhedsforskning, Kronisk syge patienter og pårørende, Kvalitativ metode, Patientens og pårørendes perspektiv, Problemorienteret projektarbejde, Projektvejledning, Sundhedsvidenskab, Sygepleje +299 38 59 12 tiaa@uni.gl
Aage Rydstrøm-Poulsen Afdeling for Teologi Kristendom, Religion, Teologi +299 38 56 78 aarp@uni.gl