Diplomuddannelse i Ledelse

Diplomuddannelse i Ledelse

Formål

Uddannelsen er en kompetencegivende lederuddannelse særligt målrettet ledere, afdelingsledere m.m. i folkeskoleregi. Uddannelsen giver generelle ledelseskompetencer inden for områderne 'det personlige lederskab', 'ledelse og medarbejdere' samt 'ledelse og organisation'.

 

Studiet er opbygget som et deltidsstudium og fungerer således ved, at den studerende arbejder ved siden af studierne. Derved lægges der op til modulbaseret undervisning på internater. Diplomuddannelsen er en et - årig uddannelse svarende til 60 ECTS point på heltid, som tages som et deltidsstudium fordelt over 3 år.

 

Ansøgere skal inden tilmelding have en forhåndsgodkendelse af forvaltningschef og skoleleder. Det er et krav for at kunne tilmelde sig uddannelsen, at man har en folkeskolelæreruddannelse.

Tryk her for at tilmelde dig.

Tilmelding til diplomuddannelserne er senest den 1. april 2017.


Studievejledning

Brug for studievejledning? Kontakt os nemt og hurtigt

Læs mere

Book studievejledning online