Diplomuddannelse i Engelsk

Diplomuddannelse i Engelsk

Formål

Uddannelsen videreudvikler dine kompetencer i mundtlig og skriftlig formidling. Der vil være fokus på fagdidaktiske og metodiske tilgange med afsæt i forskellige sprogsyn understøttet af nyeste viden og forskning inden for fremmedsprogstilegnelsesteori. Derudover vil du udbygge din viden om det engelske sprog og den kultur, der understøtter sproget på et sådant niveau, at du kan videreudvikle din formidlingsevne og udbygge din selvstændighed i forhold til at rådgive andre.

 

Studiet er opbygget som et deltidsstudium og fungerer således ved, at den studerende arbejder ved siden af studierne. Derved lægges der op til modulbaseret undervisning på internater. Diplomuddannelsen er en et - årig uddannelse svarende til 60 ECTS point på heltid, som tages som et deltidsstudium fordelt over 3 år.

Studieordningen kommer senest medio april 2017.

 

Ansøgere skal inden tilmelding have en forhåndsgodkendelse af forvaltningschef og skoleleder. Det er et krav for at kunne tilmelde sig uddannelsen, at man har en folkeskolelæreruddannelse.

Tryk her for at tilmelde dig.

Tilmelding til diplomuddannelserne er senest den 1. april 2017.


Studievejledning

Brug for studievejledning? Kontakt os nemt og hurtigt

Læs mere

Book studievejledning online